Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Konference Rovné příležitosti a vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra a Gender Studies, o.p.s. vás zvou na konferenci Rovné příležitosti. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Konferenci zahájí Jan Kubice, ministr vnitra, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, a Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra.

Program konference „Rovné příležitosti“

9.00 – 9.30 Registrace účastníků a účastnic

9.30 – 10.00 Slavnostní zahájení konference / Jan Kubice, ministr vnitra; Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies;
Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra

10.00 – 10.20 Podpora rovných příležitostí žen a mužů vládou ČR / Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10.20 – 10.40 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“: prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od prvního ročníku
soutěže (2007) do současnosti / Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, Ministerstva vnitra

10.40 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Vyhlášení vítězných úřadů v rámci soutěže Úřad roku „Půl na půl“ / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských
zdrojů, Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies

12.00 – 12.40 Příspěvky vítězného krajského úřadu, vítězného úřadu obcí III. typu, vítězného úřadu obcí II. typu,
vítězného úřadu obcí I. typu

12.40 – 13.00 Coffee break

13.00 – 13. 15 Jsou genderové stereotypy největší překážkou při prosazování rovnosti na úřadech? / Petr Pavlík, Fakulta
humanitních studií UK

13.15 – 13.30 Má se učit soukromá sféra v oblasti rovnosti žen a mužů od úřadů nebo naopak? / Zástupce/kyně veřejné správy
versus zástupce/kyně soukromé sféry

13.30-13.45 Prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejné správě v zahraničí / Pavla Špondrová, vedoucí oddělení rovnosti žen
a mužů, Úřad vlády ČR

13.45 – 14.00 Rovné příležitosti ve veřejné správě z pohledu ženské organizace / Linda Sokačová, Gender Studies

14.00 – 14.15 Rovnost žen a mužů ve veřejné správě na úrovni volených orgánů / Jana Smiggels Kavková, Fórum 50%

14.15 – 14.30 Analýza zastoupení žen a mužů ve státní správě / Václav Velčovský, odbor veřejné správy, Ministerstvo vnitra

14.30 – 14.45 Závěr konference + vyhlášení 6. ročníku soutěže / Iva Moravcová, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů

14.45 – 15.30 Závěrečný break

Kdy a kde:

Praha 9. června 2011, Ministerstvo vnitra, velký konferenční sál, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

Přihlášky zasílejte elektronicky na kontaktní osobu Evu Ferrarovou e-mail: ferrarova@mvcr.cz.

POZVÁNKA, PROGRAM
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.