Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více
feminismus.czČlánky › Jak se diskutovalo o feminismu v pořadu ČT Nahraně

Jak se diskutovalo o feminismu v pořadu ČT Nahraně

2. březen 2001
17.5.1999 ČT1
[debata k pořadu Nahraně vysílaného na ČT 1 17.5.1999 proběhla na mailing listu "gender-diskuse"]

Petra Hanáková

Nelze pochybovat o tom, že vyznění pořadu Nahraně bylo přinejmenším rozpačité. Pan Vodrážka, který evidentně zná feministický teoretický diskurz, byl skutečně nesprávným mužem na nesprávném místě - neřekl sice nic nepravdivého, ale také nic srozumitelného pro (předpokládejme, že nepoučené) publikum.

Paní Tominová byla sestřihem "donucena" k mlčení až téměř do poloviny pořadu, a tak vlastně diskuze začala bez vymezení pojmů a základní otázek feministického hnutí. (Právě toto vymezení je podle mého názoru v naší zemi stále nutností - jinak diskuse sklouznou do bodu, kdy se ženy od feminismu distancují a muži se ptají, zda mají začít rodit děti, nebo proč je feministky chtějí kastrovat, nebo tvrdí, ze feministky jsou frustrované mužatky, atd.)

Sára Saudková propagovala heslo "hlavně chci být krásná a potěšit pány" a Saudek, jemuž k popularitě pomohly sexistické fotografie a výroky, absurdně propagoval pověru, že žena hýbe světem. Nevím, koho napadlo je pozvat, ale byl to hodně zvláštní nápad... Hosté z řad mladých lidí se pak pro mne dělí do dvou skupin - první z nich tvořili převážně chlapci, kteří neměli ani potuchy o tom, co vlastně feminismus představuje a měli potřebu se proti němu bránit.

Druhá mi však připadá přinejmenším povzbudivá - dívky, ale i chlapci, kteří působili dojmem, že chápou, čím se feminismus zabývá (zmiňovali např. sexuální objektivizaci ženy v médiích) a navíc i aktivně vyhledávají další informace z dané oblasti. Právě tato skupinka, bohužel zatlačená do pozadí řvouny ze skupiny první, pro mě znamená naději, že se i v naší antifeministicky naladěné společnosti něco mění.


Marie Haisová

Debata je dobrá i s tou televizní jsem byla spokojená, i kdyz samozrejme, ze vse nebylo receno. Nejvíc se me dotklo tvrzení pana Soudka, ze zeny stejne vladnou svetu. To bych se chtela optat, zda o bordelu v ulicích, hypermarketech, ctyrproudych dalnicích, Mcdonaldech v historických castech mesta, zastavování detských hrist a parku autolakovnami (Na Plzence), rezidence reditele Procter and Gambel v prírodní reservaci Dívcí Hrady v Praze 5, o likvidaci Waldesovy galerie a vily v Americké ulici - o tom rozhodly zeny? Které? Ceskou krajinu ponicily bilboardy také zeny? Kdo rozhoduje tak necitlive k prostredí jen s ohledem na prachy? My, zeny? Jak to, ze jsme potom tak chudé a ze nam patrí jen 4,5 % svetového majetku a 95,5 % vlastní podle nej ta ovládaná druhá polovina lidstva zvaná muzi?


Diana Benšová - Jak se nám věnují média aneb feminismus na ČT 1

Tak se nám "poštěstilo" dostat se na program ČT 1, což by samo o sobě bylo velmi potěšitelné, pokud by to nebylo do pořadu Nahraně. Ten totiž již svou koncepcí není příliš vhodným pro jakoukoliv seriózní či alespoň obeznámenou diskusi. Publikum, které se skládá z několika pubescentů a adolescentů, kteří o daném tématu nevědí zhola nic, mi opravdu nepřijde jako vhodný partner do diskuse.

Také výběr hostů bych si dovolila označit za nešťastný (nutno vyjmout Míšu Tominovou jako jedinou odpovídající zástupkyni) a velmi jasně naznačující jakým směrem bude diskuse "ubírána". No co bychom si jinak měli myslet o tom, že hostem je Jan Saudek se Sárou Saudkovou na jedné straně a Mirek Vodrážka s Míšou Tominovou na straně druhé. Když se na to podíváme zblízka tak zjistíme, že na straně feminismu stojí (oni tedy seděli) jedna odbornice a jeden pseudoodborník (takříkajíc teoretik), ovšem lidé to neznámí (tudíž zákonitě nejsou populární) a na straně druhé jedna z mediálních hvězd a největší pozér, jakého v současnosti máme, s jeho "kráskou", kteří prezentují svá "lidová" moudra a výkřiky typu "Ženy jsou lepší... Jsem normální muž" (ta druhá část se do vysílání v televizi nedostala). Nutno mu snad jen přiznat, že svého image se drží dokonale. Za nejvtipnější jsem považovala jeho závěrečné prohlášení, že kariéra a peníze přece není to, o co by nám mělo jít - myslím, že z jeho úst to zní hodně jako výsměch, když v jiné části diskuse na adresu svých fotek říká : "Ale nesou", poté co mu bylo vytknuto, že jsou nechutné.

