Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Když férovost není prázdným pojmem

Když férovost není prázdným pojmem

Když férovost není prázdným pojmem
Přiznám se rovnou – co se týče kávy, nejsem velká odbornice. Sice ocením, když mi káva chutná (a v Mamacoffee mi opravdu chutná), ale odrůdy mi nic neříkají, a navíc si klidně dám v kavárně čaj, víno nebo mošt. Přesto (nebo právě proto) do kaváren Mamacoffee ráda chodím. Navíc mě oslovuje koncept majitelů a jednatelů Daniela a Marty Kolských, pro které je klíčová jak kvalitní káva, tak férový obchod.

Přiznám se rovnou – co se týče kávy, nejsem velká odbornice. Sice ocením, když mi káva chutná (a v Mamacoffee mi opravdu chutná), ale odrůdy mi nic neříkají, a navíc si klidně dám v kavárně čaj, víno nebo mošt. Přesto (nebo právě proto) do kaváren Mamacoffee ráda chodím. Navíc mě oslovuje koncept majitelů a jednatelů Daniela a Marty Kolských, pro které je klíčová jak kvalitní káva, tak férový obchod.

Od roku 2008 má Mamacoffee licenci prodejce a zpracovatele Fairtrade produktů v rámci Fairtrade Labelling Organizations International. Koncept spravedlivého obchodu zajišťuje (mimo jiné) i nediskriminaci a potažmo tedy i rovné příležitosti – oblasti, na které se zaměřuje i Audit  Rovné příležitosti, kterým kavárny Mamacoffee prošly v průběhu léta a podzimu 2010.

Jak říká jednatelka Mamacoffee Marta Kolská: „Audit pro nás znamenal možnost dát zaměstnancům najevo, že nás zajímá jejich názor. Také nám umožnil získat zpětnou vazbu na fungování firmy.“ Je důležité zdůraznit, že Mamacoffee patří do sektoru pohostinství, v němž nediskriminace, rovné příležitosti, principy slaďování osobního a pracovního života, apod. zůstávají velice často zcela na okraji zájmu. O to obdivuhodnější je, že Mamacoffee patří do malé množiny průkopnických organizací, které se aktivně o rovné podmínky ve svých kavárnách zasazují. Kromě podpory rozmanitosti kolektivu na pracovišti (Mamacoffee spolupracuje s Centrem pro integraci cizinců a se sdružením Berkat), se Mamacoffee snaží vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním při výběru pracovní doby, umožňuje jim další vzdělávání, motivuje je navýšením mzdy po zaučení apod. Zcela výjimečná je možnost zúčastnit se cesty do Etiopie, tzv. „pravlasti kávy“, kde Mamacoffee kávu převážně odebírá. Na oplátku jsou zaměstnanci a zaměstnankyně vůči Mamacoffee loajální a v kolektivu panuje přátelská atmosféra.

Podle Marty Kolské poskytl audit v Mamacoffee i mnohé podněty: „Přiměl nás k diskuzím nad fungováním firmy, k přerozdělení a jasnému vymezení kompetencí a uspíšil procesy, které byly plánovány, a audit potvrdil jejich důležitost.“

Mamacoffee potvrzuje, že rovné příležitosti je možné uplatňovat všude – tedy i v pohostinství a v malém či středně velkém podniku. A po pravdě, není ta káva ještě lepší, když ji pijete v kavárně, kde férovost není prázdným pojmem?

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.