We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více

Jiní muži

8. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“.
Seminář „Jiní muži“ povede Mgr. Iva Šmídová.

Národní kontaktní centrum - ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma "Genderové výzkumy"

"Jiní muži"

který povede Mgr. Iva Šmídová

"Kvalitativní empirická sonda se snažila zachytit životní dráhy mužů zaměstnaných v ochraně přírody a v ekologické výchově a jejich možné zvláštnosti ve smyslu etiky pečovatelství a absence dominance a manipulativního přístupu k přírodě, ale i k dalším lidem (ženám a dětem). Druhým cílem prezentovaného výzkumu bylo zachytit dimenze, v rámci niž je definována česká normativní představa mužství."

Seminář se uskuteční 8.4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte chuť a zájem přijít, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Těšíme se na Vaši účast!

Profil přednášející
Mgr. Iva Šmídová působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší kursy úvodu do gender studií. Jejím zaměřením v této oblasti je výzkum podob mužství. Dříve se zaměřovala na méně obvyklé podoby mužské identity mužů v ochraně přírody, současná práce směřuje k pečujícím otcům. Je členkou mezinárodního týmu mapujícího problémy mužství a mužů v Evropě (5.a 6. Rámcový program EU).
Je spoluzakladatelkou Gender centra FSS MU a koordinátorkou vznikajícího samostatného studijního oboru Gender studia (tamtéž). Organizovala v Brně několikaletý cyklus přednášek a seminářů "Gender pro učitele" podpořený grantem OSF Praha a v Gender centru realizovala výzkum Rovných příležitostí žen a mužů v českých podnicích (grant OSF Praha).

místo:  NKC - ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.