Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Program konference „Rovné příležitosti“

9.00 – 9.30 Registrace účastníků a účastnic

9.30 – 10.00 Slavnostní zahájení konference / Jan Kubice, ministr vnitra; Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies;
Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra

10.00 – 10.20 Podpora rovných příležitostí žen a mužů vládou ČR / Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10.20 – 10.40 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“: prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od prvního ročníku
soutěže (2007) do současnosti / Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, Ministerstva vnitra

10.40 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Vyhlášení vítězných úřadů v rámci soutěže Úřad roku „Půl na půl“ / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských
zdrojů, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies

12.00 – 12.40 Příspěvky vítězného krajského úřadu, vítězného úřadu obcí III. typu, vítězného úřadu obcí II. typu,
vítězného úřadu obcí I. typu

12.40 – 13.00 Coffee break

13.00 – 13. 15 Jsou genderové stereotypy největší překážkou při prosazování rovnosti na úřadech? / Petr Pavlík, Fakulta
humanitních studií UK

13.15 – 13.30 Má se učit soukromá sféra v oblasti rovnosti žen a mužů od úřadů nebo naopak? / Zástupce/kyně veřejné správy
versus zástupce/kyně soukromé sféry

13.30-13.45 Prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejné správě v zahraničí / Pavla Špondrová, vedoucí oddělení rovnosti žen
a mužů, Úřad vlády ČR

13.45 – 14.00 Rovné příležitosti ve veřejné správě z pohledu ženské organizace / Linda Sokačová, Gender Studies

14.00 – 14.15 Rovnost žen a mužů ve veřejné správě na úrovni volených orgánů / Jana Smiggels Kavková, Fórum 50%

14.15 – 14.30 Analýza zastoupení žen a mužů ve státní správě / Václav Velčovský, odbor veřejné správy, Ministerstvo vnitra

14.30 – 14.45 Závěr konference + vyhlášení 6. ročníku soutěže / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů

14.45 – 15.30 Závěrečný break

Kdy a kde:

Praha 9. června 2011, Ministerstvo vnitra, velký konferenční sál, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

Přihlášky zasílejte elektronicky na kontaktní osobu Evu Ferrarovou e-mail: ferrarova@mvcr.cz.

POZVÁNKA, PROGRAM
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.