We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Program konference „Rovné příležitosti“

9.00 – 9.30 Registrace účastníků a účastnic

9.30 – 10.00 Slavnostní zahájení konference / Jan Kubice, ministr vnitra; Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies;
Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra

10.00 – 10.20 Podpora rovných příležitostí žen a mužů vládou ČR / Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10.20 – 10.40 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“: prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od prvního ročníku
soutěže (2007) do současnosti / Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, Ministerstva vnitra

10.40 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Vyhlášení vítězných úřadů v rámci soutěže Úřad roku „Půl na půl“ / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských
zdrojů, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies

12.00 – 12.40 Příspěvky vítězného krajského úřadu, vítězného úřadu obcí III. typu, vítězného úřadu obcí II. typu,
vítězného úřadu obcí I. typu

12.40 – 13.00 Coffee break

13.00 – 13. 15 Jsou genderové stereotypy největší překážkou při prosazování rovnosti na úřadech? / Petr Pavlík, Fakulta
humanitních studií UK

13.15 – 13.30 Má se učit soukromá sféra v oblasti rovnosti žen a mužů od úřadů nebo naopak? / Zástupce/kyně veřejné správy
versus zástupce/kyně soukromé sféry

13.30-13.45 Prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejné správě v zahraničí / Pavla Špondrová, vedoucí oddělení rovnosti žen
a mužů, Úřad vlády ČR

13.45 – 14.00 Rovné příležitosti ve veřejné správě z pohledu ženské organizace / Linda Sokačová, Gender Studies

14.00 – 14.15 Rovnost žen a mužů ve veřejné správě na úrovni volených orgánů / Jana Smiggels Kavková, Fórum 50%

14.15 – 14.30 Analýza zastoupení žen a mužů ve státní správě / Václav Velčovský, odbor veřejné správy, Ministerstvo vnitra

14.30 – 14.45 Závěr konference + vyhlášení 6. ročníku soutěže / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů

14.45 – 15.30 Závěrečný break

Kdy a kde:

Praha 9. června 2011, Ministerstvo vnitra, velký konferenční sál, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

Přihlášky zasílejte elektronicky na kontaktní osobu Evu Ferrarovou e-mail: ferrarova@mvcr.cz.

POZVÁNKA, PROGRAM
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.