Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Jak to bylo s Ženským hlasem doopravdy

Jak to bylo s Ženským hlasem doopravdy

29. zaří 2002  | Eva Hauserová
Reakce Evy Hauserové na článek Mirka Vodrážky Je hloupost zlo?, který analyzoval pořad Ženský hlas vysílaný na ČT 2 z pohledu kýče.

Reakce na článek Mirka Vodrážky: Je hloupost zlo?

Ženský hlas byl od samého začátku koncipován jako zábavný pořad o vztazích mužů a žen, tedy jako artefakt popkultury. Vůbec nebylo deklarováno, že půjde o pořad feministický, ovšem doba už je taková, že to nemohlo skončit jinak a feminismus se na přetřes prostě musel dostat. Samozřejmě na populární úrovni, to znamená jako jedna z přísad bramboračky obsahující nejrůznější klišé, mýty, zažrané představy o genderových rolích a další prvky, které by pro skutečného filozofa a strukturalistu byly samy o sobě nesmírně zajímavé. Ne tak pro Mirka Vodrážku, který postupuje přesně opačně než všichni ostatní strukturalisté - místo aby populární kulturu skutečně analyzoval, zajímal se její obsahy a významy a nalézal nové, zajímavé souvislosti, raději se chová jako kříženec Koniáše a komunistického cenzora a v svatém ideologickém zaujetí zavrhuje všechny feminismy, které nezapadají do jeho velice úzkých představ. Svou snahou vyloučit "z kola ven" všechny ostatní varianty a vrstvy feminismu tak připomíná leninsko-stalinistické metody, kdy jsou odsuzováni všichni úchylkáři, trockisté, oportunisté a odpadlíci ve jménu jediné správné prosazované linie.

Posuzovat Ženský hlas jako pořad, který měl snad popularizovat myšlenky feminismu, je od základu chybné a hloupé. Pravda je taková, že Ženský hlas vcelku reprezentatině ukázal stav naší současné společnosti, a pokud Vodrážka nechápe, kde žije a co si normální, průměrní, obyčejní lidé kolem něj myslí, jaké stereotypy jsou jim vlastní, co jsou nuceni v běžném, každodenním životě vnímat a v jakém světě se pohybují, pak by si měl uvědomit, že je naprosto mimo, a nechat populární kulturu a populární feminismus na pokoji.

V řečené bramboračce Ženského hlasu se vyskytlo několik vskutku osvícených vystoupení - jmenujme Sašu Berkovou, Míšu Tominovou, Olgu Sommerovou, Dagmar Peckovou, Pavlu Jonssonovou, ale i sexuoložku Hanku Fifkovou - a tyto příspěvky do diskuse podle mého přesvědčení posunuly feministické povědomí českého národa k čemusi pozitivnímu podstatně větší měrou než všechno, co Vodrážka vykonal a řekl za celý svůj život. A pokud mu to nestojí ani za záblesk uznání, pak to pokládám za ignorantskou aroganci vůči těmto zajímavým ženám a vůči tomu, co už dokázaly a o co se snaží.

Mimochodem, vím přinejmenším o několika lidech, kteří po shlédnutí, přečtení či poslechu nějakého vystoupení Mirka Vodrážky usoudili, že celý feminismus je nějaký esoterický blábol pro naprosté psychopaty, takže mohu odpovědně prohlásit, že Vodrážka od feminismu dokáže spíš odradit, než pro něj zaujmout. Je už na čase, aby se Vodrážka přestal vyjadřovat k věcem, které se naprosto vymykají jeho chápání, a aby přestal tak agresívně a militantně vztahovat celý svět s celou jeho pestrostí ke svým několika velice úzkým, extrémně radikalistickým tezím.


Jednotlivé díly, témata a hosté

Mezi mužem a ženou
Liší se ženský pohled na svět od mužského, je rozdíl mezi ženami a muži?
Olga Sommerová, Václav Fořtík

Kladivo na feministky
Čarodějnické postupy ve středověku a feminismus v současnosti - mají tyto snahy něco společného?
Alexandra Berková, Michal Semín

Kdo je tady feminista
Kdo je vlastně feminista? Musí to být vždy jen ženy? Co to znamená, jaké jsou jejich snahy?
Sára Saudková, Petr Holub

Z lovu do hájovny
Loví muži ženy nebo ženy muže? Loví se vůbec? Chtějí to a je to opravdu v souladu s přírodou?
Pavla Jónssonová, Petr Weis

Kvo, kvo, kvóty
Kvóty -jsou pro ženy ponižující či ne, znamenají, že by se do politiky dostaly neschopné ženy nebo je to jinak - do politiky se dostali neschopní muži proto, že nemáme kvóty?
Michaela Marksová - Tominová, Alexandr Tomský

Proč nemáme géniusky
Mohou ženy tvořit zásadní umělecká díla - aneb o talentu mužském, ženském, zda mají stejné podmínky a jak je společnost přijímá
Eva Kalivodová, František Vrhel

Na válečné stezce
Bojuje spolu žena a muž, je to nutné, je to pravda, je nutno mužům lichotit a ženám nosit květiny?
Dagmar Pecková, Jiří Šimek

Dovolená beze snů
Je mateřská dovolená dovolená - mají na ni jet oba rodiče nebo je to pro ženu opravdu to nejlepší na světě?
Nina Rutová, David Vávra

Domácí neštěstí
Domácí násilí je téma, o kterém se u nás už trochu mluví, přesto jeho příčiny a především možnosti obrany zůstávají stále nevyřešeny doma pod pokličkou.
Zdena Prokopova, Radim Uzel

Klišé a stereotypy
Stereotypy a klišé ve vztahu žena - muž, je potřeba je zbourat či zachovat? Co s sebou nesou? O pojetí ženské krásy, reklamě, bulimii…
Jana Valdrová, Jan Kraus

Ženy odjinud
Jak to chodí mezi ženami a muži jinde ve světě.
Dana Schmidt, Fen-jung Song

Sex,sex
Sex - jedna z nejpříjemnějších záležitostí rozdílnosti obou pohlaví -ženský sex byl však po dlouhá staletí zcela opomíjen, rozdíl mezi mužským a ženským orgasmem, ženská sexualita, zábrany, tradice, stud
Hana Fifková, Bohuslav Vaněk - Úvalský

Budoucnost mužů a žen
Budoucnost vztahu žena - muž, jaká bude? Bude ten vztah jiný, zaležen na jiných principech, bude vůbec pro lidstvo potřebný?
Kateřina Jonášová, Ivan Rinda.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.