Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Jiní muži

8. dubna 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum – ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma „Genderové výzkumy“.
Seminář „Jiní muži“ povede Mgr. Iva Šmídová.

Národní kontaktní centrum - ženy a věda si Vás dovoluje pozvat na další seminář v rámci jarního cyklu seminářů na téma "Genderové výzkumy"

"Jiní muži"

který povede Mgr. Iva Šmídová

"Kvalitativní empirická sonda se snažila zachytit životní dráhy mužů zaměstnaných v ochraně přírody a v ekologické výchově a jejich možné zvláštnosti ve smyslu etiky pečovatelství a absence dominance a manipulativního přístupu k přírodě, ale i k dalším lidem (ženám a dětem). Druhým cílem prezentovaného výzkumu bylo zachytit dimenze, v rámci niž je definována česká normativní představa mužství."

Seminář se uskuteční 8.4. 2004 od 18:00 v prostorách NKC - ženy a věda, Husova 7, Praha 1- vchod naproti kostelu ve dvoře. Pokud máte chuť a zájem přijít, zarezervujte si co nejrychleji místo na adrese: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. čísle: +420 222 222 322, počet míst je omezený.

Těšíme se na Vaši účast!

Profil přednášející
Mgr. Iva Šmídová působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší kursy úvodu do gender studií. Jejím zaměřením v této oblasti je výzkum podob mužství. Dříve se zaměřovala na méně obvyklé podoby mužské identity mužů v ochraně přírody, současná práce směřuje k pečujícím otcům. Je členkou mezinárodního týmu mapujícího problémy mužství a mužů v Evropě (5.a 6. Rámcový program EU).
Je spoluzakladatelkou Gender centra FSS MU a koordinátorkou vznikajícího samostatného studijního oboru Gender studia (tamtéž). Organizovala v Brně několikaletý cyklus přednášek a seminářů "Gender pro učitele" podpořený grantem OSF Praha a v Gender centru realizovala výzkum Rovných příležitostí žen a mužů v českých podnicích (grant OSF Praha).

místo:  NKC - ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  +420 222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.