Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Kampaň Společnost přátelská rodině

Kampaň Společnost přátelská rodině

5. leden 2004  | redakce Ecconectu  |  Ecconect
Síť mateřských center ČR vyhlásila při příležitosti Mezinárodního roku rodiny 2004 kampaň "Společnost přátelská rodině", jejímž cílem je ocenit organizace, které jsou vstřícné vůči rodičům a dětem, a upozornit na podmínky, které podporují nebo naopak tlumí ochotu mladých lidí založit rodinu.

V poslední době se u nás stále častěji hovoří o alarmujícím klesání porodnosti. Problémem se dokonce zabývala vláda. Podle sdružení Síť mateřských center však navrhované zvýšení některých sociálních příspěvků ke zvýšení porodnosti nepovede.

"V Síti MC v ČR se poklesem populační křivky také zabýváme. Jsme v denním kontaktu s rodinami zejména s malými dětmi, známe poměrně podrobně problémy, které je trápí. Víme, že je potřeba podpořit rodinu a povzbudit rodiče, aby měli více dětí či povzbudit mladé lidi, aby vůbec děti měli. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti.To, že děti chceme, je zapotřebí jasně deklarovat nejen penězi a slovy, ale především činy," vysvětluje Lucie Slauková.

Ze zkušeností a poznatků matek sdružených v Síti vyplývá, že v naší zemi chybí především podpora normální rodiny. Vláda se snaží systémově (někdy bohužel jen operativně) řešit patologické jevy rodiny, ale důraz na zdravou rodinu postrádají. Rozhodly se proto k mezinárodnímu roku rodiny připravit vlastní kampaň.

4. prosince 2003 zahájil generální sekretář OSN Kofi Annan 10. výročí Mezinárodního roku rodiny. Ve svém poselství hovořil o doporučení Valného shromáždění OSN z roku 1994 místním vládám a institucím, aby podporovaly blaho rodiny. Řekl, že po deseti letech je čas zjistit, jestli se postavení rodiny ve společnosti zlepšilo.

Family Friendly Society

V rámci kampaně bude Síť MC v ČR oceňovat organizace, instituce, úřady a obce certifikátem - značkou Family Friendly Society - Společnost přátelská rodině. Certifikát mohou získat kulturní instituce, sportovní organizace, školy, nemocnice, úřady, výrobní podniky a firmy, obce, média.

Každý subjekt bude hodnocen podle možností, které ve své oblasti může nabídnout, některá základní kritéria budou společná:

  • nabídka musí mít trvalý charakter
  • nesmí existovat prostorové bariéry
  • dítě má být vítano
  • nabídka rodinných slev
  • čisté a zdravé prostředí (nekuřácké)
  • ohleduplnost k životnímu prostředí.

Vyhodnocování bude probíhat na místní a celorepublikové úrovni. Místní i celorepublikové poroty pobudou složeny ze zástupců mateřských center a významných osobností. Objektivitu budou zaručovat konzultanti z řad odborníků.

1. kolo proběhne v druhé polovině května 2004 (mezi Dnem matek a Dnem dětí) a 2. kolo v prosinci 2004 (ke Dni lidských práv). Výsledky budou zveřejněny na webových stánkách www.familyfriendly.cz, které budou spuštěny na začátku nového roku. Návrhy by měli předkládat především členové rodin, ale přihlásit se mohou i ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.