Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Jiní muži

8. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“.
Seminář „Jiní muži“ povede Mgr. Iva Šmídová.

Národní kontaktní centrum - ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma "Genderové výzkumy"

"Jiní muži"

který povede Mgr. Iva Šmídová

"Kvalitativní empirická sonda se snažila zachytit životní dráhy mužů zaměstnaných v ochraně přírody a v ekologické výchově a jejich možné zvláštnosti ve smyslu etiky pečovatelství a absence dominance a manipulativního přístupu k přírodě, ale i k dalším lidem (ženám a dětem). Druhým cílem prezentovaného výzkumu bylo zachytit dimenze, v rámci niž je definována česká normativní představa mužství."

Seminář se uskuteční 8.4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte chuť a zájem přijít, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Těšíme se na Vaši účast!

Profil přednášející
Mgr. Iva Šmídová působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší kursy úvodu do gender studií. Jejím zaměřením v této oblasti je výzkum podob mužství. Dříve se zaměřovala na méně obvyklé podoby mužské identity mužů v ochraně přírody, současná práce směřuje k pečujícím otcům. Je členkou mezinárodního týmu mapujícího problémy mužství a mužů v Evropě (5.a 6. Rámcový program EU).
Je spoluzakladatelkou Gender centra FSS MU a koordinátorkou vznikajícího samostatného studijního oboru Gender studia (tamtéž). Organizovala v Brně několikaletý cyklus přednášek a seminářů "Gender pro učitele" podpořený grantem OSF Praha a v Gender centru realizovala výzkum Rovných příležitostí žen a mužů v českých podnicích (grant OSF Praha).

místo:  NKC - ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.