Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Knihovna Gender Studies představuje

Knihovna Gender Studies představuje

Knihovna Gender Studies představuje
Na tomto místě bychom rádi upozornili na tři publikace, které jsou součástí fondu knihovny Gender Studies. Pro čtenáře a čtenářky, kteří a které se chtějí dozvědět více o široké škále perspektiv a aktivit v oblasti genderu a vzdělávání, představují právě následující publikace vhodný výchozí bod. Všechny publikace jsou k zapůjčení v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, otevřeno: út – pá: 12.00 - 18.00, kontakt: knihovna@genderstudies.cz, http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

Na tomto místě bychom rádi upozornili na tři publikace, které jsou součástí fondu knihovny Gender Studies. Pro čtenáře a čtenářky, kteří a které se chtějí dozvědět více o široké škále perspektiv a aktivit v oblasti genderu a vzdělávání, představují právě následující publikace vhodný výchozí bod. Všechny publikace jsou k zapůjčení v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, otevřeno: út – pá: 12.00 - 18.00, kontakt: knihovna@genderstudies.cz, http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

Gender ve škole: Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách

Příručka Gender ve škole je určena pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách, kteří chtějí svoji výuku rozšířit o výchovu k rovnosti žen a mužů a o nahlížení společenskovědních témat z genderového hlediska. Publikace přináší alternativní pohled na informace a témata, která jsou v těchto předmětech již běžně vyučována. Příručka zahrnuje dvanáct kapitol a padesát praktických cvičení, která doprovázejí každou z nich. Jejich prostřednictvím mohou žáci a žákyně lépe porozumět genderovým nerovnostem a uvědomit si podobu a vliv genderových stereotypů. Publikace obsahuje také odkazy na další literaturu a zdroje, seznam webových stránek, na nichž lze nalézt podrobnější údaje k genderové problematice, a rejstřík základních pojmů pro rychlou orientaci v příručce. Příručka Gender ve škole je bezplatně nabízena všem, kteří chtějí svoji výuku obohatit o nový, zajímavý a důležitý přístup. V tištěné formě je publikace již rozebrána, její elektronická verze je dostupná ke stažení zde.

Genderově citlivá výchova: Kde začít?

Tato příručka je určena vyučujícím na základních a středních školách. Při jejím koncipování se autoři řídili stejným předsevzetím jako při přípravě seminářů: jít co nejsrozumitelnější cestou. Z toho důvodu jsou v příručce čtyři průvodci a průvodkyně, kteří vzájemně rozmlouvají na témata zmiňovaná v textu a tak téma genderu a rovných příležitostí pomáhají uchopit co nejširšímu publiku. Příručka sestává ze čtyř kapitol (autorkami jsou genderové odbornice a odborník, kteří se podíleli i na přípravě seminářů) a čtrnáct metodických listů s aktivitami (autorkami jsou pedagožky z oboru digitální technologie, dramatické a výtvarné výchovy), ověřené přímo účastnicemi a účastníky seminářů během vlastní pedagogické praxe. Příručka nabízí teoretická východiska genderově citlivé pedagogiky a zároveň konkrétní náměty a aktivity, které spojuje jeden cíl: odkrývat mechanismy stereotypního vidění dívčího a chlapeckého chování. Metodické listy slouží jako praktický návod, jak s dětmi na druhém stupni ZŠ a nižších ročnících SŠ zpracovávat toto téma hravou formou. Aktivity lze využít napříč mnoha předměty, např. v občanské výchově, rodinné výchově, českém jazyce, cizích jazycích, dějepise, biologii apod. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde.

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Tato publikace je zaměřená na genderové aspekty vzdělávání v České republice. Jejím hlavním cílem je upozornit na to, že vzdělávací systém není genderově neutrální, nabídnout reflexi stávající situace a představit příklady dobré praxe a doporučení co a jak zlepšit v budoucnosti. Tato publikace je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti. V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu. Samostatná kapitola je věnována kurikulární reformě a možnostem, které pro zmenšení existujících genderových nerovností může znamenat. Další kapitola se soustřeďuje na úvahu o genderové segregaci ve školství. Zmiňujeme-li klíčové aspekty vzdělávacího systému z hlediska genderu, nelze bezpochyby vynechat ani téma sexuální výchovy a představen je i Odbor rovných příležitostí ve školství, který funguje na Ministerstvu školství od července roku 2008. Ve druhé části publikace se v jednotlivých příspěvcích dozvíte podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. Součástí publikace jsou i vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde, nebo si ji můžete objednat prostřednictvím on-line knihkupectví (za poštovné či zdarma při osobním vyzvednutí).


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.