Mirka Vodrážku má český feminismus za trest! Toto odvážné tvrzení myslím i nemyslím vážně. Je mi zcela jasné, že Mirek je například pro média velmi atraktivní, protože je muž - feminista a je velmi kontroverzní. A v tom já shledávám zásadní problém. Tento díl Nahraně je jasným příkladem toho, jak zamlžil co mohl a podle mně (svým způsobem) jménu feminismu uškodil. Když člověk není schopen něco jasně a stručně vysvětlit,(i když tím riskuje určité zkreslení) pak podle mně nepatří do televize a může být odborník sebelepší (toto například uznává i PhDr. Havelková, když se velmi opatrně staví k popularizačním věcem, neboť o sobě ví, že není dobrou popularizátorkou). Je otázka jestli je Mirek schopen této reflexe.

Takže závěr by mohl znít: Bylo to nezdařené, ale nejen naší vinou. Doufám, že mojí už tuplem ne, i to sestřihali tak blbě, že vytrhli vše, co se dalo, zcela z kontextu. Obávám se, že hodně lidí ani tam ani u obrazovek moc nepochopilo, o co nám vlastně šlo, i přes zcela fenomenální a jednoduché shrnutí, které provedla Míša téměř v závěru. Je otázka, jestli takováto prezentace je lepší než žádná. Co si myslíte Vy?

(Diana Benšová se přímo zúčastnila pořadu Nahraně natáčeného v úterý 11.května a vysílaného v pondělí 17.5. )


Alexandra Berková

milé krásné a inteligentní dívky, přijměte upřímný pozdrav od unavené stařeny - vím, že podobné debaty jsou jako Kus cukru-pole neorané-kopanice-Peter jilemnický... jen houšť a větší kapky - mladíci jsou vyděšení a cítí se ohroženi - měli by vědět, že jestli je něco ničí, je to zupácký, subordinační svět - stálo by za to téma drogy: a sice z feministického, to jest souvztažného hlediska: jest známým a tutlaným faktem, že drogová závislost přímo souvisí s nedostatečnou rolí otce v rodině - nepřítomného, vzdáleného anebo jen nepřijatelného, protože pouze trestajícího a neosobního otce. Dále čarodějnice: ten samolibý rypák (záhady a mystéria) neví nic o záhadách a mystériích a tvrdí, že upalování žen bylo vlastně první protidrogové tažení a nemělo co dělat s církví obecnou čili katolickou a ta že je vůči ženství vstřícná (nedohlídne dál přes roli matky - asi byl málo kojenej...)

Jura Kavan je vstřícnější než hoši ve Sněží - ti se nad tématem ofrnili... - asi by to chtělo mnoho témat znovu: rodina-drogy-kriminalita-násilí na slabších - a z feministického hlediska.

Nevím, jestli angažovat staré pomatence mého věku - Saudek - kteří opravdu netuší, která bije, a potácejí se mezi laskavým pohrdáním a vyděšenou devótností...

Velmi zdravím, navíc vám to slušelo!
Eva Ondroušková

Mé dojmy z televizního pořadu Na hraně mě utvrdily v názoru, že hovoří-li se v českých zemích veřejně o feminismu, je na první pohled patrný fakt, že zde stále není obecné (resp. téměř žádné) povědomí o problému, ochota naslouchat a společný jazyk. V případě posledně zmíněného se většina mylně domnívá, že díky vlastnímu prožívání vztahů mezi muži a ženami ve své individuální každodenní zkušenosti je dostatečně kompetentní se k této problematice kvalifikovaně vyjadřovat. Chyba je v tom, že dojde-li na věc, není schopna feminismus ani vymezit a hrstku odvážných žen (v případě Mirka Vodrážky i muže) bombarduje dotazy, o co že těm feministkám vlastně jde. Za této situace je představa, že pořad o feminismu (ať už z hlediska výběru spoludiskutujících, publika, režie i střihu) bude mít jinou úroveň, než jakou měl, zatím zřejmě utopií.

Nicméně je třeba si vážit každé aktivity spějící k oživení problému a snažící se o osvětu, neboť je jí v české společnosti pramálo. Je třeba cenit ochotu nést svou kůži na trh při tak velké pravděpodobnosti neúspěchu a nepochopení. Pro mne osobně bylo nanejvýš potěšitelné, že ze zasvěcené části mladého auditoria zazněly jasné názory (žena musí mít nárok na možnost volby apod.) a polemiky s populárními předsudky dvojice Saudek & Saudková i ostatních zúčastněných, což prokazuje jasný posun k lepšímu.

Navíc, chce-li naše země skutečně vstoupit do Evropy a jejích institucí, bude nucena se s feminismem v praxi utkat a reflektovat jej přinejmenším ve své legislativě.

Zdravím Vás všechny a těším se na další názory a připomínky, které rozproudí nové uvažování o dosažení rovnosti pohlaví v Čechách.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.