Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Kampaň Společnost přátelská rodině

Kampaň Společnost přátelská rodině

5. leden 2004  | redakce Ecconectu  |  Ecconect
Síť mateřských center ČR vyhlásila při příležitosti Mezinárodního roku rodiny 2004 kampaň "Společnost přátelská rodině", jejímž cílem je ocenit organizace, které jsou vstřícné vůči rodičům a dětem, a upozornit na podmínky, které podporují nebo naopak tlumí ochotu mladých lidí založit rodinu.

V poslední době se u nás stále častěji hovoří o alarmujícím klesání porodnosti. Problémem se dokonce zabývala vláda. Podle sdružení Síť mateřských center však navrhované zvýšení některých sociálních příspěvků ke zvýšení porodnosti nepovede.

"V Síti MC v ČR se poklesem populační křivky také zabýváme. Jsme v denním kontaktu s rodinami zejména s malými dětmi, známe poměrně podrobně problémy, které je trápí. Víme, že je potřeba podpořit rodinu a povzbudit rodiče, aby měli více dětí či povzbudit mladé lidi, aby vůbec děti měli. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti.To, že děti chceme, je zapotřebí jasně deklarovat nejen penězi a slovy, ale především činy," vysvětluje Lucie Slauková.

Ze zkušeností a poznatků matek sdružených v Síti vyplývá, že v naší zemi chybí především podpora normální rodiny. Vláda se snaží systémově (někdy bohužel jen operativně) řešit patologické jevy rodiny, ale důraz na zdravou rodinu postrádají. Rozhodly se proto k mezinárodnímu roku rodiny připravit vlastní kampaň.

4. prosince 2003 zahájil generální sekretář OSN Kofi Annan 10. výročí Mezinárodního roku rodiny. Ve svém poselství hovořil o doporučení Valného shromáždění OSN z roku 1994 místním vládám a institucím, aby podporovaly blaho rodiny. Řekl, že po deseti letech je čas zjistit, jestli se postavení rodiny ve společnosti zlepšilo.

Family Friendly Society

V rámci kampaně bude Síť MC v ČR oceňovat organizace, instituce, úřady a obce certifikátem - značkou Family Friendly Society - Společnost přátelská rodině. Certifikát mohou získat kulturní instituce, sportovní organizace, školy, nemocnice, úřady, výrobní podniky a firmy, obce, média.

Každý subjekt bude hodnocen podle možností, které ve své oblasti může nabídnout, některá základní kritéria budou společná:

  • nabídka musí mít trvalý charakter
  • nesmí existovat prostorové bariéry
  • dítě má být vítano
  • nabídka rodinných slev
  • čisté a zdravé prostředí (nekuřácké)
  • ohleduplnost k životnímu prostředí.

Vyhodnocování bude probíhat na místní a celorepublikové úrovni. Místní i celorepublikové poroty pobudou složeny ze zástupců mateřských center a významných osobností. Objektivitu budou zaručovat konzultanti z řad odborníků.

1. kolo proběhne v druhé polovině května 2004 (mezi Dnem matek a Dnem dětí) a 2. kolo v prosinci 2004 (ke Dni lidských práv). Výsledky budou zveřejněny na webových stánkách www.familyfriendly.cz, které budou spuštěny na začátku nového roku. Návrhy by měli předkládat především členové rodin, ale přihlásit se mohou i ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.