Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Jsem žena a jsem Romka

Jsem žena a jsem Romka

6. květen 2004  | Lukáš Sedláček  |  Econnect
V rámci festivalu Jeden Svět byla v brněnském Muzeu romské kultury uspořádána přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové CSc. na téma role a postavení žen v romské komunitě.

V rámci festivalu Jeden Svět byla v brněnském Muzeu romské kultury uspořádána přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové CSc. na téma role a postavení žen v romské komunitě.

Přednáška s názvem „Me, romňi – Já žena“ byla na letošním festivalu jednou z mála akcí, která se věnovala konkrétně genderové problematice, zde navíc ve spojení s problematikou minorit. Jiřina Šiklová svým typickým mírně provokativním stylem upozornila na některá specifika postavení žen, které narážejí ve svém životě na dvojí předsudek: musejí se vyrovnat se stereotypy spojenými s ženskou rolí a s rasovými předsudky zároveň. Právě v rámci některých romských komunit jsou patriarchální struktury mnohdy silnější a přísnější než ve většinové společnosti. Ženy například musejí být poslušné nejen svým manželům, ale otcům i bratrům, kteří dokonce mohou rozhodovat i o tom, koho si žena vezme za muže. V těchto společenstvích je často nepřípustné, aby žena studovala, je nucena především pečovat o celou rodinu a heslem se stává například „žena má mít v hrnci a muž na lžíci“.

Avšak, jak upozorňuje Šiklová na příkladech emancipace černošských žen ve Spojených státech, vyvstává zde složitá a nezodpovězená otázka: má se nejdříve emancipovat etnická menšina ve většinové společnosti a teprve následně může žena prolomit bariéru genderové hierarchie nebo naopak? „Pokud totiž vytrhneme rómskou ženu z kulturního kontextu, její rodina ji zatratí. My ji osvobodíme z nějakého patriarchálního modelu, ale můžeme ji nabídnout model lepší? Je ta naše genderová realita skutečně o tolik lepší či spravedlivější?“, ptá se Šiklová. A zároveň uvádí příklady, kdy se některé americké ženy vysmívaly ženám z různých kmenových kultur, které přestoupily na křesťanství, s tím, že to je přesun od jednoho dogmatu ke druhému. „Jenomže náš feminismus je úplně někde jinde, my si neuvědomujeme, jak obrovskou emancipaci a zároveň jak velké vydělení ze své mateřské kultury tento krok pro tyto ženy znamenal“.

V další části přednášky Šiklová referovala o své zkušenosti z mezinárodní konference o postavení žen. Zmínila, jak se cítila malicherně tváří v tvář ženám z některých afrických států, když měla mluvit o problémech, se kterými se potýkají české ženy. Avšak zároveň tak poukázala na častý nešvar mezikulturního srovnávání: tendence vidět vlastní problémy jako méně důležité a podstatné. Důsledkem může být například občasné spojování násilí na ženách pouze s islámskými zeměmi, přitom domácí násilí je rozšířeným problémem i ve všech zemích naší euro-americké kultury. Ale, jak pokračuje i Šiklová, ani další genderové nerovnosti by neměly být stavěny do méně důležité pozice jen proto, že někde jsou tyto problémy větší či jiné.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.