Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Žena spotřebitelka se zabývala zajištěním zdravotně nezávadné výživy

Konference Žena spotřebitelka se zabývala zajištěním zdravotně nezávadné výživy

20. říjen 2003  |  www.csz.cz
OSN vyhlásila 16. říjen jako „Světový den výživy“, kdy si připomínáme celou oblast výživy lidstva, dostatečné, dostupné a bezpečné výživy. Tématem letošního roku Světového dne výživy je globální eliminace hladu ve světě s podtextem dostatečné a zdravotně nezávadné výživy pro všechny.
OSN vyhlásila 16. říjen jako „Světový den výživy“, kdy si připomínáme celou oblast výživy lidstva, dostatečné, dostupné a bezpečné výživy. Tématem letošního roku Světového dne výživy je globální eliminace hladu ve světě s podtextem dostatečné a zdravotně nezávadné výživy pro všechny.

V budově Ministerstva zemědělství ČR proběhla ve čtvrtek 9. října konference nazvaná „Žena spotřebitelka“. Jejím cílem bylo prezentovat výrobu, kontrolu a odbyt zemědělských a potravinářských výrobků, jejich postavení na celosvětovém trhu a uplatnění českých produktů na domácím i zahraničním trhu včetně zdravotně nezávadné potravy. O své činnosti a výsledcích v zajišťování kvalitní výživy hovořili čelní zástupci našich institucí a organizací. Vyjadřovali se ke vžitým trendům ve výživě obyvatel, poukazovali na úroveň našich výrobců a na význam kontroly ze strany odpovědných úřadů i na zpětný dopad na kvalitu potravin, které pak nakupují zvláště ženy a předkládají je ve svých rodinách.

Konference byla jednou z prvních příležitostí pro prezentování nejnovějších vědeckých poznatků odborníků před zúčastněnými ženami, které se dostavily především z řad ČSŽ, občanského sdružení s novými progresivními a moderními formami práce zvláště v zapojování žen do veřejného života i s nabídkou mnoha zájmových aktivit. V současné době sdružuje organizace takřka 50.000 členek, přičemž konference se zúčastnily představitelky okresních a krajských článků, které předávají dále informace ve svém okolí, regionu, kraji, a to nejen dalším členkám, ale i široké veřejnosti. Celkem se konference zúčastnilo přes 80 žen, zástupkyň ČSŽ, dále z Agrární komory, profesních zemědělských svazů a nechyběly ani soukromé podnikatelky.

Program konference se zaměřil na dvě zásadní oblasti – zemědělskou výrobu a její kontrolu a dále na potravinářskou výrobu a její kontrolu. Konferenci v zastoupení ministra ing. Jaroslava Palase, pod jehož patronací se konference konala, zahájil státní tajemník MZe ing. Pavel Rybníček. Zdůraznil, že je to právě žena, která se především stará o rodinný krb a může tak nejvíce ovlivnit jak staré zvyky ve stravování tak i pomocí dobré informovanosti zásobení trhu potravinami v rámci ČR.

V průběhu konference zazněla řada velmi zajímavých informací, od těch všeobecných, které se zaměřily na zásady správné výživy a informace o činnosti státních orgánů v oblasti legislativy až po konkrétní informace o práci kontrolních orgánů, jejichž práci ženám přiblížili zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy a Státní rostlinolékařské správy. Svůj názor na české výrobky, výrobu potravin v ČR a spolupráci s kontrolními orgány prezentovali představitelé Agrární komory a Potravinářské komory.
Zajímavým referátem by a informace o eko a bio potravinách. Ženám se dostalo uceleného přehledu o této oblasti, která zahrnuje způsob výroby a zpracování potravin, které nesou značku EKO nebo BIO. Svá pro a proti prezentoval odborník z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a ženy se shodly v názoru, že vymezený prostor pro tento vstup byl nedostačující a vyžaduje podrobnější informace.
V diskusi se přítomné ženy zajímaly nejen o výrobu českých výrobků, ale i o kvalitu dovozů a kontrolu dovozů a způsoby, jak zjistit, o který výrobek se jedná. Cílem konference bylo zlepšit informovanost žen o kvalitě potravin, objektivně informovat o postavení českých výrobků a naznačit, jak může běžný spotřebitel ochránit sebe před nekvalitními výrobky a ovlivnit tak i složení výrobků na trhu.

