Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?

Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?

Jak pomohla vláda rodinám s dětmi?
Během posledního roku bylo schváleno několik vládních návrhů, které by měly pomoci rodinám s dětmi - tedy alespoň některým. Jedná se o: zrušení omezení přivýdělku k pobírání rodičovského příspěvku, zvýšení rodičovského příspěvku, jednorázový příspěvek dítěti a společné zdanění manželů. Tyto výhody však nebudou moci čerpat všechny rodiny bez rozdílu a například společné zdanění manželů, definitivní podoba tohoto návrhu dosud nebyla schválena, by mohly mít především pro rodiče - samoživitele i negativní důsledky. mmt
Během posledního roku bylo schváleno několik vládních návrhů, které by měly pomoci rodinám s dětmi - tedy alespoň některým. Jedná se o:

1. Zrušení omezení přivýdělku k pobírání rodičovského příspěvku
Až do konce prosince 2003 platilo, že pokud jeden z rodičů pobíral rodičovský příspěvek (2552,- Kč měsíčně), mohl si k němu přivydělat pouze 3.400,-. Od 1. ledna 2004 může být přivýdělek k pobírání příspěvku neomezený - stále ale platí, že rodič má na příspěvek nárok pouze tehdy, když splní podmínku "celodenní a řádné péče o dítě", což v praxi znamená, že smí dítě odložit do předškolního zařízení pouze pětkrát v měsíci. Lze tedy říci, že toto opatření pomůže především rodičům s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, které doma překládají, dělají účetnictví, píší články apod. a mají dost prostředků na to, aby si v případě potřeby zajistili hlídání chůvou (pokud není k dispozici prarodič).

2. Zvýšení rodičovského příspěvku
Od 1. května 2004 se rodičovský příspěvek zvýší na 3.573,- Kč.

3. Jednorázový příspěvek dítěti
Dětem, kterým bude za květen 2004 náležet výplata přídavku na dítě, bude vyplacena jednorázová dávka ve výši 2000,- Kč na jedno dítě - tato dávka má jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje trojnásobek životního minima rodiny. Toto opatření je tedy určeno především rodinám nízkopříjmovým.

4. Společné zdanění manželů
Definitivní podoba tohoto návrhu dosud nebyla schválena. Obecně lze ale konstatovat, že toto opatření bude výhodné u těch dvojic, kde je rozdíl v příjmech co největší. V budoucnosti by se tedy mohlo stát, že ženy budou částečně nebo úplně pracovat na černo proto, aby měly společně s manželem prospěch z nižšího zdanění, což může zpětně vést k faktickému znevýhodnění žen. Kromě toho toto opatření diskriminuje nesezdané páry, a nepřináší vůbec nic rodičům-samoživitelům.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.