Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více
feminismus.czČlánky › Jak to bylo s Ženským hlasem doopravdy

Jak to bylo s Ženským hlasem doopravdy

29. zaří 2002  | Eva Hauserová
Reakce Evy Hauserové na článek Mirka Vodrážky Je hloupost zlo?, který analyzoval pořad Ženský hlas vysílaný na ČT 2 z pohledu kýče.

Reakce na článek Mirka Vodrážky: Je hloupost zlo?

Ženský hlas byl od samého začátku koncipován jako zábavný pořad o vztazích mužů a žen, tedy jako artefakt popkultury. Vůbec nebylo deklarováno, že půjde o pořad feministický, ovšem doba už je taková, že to nemohlo skončit jinak a feminismus se na přetřes prostě musel dostat. Samozřejmě na populární úrovni, to znamená jako jedna z přísad bramboračky obsahující nejrůznější klišé, mýty, zažrané představy o genderových rolích a další prvky, které by pro skutečného filozofa a strukturalistu byly samy o sobě nesmírně zajímavé. Ne tak pro Mirka Vodrážku, který postupuje přesně opačně než všichni ostatní strukturalisté - místo aby populární kulturu skutečně analyzoval, zajímal se její obsahy a významy a nalézal nové, zajímavé souvislosti, raději se chová jako kříženec Koniáše a komunistického cenzora a v svatém ideologickém zaujetí zavrhuje všechny feminismy, které nezapadají do jeho velice úzkých představ. Svou snahou vyloučit "z kola ven" všechny ostatní varianty a vrstvy feminismu tak připomíná leninsko-stalinistické metody, kdy jsou odsuzováni všichni úchylkáři, trockisté, oportunisté a odpadlíci ve jménu jediné správné prosazované linie.

Posuzovat Ženský hlas jako pořad, který měl snad popularizovat myšlenky feminismu, je od základu chybné a hloupé. Pravda je taková, že Ženský hlas vcelku reprezentatině ukázal stav naší současné společnosti, a pokud Vodrážka nechápe, kde žije a co si normální, průměrní, obyčejní lidé kolem něj myslí, jaké stereotypy jsou jim vlastní, co jsou nuceni v běžném, každodenním životě vnímat a v jakém světě se pohybují, pak by si měl uvědomit, že je naprosto mimo, a nechat populární kulturu a populární feminismus na pokoji.

V řečené bramboračce Ženského hlasu se vyskytlo několik vskutku osvícených vystoupení - jmenujme Sašu Berkovou, Míšu Tominovou, Olgu Sommerovou, Dagmar Peckovou, Pavlu Jonssonovou, ale i sexuoložku Hanku Fifkovou - a tyto příspěvky do diskuse podle mého přesvědčení posunuly feministické povědomí českého národa k čemusi pozitivnímu podstatně větší měrou než všechno, co Vodrážka vykonal a řekl za celý svůj život. A pokud mu to nestojí ani za záblesk uznání, pak to pokládám za ignorantskou aroganci vůči těmto zajímavým ženám a vůči tomu, co už dokázaly a o co se snaží.

Mimochodem, vím přinejmenším o několika lidech, kteří po shlédnutí, přečtení či poslechu nějakého vystoupení Mirka Vodrážky usoudili, že celý feminismus je nějaký esoterický blábol pro naprosté psychopaty, takže mohu odpovědně prohlásit, že Vodrážka od feminismu dokáže spíš odradit, než pro něj zaujmout. Je už na čase, aby se Vodrážka přestal vyjadřovat k věcem, které se naprosto vymykají jeho chápání, a aby přestal tak agresívně a militantně vztahovat celý svět s celou jeho pestrostí ke svým několika velice úzkým, extrémně radikalistickým tezím.


Jednotlivé díly, témata a hosté

Mezi mužem a ženou
Liší se ženský pohled na svět od mužského, je rozdíl mezi ženami a muži?
Olga Sommerová, Václav Fořtík

Kladivo na feministky
Čarodějnické postupy ve středověku a feminismus v současnosti - mají tyto snahy něco společného?
Alexandra Berková, Michal Semín

Kdo je tady feminista
Kdo je vlastně feminista? Musí to být vždy jen ženy? Co to znamená, jaké jsou jejich snahy?
Sára Saudková, Petr Holub

Z lovu do hájovny
Loví muži ženy nebo ženy muže? Loví se vůbec? Chtějí to a je to opravdu v souladu s přírodou?
Pavla Jónssonová, Petr Weis

Kvo, kvo, kvóty
Kvóty -jsou pro ženy ponižující či ne, znamenají, že by se do politiky dostaly neschopné ženy nebo je to jinak - do politiky se dostali neschopní muži proto, že nemáme kvóty?
Michaela Marksová - Tominová, Alexandr Tomský

Proč nemáme géniusky
Mohou ženy tvořit zásadní umělecká díla - aneb o talentu mužském, ženském, zda mají stejné podmínky a jak je společnost přijímá
Eva Kalivodová, František Vrhel

Na válečné stezce
Bojuje spolu žena a muž, je to nutné, je to pravda, je nutno mužům lichotit a ženám nosit květiny?
Dagmar Pecková, Jiří Šimek

Dovolená beze snů
Je mateřská dovolená dovolená - mají na ni jet oba rodiče nebo je to pro ženu opravdu to nejlepší na světě?
Nina Rutová, David Vávra

Domácí neštěstí
Domácí násilí je téma, o kterém se u nás už trochu mluví, přesto jeho příčiny a především možnosti obrany zůstávají stále nevyřešeny doma pod pokličkou.
Zdena Prokopova, Radim Uzel

Klišé a stereotypy
Stereotypy a klišé ve vztahu žena - muž, je potřeba je zbourat či zachovat? Co s sebou nesou? O pojetí ženské krásy, reklamě, bulimii…
Jana Valdrová, Jan Kraus

Ženy odjinud
Jak to chodí mezi ženami a muži jinde ve světě.
Dana Schmidt, Fen-jung Song

Sex,sex
Sex - jedna z nejpříjemnějších záležitostí rozdílnosti obou pohlaví -ženský sex byl však po dlouhá staletí zcela opomíjen, rozdíl mezi mužským a ženským orgasmem, ženská sexualita, zábrany, tradice, stud
Hana Fifková, Bohuslav Vaněk - Úvalský

Budoucnost mužů a žen
Budoucnost vztahu žena - muž, jaká bude? Bude ten vztah jiný, zaležen na jiných principech, bude vůbec pro lidstvo potřebný?
Kateřina Jonášová, Ivan Rinda.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.