Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Jak si založit vlastní podnik, když přijdete o práci

Jak si založit vlastní podnik, když přijdete o práci

Jak si založit vlastní podnik, když přijdete o práci
Caroline Forbes přednese 16. listopadu 2004 (datum bude ještě upřesněno v Kalendáři akcí na serveru www.feminismus.cz) v knihovně Gender Studies, o.p.s. v Gorazdově 20 v Praze 2 přednášku o projektu WEETU - FULL CIRCLE. Jde o systém poskytování malých půjček nezaměstnaným ženám, které tak mohou založit vlastní malý byznys. step
Caroline Forbes přednese 16. listopadu 2004 (datum bude ještě upřesněno v Kalendáři akcí na serveru www.feminismus.cz) v knihovně Gender Studies, o.p.s. v Gorazdově 20 v Praze 2 přednášku o projektu WEETU - FULL CIRCLE. Jde o systém poskytování malých půjček nezaměstnaným ženám, které tak mohou založit vlastní malý byznys.

Nezaměstnanost žen je ve většině evropských zemí vyšší než průměrná nezaměstnanost. Ženy jsou v případě ztráty zaměstnání a hledání nového uplatnění znevýhodněny a na trhu práce jsou diskriminovány. Je tedy nutné této problematice věnovat zvýšenou pozornost a uvádět příklady efektivní podpory a pomoci ženám při jejich návratu na trh práce.

Britská organizace WEETU (Women's Employment Enterprise and Training Unit, tj. Středisko pro zaměstnávání a vzdělávání žen) řídí projekt FULL CIRCLE (tj. UPLNÝ KRUH), který podněcuje a podporuje ženy, aby začaly drobně podnikat a změnily tak svou stávající situaci.

Cílem WEETU je pomoci ženám vypořádat se s nedostatkem příležitostí na trhu práce a umožnit a rozšířit jejich přístup ke kvalitnímu zaměstnání, vzdělání a rekvalifikaci. Tento projekt funguje v oblasti Norfolku a Waveney, kde nabízí školení, právní poradenství a podporu ženám, které hledají zaměstnání, příležitosti k uplatnění a víru ve vlastní schopnosti.

Projekt FULL CIRCLE vychází ze systému poskytování minimálních úvěrů skupinám lidí, kteří mají podobný záměr. Původní myšlenka pochází od Muhammeda Yunuse, zakladatele Grameen Bank a hnutí minimálních úvěrů (tzv. mikro-úvěrů) v Bangladéši. Hnutí vychází ze skutečnosti, že lidé s nízkým nebo žádným příjmem nemají ve většině zemí přístup k bankovním úvěrům. I když jsou schopni podnikat, nemají šanci svou živnost ani založit, vzhledem k omezením, která zavedly banky. Proto M. Yunus založil banku, která se zaměřuje na klienty s nízkým příjmem nebo na klienty skutečně chudé. Nabízí malé půjčky, avšak nikoliv jednotlivým osobám, ale celým skupinám osob (tzv. úvěrovým skupinám). Lidé v těchto skupinách musejí spolupracovat, musejí se navzájem podporovat a musejí přijmout společnou odpovědnost, aby byli schopni dosáhnout úspěchu… Ukázalo se, že tento systém je účinný.

WEETU transformovalo tuto myšlenku tak, aby odpovídala evropskému kontextu. Středisko zahájilo práci na tomto projektu v roce 1998. Koordinátorky si nicméně byly vědomy, že nepůjde jenom o podporu podnikání. Nedostatek financí je pouze jednou částí problému. Ženy, které nemají práci, trpí izolací i nedostatkem sebedůvěry. Kromě toho, protože mají velmi malé nebo žádné znalosti o podnikání, jen zřídka by si představovaly, že založení firmy by mohlo být způsobem, jak se dostat z problémů. A to je důvod, proč potřebují podporu, školení, budování sebedůvěry a vzájemnou angažovanost (pochopitelně kromě úvěrů).

Účastnice zapojené do projektu FULL CIRCLE pocházejí z venkovských i městských oblastí.
  • 58% účastnic pobírá sociální dávky
  • 27% pracuje za minimální mzdu
  • 15% je bez placeného zaměstnání nezaměstnaných
  • 10% je invalidních nebo dlouhodobě nemocných
Jak systém funguje?

I.

Po úvodní schůzce absolvuje každá žadatelka pohovor s koordinátorkou, na němž je diskutováno, zda tato žena splňuje kritéria, aby mohla být zapojena do projektu. Existují dvě základní podmínky: je třeba doložit, že má nízký nebo nedostatečný příjem a nastínit základní podnikatelský záměr. Po té je žadatelce nabídnuta účast na školení s názvem "Je tento typ podnikání pro mě?" Obvykle se účastní šesti dopoledních lekcí, v nichž se dozví o rodinných vztazích v kontextu podnikání, o asertivitě a komunikaci s veřejností, o průzkumu trhu a sociálním systému a systému podpor, o prezentacích a péči o klienty. Když je školení u konce, nastane doba pro rozhodování, zda si žena přeje podstoupit další, konkrétněji zaměřené školení, anebo celou záležitost vzdá a zkusí něco jiného. Řekne-li žadatelka ano, pak pokračuje s další fází.

