Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Jak zvládnout práci z domova a co od ní očekávat?

Jak zvládnout práci z domova a co od ní očekávat?

Jak zvládnout práci z domova a co od ní očekávat?
Zájem o flexibilní formy práce je v ČR vysoký, zejména ve skupinách žen pečujících o děti. Praktické zkušenosti s běžným fungováním flexibilních forem práce však máme v současné době v ČR ještě příliš malé. Na částečné úvazky pracuje pouhých 5% osob, práce z domova je stále výjimkou, sdílené úvazky téměř neexistují. Proto jsme se rozhodli vytvořit manuál seznamující zaměstnance a zaměstnankyně s psychologickými aspekty při využívání práce z domova, pružné pracovní doby, částečných úvazků, sdíleného pracovního místa a stlačeného pracovního týdne. Cílem je připravit je co nejlépe na rozhodování jestli a jaké formy práce využívat, co čekat, jak se na ně lépe připravit, jak fungovat s kolegy a kolegyněmi, nadřízenými a rodinou, co očekávat od sebe samotných.

Zájem o flexibilní formy práce je v ČR vysoký, zejména ve skupinách žen pečujících o děti. Praktické zkušenosti s běžným fungováním flexibilních forem práce však máme v současné době v ČR ještě příliš malé. Na částečné úvazky pracuje pouhých 5% osob, práce z domova je stále výjimkou, sdílené úvazky téměř neexistují. Proto jsme se rozhodli vytvořit manuál seznamující zaměstnance a zaměstnankyně s psychologickými aspekty při využívání práce z domova, pružné pracovní doby, částečných úvazků, sdíleného pracovního místa a stlačeného pracovního týdne. Cílem je připravit je co nejlépe na rozhodování jestli a jaké formy práce využívat, co čekat, jak se na ně lépe připravit, jak fungovat s kolegy a kolegyněmi, nadřízenými a rodinou, co očekávat od sebe samotných. Nabízíme úryvek, který se věnuje práci z domova.

Manuál napsala psycholožka Barbora Krčmářová ve spolupráci s Irenou Bejšovcovou.

V jaké situaci se často rozhodujeme pro práci z domova

Práce z domova pro vás může být velmi výhodná, například pokud máte malé děti (ale pozor, ty mohou být naopak přítěží, protože při práci se potřebujete soustředit a i když vám dítě hlídá například babička, tak malé dítě se asi bude čas od času dožadovat matky, což může být nepříjemné pro vás i pro babičku), ale jsou i taková miminka, které jen jí a spí, pak je to naprosto vyhovující. Stejně tak u školních dětí, které již tráví většinu dne ve škole a na kroužcích. Práce z domova může být vhodná, staráte-li se o další členy rodiny nebo je pro vás dojíždění do zaměstnání z jakéhokoli důvodu zatěžující. Někdo možnosti pracovat z domova využívá například pro přechodné období těhotenství, změn či například dlouhodobější léčby. Ve všech těchto případech je velmi vhodná. Zároveň se ale takové zaměstnání může stát skutečným peklem na zemi. Pojďte se podívat, na co se připravit a jaké nároky na vás osobně takový typ zaměstnání může mít.

Jak pracovat s časem

Práce z domova klade obrovské nároky na vaši schopnost organizovat a plánovat vlastní čas. Proto si jasně vymezte rozmezí, v němž je pro vás nejvýhodnější se práci věnovat. Při stanovování této doby berte v úvahu následující faktory:

- rozvrh práce stanovený zaměstnavatelem.

- vlastní biorytmus (možná se vám lépe pracuje ve večerních hodinách nebo se naopak dobře koncentrujete jen dopoledne).

- pokud se staráte o dítě, pak biorytmus, potřeby a zvyky dítěte či dětí.

- pracovní a denní rozvrh partnera.Odpovězte si na otázky, kdy se mu chcete věnovat, kdy chcete společně trávit čas nebo kdy vás může v něčem zastoupit on a poskytnout vám tak potřebný klid.

