Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Komiks o slaďování rodinného a pracovního života Centra pro rodinu

Komiks o slaďování rodinného a pracovního života Centra pro rodinu

Cílem aktivity Komiks je osvěta a podpora motivace v oblasti sladění rodinného a pracovního života, včetně zapojení mužů do péče o děti a domácnost a změna povědomí cílové skupiny. Komiks zábavnou formou pojednává otázky slaďování rodinného a pracovního života, dotýká se i rodových stereotypů ve společnosti a rodině. Obsahově je zajímavý pro dospělé a výtvarně atraktivní pro děti. Jeho některé části jsou využitelné jako omalovánky pro děti.

Komiks je jednou ze sedmi klíčových aktivit projektu Rodičovské ladění v Novém Boru, na realizaci tohoto projektu získalo Centrum pro rodinu Koblížek dotaci z Evropského sociálního fondu. Jedná se o šířeji pojatý projekt, jehož cílem je vytvořit vhodné podmínky pro slaďování pracovního a rodinného života tak, aby mohly být cílové skupiny zapojeny na trhu práce a věnovat se zároveň plnohodnotnému rodinnému životu. Projekt se zaměřuje na oblast Nový Bor a okolní obce.

Trvání projektu:  1. 8. 2009 - 31. 7. 2010, financováno Evropským sociálním fondem, OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem aktivity Komiks je osvěta a podpora motivace v oblasti sladění rodinného a pracovního života, včetně zapojení mužů do péče o děti a domácnost a změna povědomí cílové skupiny. Komiks zábavnou formou pojednává otázky slaďování rodinného a pracovního života, dotýká se i rodových stereotypů ve společnosti a rodině. Obsahově je zajímavý pro dospělé a výtvarně atraktivní pro děti. Jeho některé části jsou využitelné jako omalovánky pro děti.

Dalšími klíčovými aktivitami projektu jsou:

1.            Vzdělávání rodičů formou pravidelných seminářů s odborníky na vybraná témata.

2.            Rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti

3.            Miniškolka

4.            Soutěž Společnost přátelská rodině

5.            Zelený táta- aktivita je realizována systémem volnočasových aktivit pro otce s dětmi

6.            Webová hlídací agentura

Více na informací na www.cprkoblizek.cz. Komiks naleznete zde.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.