feminismus.czČlánky › Konečná krajina - Keiko Sei

Konečná krajina - Keiko Sei

29. duben 2003
Gender Studies, o. p. s. a One Woman Press si Vás dovolují pozvat na představení knihy Konečná krajina a setkání s její autorkou Keiko Sei, které se koná v pondělí 5. května 2003 od 18hod v prostorách Gender Studies, o. p. s. - Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Akce je součástí cyklu Úteky s gender - jaro 2003 - Ženy v literatuře a umění. Místo si můžete rezervovat na e-mailové adrese gender.office@ecn.cz nebo tel. čísle 224 91 56 66. Tento cyklus byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Gender Studies, o. p. s. a One Woman Press si Vás dovolují pozvat na představení knihy Konečná krajina a setkání s její autorkou Keiko Sei, které se koná v pondělí 5. května 2003 od 18hod v prostorách Gender Studies, o. p. s. - Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Akce je součástí cyklu Úteky s gender - jaro 2003 - Ženy v literatuře a umění. Místo si můžete rezervovat na e-mailové adrese gender.office@ecn.cz nebo tel. čísle 224 91 56 66. Tento cyklus byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Kniha esejů japonské specialistky na problematiku médií, videoartu a multimediálního umění je koncipována jako soubor textů, zkoumajících problematiku médií v postkomunistické východní Evropě ve srovnání se západním světem (především Japonskem).

Média - Revoluce - Reklama - Porno - Japonsko -Východní Evropa, to jsou klíčová slova textů Keiko Sei.

Autorka, žijící od roku 1990 v České republice, je pečlivou pozorovatelkou „budování demokracie“ na jedné straně a narůstání skrytého nebezpečí nové totality konzumní společnosti na straně druhé. Především kritická analýza bouřlivého rozvoje a radikální proměny vizuálního jazyka (média, reklama, digitální umění) v kontextu proměn politických a sociálních umožňuje nebezpečí nenápadného ubývání svobody odhalovat. Skrytý, sofistikovaný způsob kapitalistické manipulace, tak jak jej autorka důvěrně zná z života ve své rodné zemi, je podroben pronikavé, nikoli však jednostranné kritice. Nelineární styl psaní dovoluje autorce propojovat osobní zkušenosti a zážitky, její i cizí příběhy s historickou, politickou, sociální a estetickou rovinou událostí u nás a ve světě. Text vytváří energeticky nabitou síťovou strukturu sdělení, která umožňuje čtenáři svobodný pohyb mezi jeho obsahovými vrstvami a nabízí mu až zenové zážitky tím, jak se náhle a překvapivě proměňuje. Domníváme se, že takovýto způsob psaní je v českém prostředí zcela ojedinělý a může být velmi inspirativní.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.