Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Jiřina Šiklová představila v knihovně Gender Studies svou novou knihu Deník staré paní

Jiřina Šiklová představila v knihovně Gender Studies svou novou knihu Deník staré paní

7. listopad 2003  | Alexandra Doleželová
Jiřina Šiklová představila v knihovně Gender Studies svou novou knihu Deník staré paní
Jiřina Šiklová
Ve čtvrtek 30. října 2003 od 16 hodin byla v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. představena kniha Jiřiny Šiklové "Deník Staré paní". Z knihy četla Kamila Moučková.
Ve čtvrtek 30. října 2003 od 16 hodin byla v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. představena kniha Jiřiny Šiklové "Deník Staré paní". Z knihy četla Kamila Moučková.

Věková skupina starých lidí v každé společnosti narůstá. Z této skupiny většinu představují ženy, které jsou relativně chudé a osamělé. Úkolem současné staré populace žen je najít životní styl, hodnotný obsah této fáze života, vytvořit subkulturu starých. Tato touha zazněla také při setkání nad knihou Jiřiny Šiklové, ženy se shodly na potřebě "burzy nápadů seniorů". Gender Studies, o.p.s se chtějí věnovat i tomuto tématu a poskytnout iniciativu i prostory.

Jiřina Šiklová přednáší na katedře sociální práce na FF UK se zaměřením na témata: životní cyklus – sociologie věkových skupin, sociální gerontologie, problematika etnik, národností a minorit a teorie součastného feminismu. Je vůdčí a inspirující osobnost českého feminismu a genderových studií. Zakladatelka Centra Gender Studies. Autorka řady knih, studií a statí i populárních článků o feminismu a gender; účastnice mezinárodních konferencí s tématem ženy, členka řady českých i zahraničních nevládních organizací a redakcí odborných časopisů.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.