Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Jiní muži

8. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“.
Seminář „Jiní muži“ povede Mgr. Iva Šmídová.

Národní kontaktní centrum - ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma "Genderové výzkumy"

"Jiní muži"

který povede Mgr. Iva Šmídová

"Kvalitativní empirická sonda se snažila zachytit životní dráhy mužů zaměstnaných v ochraně přírody a v ekologické výchově a jejich možné zvláštnosti ve smyslu etiky pečovatelství a absence dominance a manipulativního přístupu k přírodě, ale i k dalším lidem (ženám a dětem). Druhým cílem prezentovaného výzkumu bylo zachytit dimenze, v rámci niž je definována česká normativní představa mužství."

Seminář se uskuteční 8.4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte chuť a zájem přijít, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Těšíme se na Vaši účast!

Profil přednášející
Mgr. Iva Šmídová působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší kursy úvodu do gender studií. Jejím zaměřením v této oblasti je výzkum podob mužství. Dříve se zaměřovala na méně obvyklé podoby mužské identity mužů v ochraně přírody, současná práce směřuje k pečujícím otcům. Je členkou mezinárodního týmu mapujícího problémy mužství a mužů v Evropě (5.a 6. Rámcový program EU).
Je spoluzakladatelkou Gender centra FSS MU a koordinátorkou vznikajícího samostatného studijního oboru Gender studia (tamtéž). Organizovala v Brně několikaletý cyklus přednášek a seminářů "Gender pro učitele" podpořený grantem OSF Praha a v Gender centru realizovala výzkum Rovných příležitostí žen a mužů v českých podnicích (grant OSF Praha).

místo:  NKC - ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.