Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Knihovna Gender Studies představuje

Knihovna Gender Studies představuje

Knihovna Gender Studies představuje
Na tomto místě bychom rádi upozornili na tři publikace, které jsou součástí fondu knihovny Gender Studies. Pro čtenáře a čtenářky, kteří a které se chtějí dozvědět více o široké škále perspektiv a aktivit v oblasti genderu a vzdělávání, představují právě následující publikace vhodný výchozí bod. Všechny publikace jsou k zapůjčení v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, otevřeno: út – pá: 12.00 - 18.00, kontakt: knihovna@genderstudies.cz, http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

Na tomto místě bychom rádi upozornili na tři publikace, které jsou součástí fondu knihovny Gender Studies. Pro čtenáře a čtenářky, kteří a které se chtějí dozvědět více o široké škále perspektiv a aktivit v oblasti genderu a vzdělávání, představují právě následující publikace vhodný výchozí bod. Všechny publikace jsou k zapůjčení v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, otevřeno: út – pá: 12.00 - 18.00, kontakt: knihovna@genderstudies.cz, http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

Gender ve škole: Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách

Příručka Gender ve škole je určena pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách, kteří chtějí svoji výuku rozšířit o výchovu k rovnosti žen a mužů a o nahlížení společenskovědních témat z genderového hlediska. Publikace přináší alternativní pohled na informace a témata, která jsou v těchto předmětech již běžně vyučována. Příručka zahrnuje dvanáct kapitol a padesát praktických cvičení, která doprovázejí každou z nich. Jejich prostřednictvím mohou žáci a žákyně lépe porozumět genderovým nerovnostem a uvědomit si podobu a vliv genderových stereotypů. Publikace obsahuje také odkazy na další literaturu a zdroje, seznam webových stránek, na nichž lze nalézt podrobnější údaje k genderové problematice, a rejstřík základních pojmů pro rychlou orientaci v příručce. Příručka Gender ve škole je bezplatně nabízena všem, kteří chtějí svoji výuku obohatit o nový, zajímavý a důležitý přístup. V tištěné formě je publikace již rozebrána, její elektronická verze je dostupná ke stažení zde.

Genderově citlivá výchova: Kde začít?

Tato příručka je určena vyučujícím na základních a středních školách. Při jejím koncipování se autoři řídili stejným předsevzetím jako při přípravě seminářů: jít co nejsrozumitelnější cestou. Z toho důvodu jsou v příručce čtyři průvodci a průvodkyně, kteří vzájemně rozmlouvají na témata zmiňovaná v textu a tak téma genderu a rovných příležitostí pomáhají uchopit co nejširšímu publiku. Příručka sestává ze čtyř kapitol (autorkami jsou genderové odbornice a odborník, kteří se podíleli i na přípravě seminářů) a čtrnáct metodických listů s aktivitami (autorkami jsou pedagožky z oboru digitální technologie, dramatické a výtvarné výchovy), ověřené přímo účastnicemi a účastníky seminářů během vlastní pedagogické praxe. Příručka nabízí teoretická východiska genderově citlivé pedagogiky a zároveň konkrétní náměty a aktivity, které spojuje jeden cíl: odkrývat mechanismy stereotypního vidění dívčího a chlapeckého chování. Metodické listy slouží jako praktický návod, jak s dětmi na druhém stupni ZŠ a nižších ročnících SŠ zpracovávat toto téma hravou formou. Aktivity lze využít napříč mnoha předměty, např. v občanské výchově, rodinné výchově, českém jazyce, cizích jazycích, dějepise, biologii apod. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde.

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Tato publikace je zaměřená na genderové aspekty vzdělávání v České republice. Jejím hlavním cílem je upozornit na to, že vzdělávací systém není genderově neutrální, nabídnout reflexi stávající situace a představit příklady dobré praxe a doporučení co a jak zlepšit v budoucnosti. Tato publikace je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti. V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu. Samostatná kapitola je věnována kurikulární reformě a možnostem, které pro zmenšení existujících genderových nerovností může znamenat. Další kapitola se soustřeďuje na úvahu o genderové segregaci ve školství. Zmiňujeme-li klíčové aspekty vzdělávacího systému z hlediska genderu, nelze bezpochyby vynechat ani téma sexuální výchovy a představen je i Odbor rovných příležitostí ve školství, který funguje na Ministerstvu školství od července roku 2008. Ve druhé části publikace se v jednotlivých příspěvcích dozvíte podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. Součástí publikace jsou i vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde, nebo si ji můžete objednat prostřednictvím on-line knihkupectví (za poštovné či zdarma při osobním vyzvednutí).


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.