Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Konference slaďování rodinného a pracovního života ve veřejné správě: Tisková zpráva M. Kocába

Konference slaďování rodinného a pracovního života ve veřejné správě: Tisková zpráva M. Kocába

9. zaří 2009  |  Úřad vlády ČR
Ministr Michael Kocáb přijal pozvání ministra vnitra Martina Peciny a jako národní koordinátor politiky rovných příležitostí pro ženy a muže zde prezentoval kroky vlády v této oblasti. Na konferenci prezentovali soukromé firmy i státní úřady jakým způsobem podporují slaďování rodinného a pracovního života. V rámci programu vystoupily mj. Iva Laňová, poradkyně evropského komisaře Vladimíra Špidly, V. M. Budway-Štrobach z České spořitelny, J. Kolářová z Gender Studies, o. p. s., Eva Ferrarová z Ministerstva vnitra a M. Marksová-Tominová z Ministerstva školství.
Michael Kocáb
Ministr pro lidská práva vlády ČR


TISKOVÁ ZPRÁVA

Konference slaďování rodinného a pracovního života ve veřejné správě


Ministr Michael Kocáb přijal pozvání ministra vnitra Martina Peciny a jako národní koordinátor politiky rovných příležitostí pro ženy a muže zde prezentoval kroky vlády v této oblasti. Na konferenci prezentovali soukromé firmy i státní úřady jakým způsobem podporují slaďování rodinného a pracovního života. V rámci programu vystoupily mj. Iva Laňová, poradkyně evropského komisaře Vladimíra Špidly, V. M. Budway-Štrobach z České spořitelny, J. Kolářová z Gender Studies, o. p. s., Eva Ferrarová z Ministerstva vnitra a M. Marksová-Tominová z Ministerstva školství. Účastníci byli seznámeni s výsledky soutěže „Půl na půl“ o genderově nejpřívětivější úřad. Gender Studies představilo soutěž „Firma roku: rovné příležitosti“, která letos hodnotí přístupy firem k podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

Ministr Kocáb na úvod promluvil o tom, že rovné zacházení se ženami a muži by mělo být prioritou každé demokratické vlády v 21. století. Také vyzdvihl podporu ministra Peciny při schvalování „Priority a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“. Tento dokument mimo jiné zavázal právě ministra vnitra, aby zpracoval a do 31. prosince 2009 vládě předložil návrh legislativních změn, které zajistí pro volby do Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního města Prahy minimální 30% podíl jak žen, tak mužů na kandidátních listinách.

Ministr představil generové kvóty pro volby do politických orgánů v evropském kontextu jako nejúčinnější nástroj k dosažení spravedlivé reprezentace žen v politice. „Tento krok vlády považuji za důležitý signál také vůči veřejnosti, která si podle četných průzkumů větší zastoupení žen v politice stále více přeje,“ řekl ministr.

Ministr uvedl příklady zemí, kde kvóty dobře zafungovaly: Španělsko, Belgie, Francie, ale také Slovinsko, kde je sice zastoupení žen nízké, ale po zavedení kvót výrazně vzrostlo. Uvedl také tradiční vyspělé demokracie jako Německo, Švédsko či Nizozemsko, kdy podíl žen v politice dosahuje téměř parity.

Ministr promluvil také o hlavním tématu konference, tedy o slaďování profesního a soukromého života. Priority a postupy vlády zavazují mnohé centrální úřady a ministerstva k rychlým a viditelným opatřením v této oblasti. „Vláda v ‚Prioritách‘ zavázala Ministerstvo práce a sociálních věcí k aktivní podpoře aktivního otcovství. Zvláštní zájem by mělo MPSV věnovat též neúplným rodinám, v nichž je péče o děti a domácnost zcela na osamělé matce či otci,“ řekl Kocáb a pokračoval, „pozitivní změny podporující uvnitř rodiny rovné sdílení odpovědnosti za děti a domácnost musejí být současně doprovázeny i praktickými opatřeními na podporu slaďování rodinného a pracovního života ze strany společnosti, zejména zaměstnavatelů. Takovými opatřeními jsou například možnost úpravy pracovní doby, flexibilní pracovní režimy a na straně druhé dostatek finančně a místně dostupných zařízení a služeb péče o děti s vhodnou provozní dobou.“

Ministr na závěr připomněl, že někdy schází lepší propagace „slaďovacích nástrojů“. „Zaměstnavatelé nemají vždy dostatek informací o doporučených postupech, proto uložila vláda MPSV připravit publikaci, která bude veřejnost, zejména zaměstnavatele o problematice široce informovat,“ řekl Kocáb.

Lejla Abbasová
Tisková mluvčí a poradkyně ministra pro lidská práva
V Praze, 3. 9. 2009

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.