Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?

Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?

Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?
Během posledního roku bylo schváleno několik vládních návrhů, které by měly pomoci rodinám s dětmi - tedy alespoň některým. Jedná se o: zrušení omezení přivýdělku k pobírání rodičovského příspěvku, zvýšení rodičovského příspěvku, jednorázový příspěvek dítěti a společné zdanění manželů. Tyto výhody však nebudou moci čerpat všechny rodiny bez rozdílu a například společné zdanění manželů, definitivní podoba tohoto návrhu dosud nebyla schválena, by mohly mít především pro rodiče - samoživitele i negativní důsledky. mmt
Během posledního roku bylo schváleno několik vládních návrhů, které by měly pomoci rodinám s dětmi - tedy alespoň některým. Jedná se o:

1. Zrušení omezení přivýdělku k pobírání rodičovského příspěvku
Až do konce prosince 2003 platilo, že pokud jeden z rodičů pobíral rodičovský příspěvek (2552,- Kč měsíčně), mohl si k němu přivydělat pouze 3.400,-. Od 1. ledna 2004 může být přivýdělek k pobírání příspěvku neomezený - stále ale platí, že rodič má na příspěvek nárok pouze tehdy, když splní podmínku "celodenní a řádné péče o dítě", což v praxi znamená, že smí dítě odložit do předškolního zařízení pouze pětkrát v měsíci. Lze tedy říci, že toto opatření pomůže především rodičům s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, které doma překládají, dělají účetnictví, píší články apod. a mají dost prostředků na to, aby si v případě potřeby zajistili hlídání chůvou (pokud není k dispozici prarodič).

2. Zvýšení rodičovského příspěvku
Od 1. května 2004 se rodičovský příspěvek zvýší na 3.573,- Kč.

3. Jednorázový příspěvek dítěti
Dětem, kterým bude za květen 2004 náležet výplata přídavku na dítě, bude vyplacena jednorázová dávka ve výši 2000,- Kč na jedno dítě - tato dávka má jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje trojnásobek životního minima rodiny. Toto opatření je tedy určeno především rodinám nízkopříjmovým.

4. Společné zdanění manželů
Definitivní podoba tohoto návrhu dosud nebyla schválena. Obecně lze ale konstatovat, že toto opatření bude výhodné u těch dvojic, kde je rozdíl v příjmech co největší. V budoucnosti by se tedy mohlo stát, že ženy budou částečně nebo úplně pracovat na černo proto, aby měly společně s manželem prospěch z nižšího zdanění, což může zpětně vést k faktickému znevýhodnění žen. Kromě toho toto opatření diskriminuje nesezdané páry, a nepřináší vůbec nic rodičům-samoživitelům.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.