„…v poslední době se podařilo v souladu s legislativou EU prosadit povinnost označovat odpovídajícím způsobem maso, a to zejména hovězí, i potravinářské výrobky. Ty navíc budou muset být od prvního ledna 2004 označeny, že jsou zdravotně nezávadné, což je důkaz, že byly vyrobeny pod veterinárním dozorem. Ne že by dosud pod dozorem nebyly, ale povinnost takto výrobky označovat nebyla zakotvena v legislativě. Apelujeme na to, aby se zákazníci věnovali popiskům, etiketám a dobře si je četli. Na etiketách musí být uváděno složení výrobku, země původu, doba použitelnosti či záruční lhůta. Navíc jsou prodejci povinni všechny dotazy zodpovědět.“ Ing. Josef Duben, Státní veterinární správa„…když naše maminky a babičky zavařovaly, nakládaly nebo jinak konzervovaly potraviny, moc toho nevěděly o patogenních mikroorganismech, zhoubných mykotoxinech nebo těžkých kovech. Našly-li plíseň, vyhodily svrchní vrstvu a zbytek se zkonzumoval. Jedinou kontrolou byla zkušenost. V té době se však nepoužívalo tolik různých přídatných látek, známých běžně jako tzv. „éčka“. Potraviny se uměle nepřibarvovaly, neochucovaly ani nestabilizovaly, nepřepravovaly se přes celé kontinenty a nebylo je nutné uchovávat ve speciálních podmínkách. Za obrovskou šíři současné nabídky potravin musíme platit větší obezřetností, účinnějším dohledem a zejména zvyšováním osvěty mezi spotřebiteli.“ Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Brno(tyto úryvky a další referáty z níže jmenované konference jsou vám v plném znění k dispozici na WWW.CSZ.CZ)

Všichni přítomní, účastnice i přednášející se shodli na tom, že je žádoucí zvyšovat právní vědomí spotřebitelů, vychovávat k tomu, aby se naučili nakupovat s využitím informací, které jsou na přebalech potravin v obchodech, aby si uvědomili, co jsou to eko a bio produkty a co lze od nich očekávat. Proto také předpokládají, že konference odstartovala řadu akcí, které s potravinami, jejich kvalitou a spotřebou v ČR souvisí. Proto se budou hledat prostředky na realizaci podobných aktivit určeným právě ženám.

Přehled přednášejících (některé z referátů jsou vám v plném znění k dispozici na www.csz.cz):

· Zahájení, státní tajemník MZe ing. Pavel Rybníček
· Úvodní referát, PhDr. Zdeňka Hajná, Csc., předsedkyně Českého svazu žen
· Kvalita potravy a Codexu Alimentarius, Ing. Zdeňka Pešková, ředitelka odboru potravinářské výroby
· Zásady správné výživy, Ing. Olga Štiková, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
· Práva a povinnosti Státní veterinární správy, Ing. Josef Duben
· Postavení Státní rostlinolékařské správy, zástupce ředitele Ing. František Barták
· Kvalita a rentabilita české zemědělské výroby, Ing. Václav Hlaváček, CSc., prezident Agrární komory ČR
· Kontrola potravin, Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Brno
· Názory profesní komory potravinářské k problémům uplatnění českých výrobků, Ing. Jaroslav Camplík,
prezident Potravinářské komory ČR
· Pro a proti o Ekologických potravinách, Ing. Tomáš Zídek z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Praha

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.