Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Kdo je tu obhájcem potratů?

Kdo je tu obhájcem potratů?

1. březen 2004  | PaedDr. Radmila Dobešová
Pan poslanec Jaroslav Zvěřina napsal článek hodný odborníka: „Našim bojovníkům proti potratům“. (Právo 17.2.2004.) Pan poslanec Jiří Karas na to odpověděl článkem, jehož názvem „Našim obhájcům potratů“ (Právo 20.2.2004) oslovil lidi, kteří v podstatě neexistují: U nás totiž nejsou lidé, jejichž specializací je obhajoba potratů, tak jako je specializací Hnutí Pro život jejich zákaz.
Pan poslanec Jaroslav Zvěřina napsal článek hodný odborníka: „Našim bojovníkům proti potratům“. (Právo 17.2.2004.) Pan poslanec Jiří Karas na to odpověděl článkem, jehož názvem „Našim obhájcům potratů“ (Právo 20.2.2004) oslovil lidi, kteří v podstatě neexistují: U nás totiž nejsou lidé, jejichž specializací je obhajoba potratů, tak jako je specializací Hnutí Pro život jejich zákaz.

Pan poslanec Jiří Karas tak usuzuje podle sebe a sobě podobných: On prosazuje zákaz „hlava nehlava“, tak předpokládá, že někdo stejně tak posedle usiluje o opak - neboť jeho zorné pole je v daném ohledu zúženo na dva extrémy příznačné pro totalitní černobílé vidění: Povolení versus zákaz - a po nás potopa.

Nechápe, že Hnutí Pro život (se kterým v otázce interrupcí táhne za jeden provaz) nemá v naší zemi adekvátní protipól. A není jím ani Gender Studies. Pokud na tuto organizaci pan poslanec Jiří Karas poukazuje s tím, že prý apeluje na poslance, pak nelze nevzpomenout ono příslovečné Zloděj volá chyťte ho: Neboť je to právě Hnutí Pro život a jeho přívrženci, kteří zneužívají toho, že normální lidé obvykle nemají na „potratové bojůvky“ čas, že je tudíž uštvou - a horečně masírují média i poslance texty i magnetofonovými kazetami s cílem vyvolat dojem, že lidé po večerech nepřemýšlejí o ničem jiném, než jak si zakázat potraty. Protože činnost odpůrců legálních interrupcí je zúžená na striktní zákaz, zběsile očerňují každého, kdo se jim jeví jako překážka.

Pan poslanec Jiří Karas tvrdí, že dřív prý byly u nás potraty „vynášené“ jako „ úžasná vymoženost ženy“, zatím co prý dnes už se (zásluhou bojovníků proti legálním interrupcím) musí respektovat, že jde o zničení života, kolaps lidskosti … I toto jeho tvrzení je příznačně zúžené: Neznám jedinou ženu, která by považovala za vymoženost potraty! Ale je rozdíl potrácet pokoutně a riskovat přitom zdraví, plodnost, i život, nebo legálně. Nechť si pan poslanec Karas přečte např. knihu Phillipsbuské svazky manželské. Nechť se zajímá o všechny ty metody dřív používané chudými lidmi, jako jsou jehlice či tzv. zakapávání dětí… Pak pochopí, že se pan poslanec a sexuolog Jaroslav Zvěřina nevěnuje strašení (z čehož ho pan poslanec Karas obviňuje), když vzpomíná andělíčkářky a drastické pokoutní interrupce. Z toho, jak se pokoutně potrácelo, by pak panu poslanci Karasovi poněkud ztuhla krev.

Láskyplně se vcítit do trápení žen je však, pokud jde o interrupce, mimo jeho zájem. Nepůsobí na něho žádný rozumný argument. Nepřemýšlí, jak to udělat, aby ženy směly být matkami. Neuvažuje, jak zlepšit situaci rodin s dětmi.

Pokud jde o legální interrupce, pan poslanec Karas užívá s oblibou pojmy jako „kolaps lidskosti“… Pak se ale neskonale divím, proč dle jeho víry stojí za soucit vajíčko, které splynulo se spermií – ať už ve zkumavce či těle matky – ale nestojí za slitování africké děti, které umírají kvůli katolickému zákazu kondomů! Úcta k rýhujícímu se vajíčku, a zároveň neúcta i žijícím dětem – TO o kolapsu lidskosti nesporně je!!!

Jen varujme se dob, kdy by takový kolaps lidskosti, jako v Africe, mohl být jednou diktován i u nás. Pak bychom se s hlubokou bolestí dívali do tváří trpícím dětem, které by umíraly jenom proto, že jejich tatínkům nějací náboženští fanatici zakázali kondomy.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.