II.

Druhá fáze nabízí konkrétní pětitýdenní školení, které vedou zkušení/é odborníci/ce. Toto školení je zaměřeno na marketing, ekonomiku, finanční toky, právo a právní předpisy apod. Během této doby mají žadatelky rovněž příležitost prodiskutovat své podnikatelské plány s dalšími účastnicemi i se školiteli/kami.

III.

Třetí fáze začíná nejdůležitějším dnem pro žadatelky, tzv. dnem úvěrových skupin. Výbor projektu vyhodnotí podnikatelské záměry jednotlivých žadatelek. Pak si žadatelka vybere partnerky pro svoji úvěrovou skupinu. Každá skupina má asi 5 členek. Potom nastupuje proces konkrétního plánování a vzájemného vyhodnocování podnikatelských záměrů. Ženy se scházejí pravidelně a pracují na upevňování svých skupin, aby byla silné, udržitelné a nezávislé. Setkávají se rovněž s koordinátorkami z WEETU, s nimiž probírají strategie a plány. Když je vše naplánováno, mají nárok na půjčku, jejíž maximální výše je 1 500 GBP na osobu. Ženy musejí ve skupinách spoléhat jedna na druhou. Když se jedna z nich dostane do problémů, jsou tady ostatní, aby jí pomohly. Musejí si vzájemně důvěřovat a nést odpovědnost jedna za druhou. Je-li každá z nich úspěšná a splatí svoji půjčku, mají nárok na další úvěr, který již dosahuje výše 2 500 GBP na osobu.

Jaké firmy si ženy již založily?

Až doposud bylo v regionu vytvořeno 40 fungujících úvěrových skupin. Mezi firmy, které byly založeny, patří např.: výroba blahopřání, šití, rukodělná výroba a výroba šperků, poskytování video služeb, zahradní design, výroba nábytku, údržba domácností, úklid, venčení psů, pivovarnictví, aromaterapie, masáže, kadeřnictví, práce vizážistky, zpracování potravin, návrhy webových stránek, příprava sendvičů, školení v oblasti informačních technologií…. Až do dnešního dne je míra návratnosti úvěrů WEETU 97%!

Na druhou stranu je třeba říci, že to nebylo vždy tak snadné. Existují skupiny, které se neudrží a rozpadnou se (doposud se rozpadlo asi 10 skupin). Některé ženy zjišťují, že je těžké peníze splácet a s firmou se dost potýkají. Kromě toho rostoucí nezávislost žen někdy způsobuje problémy ve vztazích v rodině. Pro některé manžele je těžké pochopit, že z jejich ženy se stává nezávislá osoba, a mají tendenci bránit svým manželkám v tom, co si přejí dělat. Proto je pro ženy velmi důležité, aby byly ve skupině - ve skupině lidí, kteří jim mohou pomoci, a být ve spojení s koordinátorkou, která jim může poradit.

Projekt FULL CIRCLE je adaptabilní. Koordinátorky z WEETU nabízejí a "prodávají" ucelenou službu spojenou s přenosem jejich projektu na jiná místa a do jiných zemí. Jedná se o efektivní způsob, jak snížit nezaměstnanost a mnohonásobně zvýšit pracovní příležitosti pro ženy.

Jak na nezaměstnanost a diskriminaci?

Caroline Forbes z WEETU - FULL CIRCLE se bude v ČR účastnit mezinárodního seminář na téma ženské nezaměstnanosti, diskriminace a práce v nestandardních podmínkách se zaměřením na Střední a Východní Evropu s názvem ŽENY NA TRHU PRÁCE - JAK NA NEZAMĚSTNANOST A DISKRIMINACI, který proběhne 11.11. - 15.11. 2004 v Janských Lázních.

Seminář organizuje Evropská kontaktní skupina v České republice (EKS) jako součást projektu W&W Net. W&W Net znamená Women and work network, tj. Síť - ženy a práce. Jedná se o mezinárodní projekt, který byl zahájen na jaře roku 2003, aby reagoval na nejistou a problematickou situaci žen na trhu práce v Evropských zemích, způsobenou kombinací faktorů jako strukturální změny, globalizace světové ekonomiky a přežívající stereotypy ohledně role žen v rodině a ve společnosti. Tyto tendence způsobují diskriminaci žen na trhu práce, platovou nerovnost mezi ženami a muži, vznik neformální práce, dlouhodobou nezaměstnanost žen a chudobu. Projekt W&W Net proto usiluje o vzdělávání a podporu ženských aktivistek, které pak dále pomáhají znevýhodněným ženám v Evropě. Seminář je otevřen ženským aktivistkám ze všech evropských zemí a bude usilovat o vybudování nových kontaktů a partnerství pro budoucí celoevropskou spolupráci.

Více informací o celém projektu W&W Net, stejně jako přihlášku na seminář, najdete na www.eks.ecn.cz

Redakčně upraveno
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.