Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Kongres Mateřských center v Praze

Kongres Mateřských center v Praze

1. duben 2003
Druhý kongres MC v ČR proběhne 25. a 26. dubna 2003 v Praze. Prosíme, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 13. dubna 2003!!! Stačí e.mailem na adresu krut@volny.cz. Kdo se přihlásí později, riskuje, že mu nezajistíme ubytování a hlídání a že si nebude moci vybrat účast na dílně.
Dílny
v sobotu od 9.00 do 12.00

Dílna 1
Systémické řády a neřády v rodině
Lektorka: Dr. Phil. Jiřina Prekopová
Uvedení do problematiky a praktické předvedení rodinného „modelu“.
Počet účastníků: 15

Dílna 2
Vedení jazykových kursů
Lektorka: Dana Kinská (MC Kvítek Písek)
Teorie vedení kroužků pro děti ve věku 4 - 6 let (metody vedení, náplň kroužků, specifika předškolního věku). Praktická část a výměn zkušeností.
Počet účastníků: 20

Dílna 3
Best practice
Setkání se zahraničními účastnicemi a výměna zkušeností práce v MC.
Znalost jazyk je vítána, ale není podmínkou.
Počet účastníků: 25

Dílna 4
Management MC
Lektorka: Mag. Phil. Gábina Běloušková
Prohloubení teorie a především praktická
cvičení interní a externí komunikace.
Počet účastníků: 15

Dílna 6
Setkání s vaším vnitřním dítětem
Lektor: Jiří Štěpo
Sebezkušenostní seminář bude mít zážitkovou část a část spíše teoretickou (za použití ukázek z knihy Violet Oaklander Windows to our children) s Jiřím Štěpou, který knihu přeložil a používá v praxi nový psychoterapeutický směr metodu Gestalt terapie.
Počet účastníků: 15

Dílna 7
1.Specifické vývojové poruchy učení
2.Dětská kresba v prvních sedmi letech života.
Lektorka: Světlana Drábová
Rizikové faktory související s dědičností, těhotenstvím, porodem, opožděný vývoj v prvním roce života a později – včasná prevence, grafomotorika - správný úchop psacího náčiní a vady řeči, trojhranné pomůcky, možnosti nápravových metod.
Počet účastníků: 20

Dílna 8
Kluby dvojčat a vícečat
Lektorka: Mgr. Klára Rulíková
Praktické navedení jak v klubech pracovat a výměna zkušeností. Vhodné i pro zájemce z MC o založení klubu dvočat a vícečat.
Počet účastníků: 25

Dílna 5
Jak vystupovat v mediích
Lektorky: PhDr. Jiřian Šiklová
PhDr. Alena Wagnerová
Základy „mediálního umění“ a praktický nácvik.
Počet účastníků: 15

Prosíme, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 13. dubna 2003!!!
Stačí e.mailem na adresu krut@volny.cz. Kdo se přihlásí později, riskuje, že mu nezajistíme ubytování a hlídání a že si nebude moci vybrat účast na dílně.

Závazně se přihlašuji na
2. kongres MC v ČR 25. a 26. dubna 2003

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa…………………………………………………………………………………………MC……………………………………………………

PSČ……………… Telefon…………………………………………………………….. E-mail………………………………………

Zúčastním se: 25.4. ……………… 26.4. ………………… Oba dva dny………………..


Mám zájem o dílnu (napište čísla tří dílen v pořadí zájmu): ………..
………..
………..

Potřebuji:
· Ubytování v MC (spacák s sebou!, poplatek 30,- Kč/1 noc):

ze čtvrtka na pátek ….. z pátku na sobotu …… ze soboty na neděli…..

· Hlídání dětí (S ohledem na velké množství zájemců o účast, prosíme, berte si své dítě jen v případě nouze, děkujeme!):

Počet…………………….. věk…………………………………


Datum………………………… ………………………………………………
Podpis (popř. razítko)

Účastnický poplatek: 150,- Kč (25.4.) a 250,- Kč (26.4.)
Zaplatíte v hotovosti při registraci.

------------------------------------------
Nabízím pomoc při přípravě a během
2. kongresu MC v ČR 25. a 26. dubna 2003


Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa…………………………………………………………………………………………MC……………………………………………………

PSČ……………… Telefon…………………………………………………………….. E-mail………………………………………

Zúčastním se: 25.4. ……………… 26.4. ………………… Oba dva dny………………..


Mohu pomoci:
· při přípravě jídla
· při přípravě materiálů
· jako „hosteska“
· jako „děvče pro všechno“
· jako „hlídací teta“


Potřebuji:
· Ubytování:

ze čtvrtka na pátek ….. z pátku na sobotu …… ze soboty na neděli…..

· Hlídání dětí (S ohledem na velké množství zájemců o účast, prosíme, berte si své dítě jen v případě nouze, děkujeme!):

Počet…………………….. věk…………………………………
Datum………………………… ………………………………………………
Podpis (popř. razítko)
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.