Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti

Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti

Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti
Na počátku roku 2012 prošel Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně genderovým auditem Rovné příležitosti a získal certifikát potvrzující, že se jedná o zaměstnavatele, který nediskriminuje a rovné šance svých zaměstnaných respektuje a podporuje. V následujícím článku představujeme inspirativní dobré praxe, které jsme v průběhu auditu identifikovali.

Na počátku roku 2012 prošel Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně genderovým auditem Rovné příležitosti a získal certifikát potvrzující, že se jedná o zaměstnavatele, který nediskriminuje a rovné šance svých zaměstnaných respektuje a podporuje. V následujícím článku představujeme inspirativní dobré praxe, které jsme v průběhu auditu identifikovali.

Rovné příležitosti a diskriminace

Audit prokázal řadu dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy, 88 % zaměstnaných se domnívá, že rovné šance jsou dodržovány. To je především založeno na snaze zaměstnavatele i zaměstnaných vyjít si navzájem vstříc, brát na sebe ohledy a budovat přátelskou atmosféru na pracovišti. Tomu odpovídá i nízká míra identifikace negativních pracovních jevů, jako je šikana či obtěžování, 90 % respondentů a respondentek se s podobnými jevy na úřadu nesetkalo.

Jako velice pozitivní hodnotíme otevřený a podporující přístup vedení úřadu. To se projevuje i ve vlastní otevřenosti k vykonanému auditu a poskytnutí potřebných materiálů a součinnosti.

Nábor a kariérní postup

V zaměstnanecké populaci úřadu převládají ženy a jsou často zastoupeny i na vedoucích pozicích v rámci středního i vyššího managementu. V roce 2010 byl poměr žen a mužů na vedoucích pozicích přesně 50 % na 50 %, vůči zaměstnanecké populaci, kdy jsou ženy zastoupeny 66,8 % se jedná o relativně vyrovnaný poměr.

Za dobrou praxi lze považovat i přístup, kde je v první řadě ve výběru nových zaměstnaných zhodnocena jejich schopnost vykonávat konkrétní pracovní činnosti a vhodnost pro konkrétní tým se řeší až po nástupu. „Zapadnutí do kolektivu při výběru neřeším, to při tak krátkém rozhovoru nepoznáte, první dojmy jsou úplně jiné. Od toho je zkušební doba posoudit člověka při práci, takto s ním pracuji první tři měsíce.“ Taková praxe může napomoci tomu, aby do týmu nebyli vybírání lidé, kteří si jsou příliš podobní a jejich spolupráce se jeví bezproblémová. Praxe však ukazuje, že lépe pracují diverzifikované týmy, které se doplňují dovednostmi, ale i růzností pohledů na věc.

Vzdělávání a profesní rozvoj

Vzdělávání je nedílnou součástí práce na úřadě. Každý úředník a úřednice má povinné zákonem stanovené penzum vzdělávání. I nad rámec tohoto povinného minima je KÚ JMK zaměstnavatelem, který vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnankyň podporuje a je v této oblasti proaktivní. „S ohledem na praxi je možné i vzdělávání nad rámec stanovených dní, to je důležité, protože to zvyšuje i cenu člověka na trhu práce“. Dobrou praxí je snaha umožnit účast na stejném školení více osobám, kdy dochází k podpoře růstu kvalifikace všech, oproti modelu, kdy je vyslána jedna osoba, která pouze předá informace dalším.

Všechna povinná a schválená školení probíhají v pracovní době a na náklady zaměstnavatele.

Vybrané vzdělávací moduly jsou nabízeny i rodičům na MD/RD. Zejména se jedná o novinky v chodu úřadu a IT dovednosti. Tato školení je však vhodné dobře naplánovat s ohledem na plánovaný nástup do práce, aby nebyl příliš dlouhý časový interval mezi školením a nástupem.

Slaďování osobního a pracovního života

Z flexibilních forem práce je na úřadě nejvíce využívána pružná úprava pracovní doby, zaměstnanci a zaměstnankyně jsou s touto flexibilitou převážně spokojeni, i když se objevují signály o vhodnosti rozšíření flexibilní části. To je v tuto chvíli řešeno spíše individuální domluvou v konkrétních případech, což potvrzuje vstřícnost vedení, na druhou stranu to znamená zvýšenou časovou zátěž administrativním úkonem.

Možnost čerpat zkrácené úvazky existuje, ale je poměrně limitovaná, obvykle se jedná pouze o velmi malé snížení úvazku, spíše na přechodnou dobu. To má i své výhody pro zaměstnané v předcházení rizik plynoucích z dlouhodobé práce na zkrácený úvazek.

Úřad se o své zaměstnané stará, komunikuje s nimi i během rodičovské dovolené, pořádá školení a nabízí možnosti dalšího vzdělávání. Připravuje se i vznik školky.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.