- jaké jsou další činnosti, kterým se doma chcete/potřebujete/musíte věnovat a které z nich skutečně můžete zvládnout.

- mějte na paměti, že někdy je také nutné odpočívat.

- co vám dodržení časového plánu může komplikovat a jak se takovým komplikacím můžete vyhnout.

- partnera, rodiče nebo starší děti se svým časovým plánem seznamte, vysvětlete jim ho a dohodněte se, že jej budou brát jako závazný.

Takto vytvořený plán berte jako ideální variantu a snažte se jej dodržovat. Mějte ale přitom na paměti, že vám má pomoci, nikoli vás stresovat. S časovým plánem seznamte své okolí, jako je například rodina, partner, děti a další osoby. Dejte jim najevo, že čas určený pro práci jim věnovat nemůžete. Často pomáhá takto vymezený čas jasně označovat jako svou „pracovní dobu“ a dát tak najevo, co v takovou dobu děláte. Na co si dát při práci s časem pozor:

- dodržujte objem práce, který máte na daný den naplánován. Přesouvání úkolů do dalších dní vede snadno a rychle k přetížení.

- nešiďte práci kvůli nárokům rodiny. Buďte si vědomi své hodnoty a hodnoty své práce.

- uvědomte si, že i doma se objevují rušivé vlivy a žrouti času a pokuste se je minimalizovat.

- nerozdělujte svou pracovní dobu do dvacetiminutových bloků roztroušených po celém dni. Vaše schopnost koncentrace se tak zhorší a výkonnost bude nižší než při práci v delším úseku.

Jak si vymezit prostor na práci

Možnost věnovat se zaměstnání v příjemném osobním prostředí, je pro mnoho lidí největším argumentem pro práci z domova. Pravděpodobně se nebudete doma oblékat do kostýmu a lodiček a procházet dveřmi s čipovou kartou. Přesto je ale důležité vyhradit si pro vykování práce vlastní prostor:

- vyberte si místnost nebo její část, která bude vaší pracovní zónou.

- pokud je to možné, neumisťujte pracovní místo do místnosti, která je obvykle určena pro jiné důležité a časté činnosti (například jídelnu).

- dbejte na to, aby vaše pracovní místo bylo ve stavu, který vyhovuje vám, a pro svou práci jej přizpůsobte.

- vytvořte si místo na pracovní pomůcky, techniku a další potřeby a trvejte na tom, aby jej okolí respektovalo.

- pokud máte technické vybavení zapůjčeno zaměstnavatelem, trvejte na tom, že je budete používat jen k práci.

- partnerovi, dětem či dalším osobám v domácnosti, dejte jasně najevo, že se na svém pracovním místě věnujete výdělečné činnosti, nikoli koníčku nebo relaxaci.

Jak uhájit sociální kontakty

Pokud pracujete doma, vyhnete se pravděpodobně úmorným cestám městskou hromadnou dopravou, diskusím s upovídanou kolegyní a informacím o vnoučeti paní z kantýny. To může být úlevné. Práce z domova samozřejmě znamená méně důvodů domácí prostředí opustit a někam ven se vydat. Tak velmi snadno uvadají sociální kontakty, což může vést k jejich úplné ztrátě, která pak přináší pocity osamělosti, opuštěnosti a často také sníženého sebevědomí. Aby se něco takového nestalo právě vám, snažte se:

- kromě času pracovního a času věnovaného domácnosti či rodině, plánovat také čas pro sebe samé.

- aktivně udržovat sociální kontakty a vazby s přáteli, známými či kolegy.

- na místa, kam jste se vydával/a například cestou z práce zajít někdy i jen tak.

- scházet se s přáteli, rodinou a známými mimo domov.

- najít si koníčky, které opuštění domova vyžadují.

Máte-li zájem o celé znění textu, který vznikl v rámci projektu podpořeného firmou T mobile, prosím kontaktujte nás na e-mailu: lada.wichterlova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.