Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Jsem žena a jsem Romka

Jsem žena a jsem Romka

6. květen 2004  | Lukáš Sedláček  |  Econnect
V rámci festivalu Jeden Svět byla v brněnském Muzeu romské kultury uspořádána přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové CSc. na téma role a postavení žen v romské komunitě.

V rámci festivalu Jeden Svět byla v brněnském Muzeu romské kultury uspořádána přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové CSc. na téma role a postavení žen v romské komunitě.

Přednáška s názvem „Me, romňi – Já žena“ byla na letošním festivalu jednou z mála akcí, která se věnovala konkrétně genderové problematice, zde navíc ve spojení s problematikou minorit. Jiřina Šiklová svým typickým mírně provokativním stylem upozornila na některá specifika postavení žen, které narážejí ve svém životě na dvojí předsudek: musejí se vyrovnat se stereotypy spojenými s ženskou rolí a s rasovými předsudky zároveň. Právě v rámci některých romských komunit jsou patriarchální struktury mnohdy silnější a přísnější než ve většinové společnosti. Ženy například musejí být poslušné nejen svým manželům, ale otcům i bratrům, kteří dokonce mohou rozhodovat i o tom, koho si žena vezme za muže. V těchto společenstvích je často nepřípustné, aby žena studovala, je nucena především pečovat o celou rodinu a heslem se stává například „žena má mít v hrnci a muž na lžíci“.

Avšak, jak upozorňuje Šiklová na příkladech emancipace černošských žen ve Spojených státech, vyvstává zde složitá a nezodpovězená otázka: má se nejdříve emancipovat etnická menšina ve většinové společnosti a teprve následně může žena prolomit bariéru genderové hierarchie nebo naopak? „Pokud totiž vytrhneme rómskou ženu z kulturního kontextu, její rodina ji zatratí. My ji osvobodíme z nějakého patriarchálního modelu, ale můžeme ji nabídnout model lepší? Je ta naše genderová realita skutečně o tolik lepší či spravedlivější?“, ptá se Šiklová. A zároveň uvádí příklady, kdy se některé americké ženy vysmívaly ženám z různých kmenových kultur, které přestoupily na křesťanství, s tím, že to je přesun od jednoho dogmatu ke druhému. „Jenomže náš feminismus je úplně někde jinde, my si neuvědomujeme, jak obrovskou emancipaci a zároveň jak velké vydělení ze své mateřské kultury tento krok pro tyto ženy znamenal“.

V další části přednášky Šiklová referovala o své zkušenosti z mezinárodní konference o postavení žen. Zmínila, jak se cítila malicherně tváří v tvář ženám z některých afrických států, když měla mluvit o problémech, se kterými se potýkají české ženy. Avšak zároveň tak poukázala na častý nešvar mezikulturního srovnávání: tendence vidět vlastní problémy jako méně důležité a podstatné. Důsledkem může být například občasné spojování násilí na ženách pouze s islámskými zeměmi, přitom domácí násilí je rozšířeným problémem i ve všech zemích naší euro-americké kultury. Ale, jak pokračuje i Šiklová, ani další genderové nerovnosti by neměly být stavěny do méně důležité pozice jen proto, že někde jsou tyto problémy větší či jiné.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.