Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Gender Studies u příležitosti vyhlášení letošních vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti

Konference Gender Studies u příležitosti vyhlášení letošních vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti

Konference Gender Studies u příležitosti vyhlášení letošních vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti
I tento rok vyhlásí Gender Studies vítěze soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Tentokrát již v říjnu, v rámci dvou odborných konferencí. Na rozdíl od minulých ročníků budou vítězné firmy vyhlašovány zvlášť za oblast regionů a hlavního města na konferencích v Brně a Praze. Začneme půldenní (odpolední) akcí 5.10.2010 v brněnském hotelu Holiday Inn, kde si ocenění za nejzajímavější programy rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny převezme zástupce či zástupkyně vítězné firmy v kategorii „oblast Regiony“.

I tento rok vyhlásí Gender Studies vítěze soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Tentokrát již v říjnu, v rámci dvou odborných konferencí. Na rozdíl od minulých ročníků budou vítězné firmy vyhlašovány zvlášť za oblast regionů a hlavního města na konferencích v Brně a Praze. Začneme půldenní (odpolední) akcí 5.10.2010 v brněnském hotelu Holiday Inn, kde si ocenění za nejzajímavější programy rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny převezme zástupce či zástupkyně vítězné firmy v kategorii „oblast Regiony“.

Program brněnské konference bude rozdělen mezi individuální přednášky a panelové diskuse. Vystupující budou z řad komerčních firem (pozvání již například přijala známá podnikatelka Olga Girstlová), neziskových organizací (Gender Studies, IQ Roma Servis) či veřejné správy. Hlavními diskutovanými tématy bude otázka podpory genderové diverzity a harmonizace osobního a pracovního života v regionech ČR a v opomíjených sektorech byznysu, jakými jsou výroba, maloobchodní řetězce či služby.

Na konferenci brněnskou naváže 6. října celodenní pražská, která proběhne v reprezentativních prostorách loňského vítěze soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, České spořitelny, v Rytířské ulici. Tematické zaměření konference bude podobné jako v Brně, zaostřeno však tentokrát bude na náklady a zisky, které přináší firmám zavádění opatření na podporu slaďování osobního a pracovního života a genderové a věkové diverzity. Těmto tématům se budou věnovat diskutující z řad zaměstnavatelů, státní správy a České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů ve dvou panelových diskuzích, které budou uvedeny odbornou přednáškou. V jednání je účast zahraničního hosta, který představí zkušenosti zaměstnatelů v oblasti diverzity v evropském kontextu.

Srdečně vás zveme na obě akce! Přihlášky můžete zasílat na mailto:office@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.