Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce

Konference Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce

Konference Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce
Flexibilní formy práce jsou ze své definice zvláštní úpravou pracovní doby nebo pracovního místa. Tomuto tématu byla věnovaná odborná konference Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce pořádaná Gender Studies, o.p.s. v pražském Goethe-Institutu 11. května 2011.

Flexibilní formy práce jsou ze své definice zvláštní úpravou pracovní doby nebo pracovního místa. Tomuto tématu byla věnovaná odborná konference Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce pořádaná Gender Studies, o.p.s. v pražském Goethe-Institutu 11. května 2011.

Flexibilita by měla vyhovovat jak zaměstnaným tak zaměstnavatelům - neměla by znamenat, že např. zaměstnanec nebo zaměstnankyně jsou k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu, nebo naopak, že zaměstnavatel přistupuje na, pro něj zcela nevýhodné, flexibilní uspořádání práce podle potřeb svých zaměstnaných.

Flexibilitu jako nástroj pro slaďování je také třeba vnímat v širším kontextu, využít ji mohou různé zaměstnanecké skupiny. Jak zaznělo v prezentaci zástupkyně ředitelky Gender Studies, o.p.s. Alexandry Jachanové Doleželové „flexibilní formy práce přivedou firmě motivovanější a loajálnější zaměstnance a zaměstnankyně. Při jejich zavádění je proto zapotřebí zaměřit se na muže i ženy, na mladší i starší generaci, na všechny úrovně, nejen na management...“. Specifickou skupinou z pohledu slaďování jsou, vedle rodičů malých dětí, také samoživitelky a samoživitelé. Tato skupina stojí za povšimnutí už proto, že rodiny s jedním rodičem tvoří 20% všech rodin (dle sčítání lidu v r. 2001). Velkou výzvou, před kterou na trhu práce stojí, je dvojnásobný tlak: potřeba vyšší flexibility z důvodu péče o dítě na jedné straně a zároveň nutnost dostatečného příjmu; skloubení práce a rodiny je obtížné i z toho důvodu, že pracovní doba zařízení služeb péče o děti často nekoresponduje s pracovní dobou. Druhou speciální skupinou zmiňovanou na konferenci jsou ti, kteří pečují o děti a zároveň o závislé členy rodiny – tzv. sandwichová generace. Přestože takových osob je a bude čím dál více, v praxi českých zaměstnavatelů jsou specifické potřeby této skupiny v oblasti slaďování osobního a pracovního života téměř opomenuty.

Podle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR pracovalo v roce 2005 na částečný úvazek pouze 4,7% populace v ČR (oproti průměru evropské pětadvacítky, který tvořilo 17,5% zaměstnaných na zkrácený úvazek v témže roce). Stejný výzkum ukazuje, že téměř není využívána práce z domova, nabízí ji jen 2% českých firem. Frekventovanější je naopak pružná pracovní doba (22,1%).

K tématu práce z domova a pružné pracovní doby a zkrácených úvazků zaměstnavatelé diskutovali na paralelních workshopech, které v rámci konference proběhly. Na těch mimo jiné zaznělo, že práce z domova je pro zaměstnavatele výhodná, protože šetří náklady na pracovní prostor, techniku apod., může znamenat větší výkonnost pracujících, kteří jsou více motivováni a lépe si rozvrhnou čas, a také vyšší kvalitu odvedené práce. Pro zaměstnavatele naopak může být náročnější zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, složitější se může zdát kontrola zaměstnaných, či zabezpečení a ochrana citlivých dat.

Flexibilní pracovní uspořádání dle zástupců a zástupkyň firem znamená hlavně transparentní stanovení pravidel pro všechny bez rozdílu. Flexibilita neznamená, že si každý dělá, co chce a pracuje kde a kdy chce.

Další informace k tématu slaďování práce a rodiny:

Slaďování osobního a pracovního života: Jak na to?/ Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2011, 20 s.

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?/ Lada Wichterlová, Eva Fialová (ed.) Praha: Gender Studies, 2010. 61 s., 1. vyd. ISBN 978-80-86520-33-9

MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, Michaela . Rodina a práce : Jak je sladit a nezbláznit se. Praha : Portál, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7367-615-5

Výzkum „Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti“. SOÚ AV ČR 2005.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.