Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Když férovost není prázdným pojmem

Když férovost není prázdným pojmem

Když férovost není prázdným pojmem
Přiznám se rovnou – co se týče kávy, nejsem velká odbornice. Sice ocením, když mi káva chutná (a v Mamacoffee mi opravdu chutná), ale odrůdy mi nic neříkají, a navíc si klidně dám v kavárně čaj, víno nebo mošt. Přesto (nebo právě proto) do kaváren Mamacoffee ráda chodím. Navíc mě oslovuje koncept majitelů a jednatelů Daniela a Marty Kolských, pro které je klíčová jak kvalitní káva, tak férový obchod.

Přiznám se rovnou – co se týče kávy, nejsem velká odbornice. Sice ocením, když mi káva chutná (a v Mamacoffee mi opravdu chutná), ale odrůdy mi nic neříkají, a navíc si klidně dám v kavárně čaj, víno nebo mošt. Přesto (nebo právě proto) do kaváren Mamacoffee ráda chodím. Navíc mě oslovuje koncept majitelů a jednatelů Daniela a Marty Kolských, pro které je klíčová jak kvalitní káva, tak férový obchod.

Od roku 2008 má Mamacoffee licenci prodejce a zpracovatele Fairtrade produktů v rámci Fairtrade Labelling Organizations International. Koncept spravedlivého obchodu zajišťuje (mimo jiné) i nediskriminaci a potažmo tedy i rovné příležitosti – oblasti, na které se zaměřuje i Audit  Rovné příležitosti, kterým kavárny Mamacoffee prošly v průběhu léta a podzimu 2010.

Jak říká jednatelka Mamacoffee Marta Kolská: „Audit pro nás znamenal možnost dát zaměstnancům najevo, že nás zajímá jejich názor. Také nám umožnil získat zpětnou vazbu na fungování firmy.“ Je důležité zdůraznit, že Mamacoffee patří do sektoru pohostinství, v němž nediskriminace, rovné příležitosti, principy slaďování osobního a pracovního života, apod. zůstávají velice často zcela na okraji zájmu. O to obdivuhodnější je, že Mamacoffee patří do malé množiny průkopnických organizací, které se aktivně o rovné podmínky ve svých kavárnách zasazují. Kromě podpory rozmanitosti kolektivu na pracovišti (Mamacoffee spolupracuje s Centrem pro integraci cizinců a se sdružením Berkat), se Mamacoffee snaží vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním při výběru pracovní doby, umožňuje jim další vzdělávání, motivuje je navýšením mzdy po zaučení apod. Zcela výjimečná je možnost zúčastnit se cesty do Etiopie, tzv. „pravlasti kávy“, kde Mamacoffee kávu převážně odebírá. Na oplátku jsou zaměstnanci a zaměstnankyně vůči Mamacoffee loajální a v kolektivu panuje přátelská atmosféra.

Podle Marty Kolské poskytl audit v Mamacoffee i mnohé podněty: „Přiměl nás k diskuzím nad fungováním firmy, k přerozdělení a jasnému vymezení kompetencí a uspíšil procesy, které byly plánovány, a audit potvrdil jejich důležitost.“

Mamacoffee potvrzuje, že rovné příležitosti je možné uplatňovat všude – tedy i v pohostinství a v malém či středně velkém podniku. A po pravdě, není ta káva ještě lepší, když ji pijete v kavárně, kde férovost není prázdným pojmem?

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.