Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Jak na rovné příležitosti: rady a tipy pro firmy

Jak na rovné příležitosti: rady a tipy pro firmy

Jak na rovné příležitosti: rady a tipy pro firmy
Chcete se dozvědět, zda jsou vaše rozhodnutí v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů a work-life balance? Gender Studies pro vás připravilo hru pro zaměstnavatele, ve které si to můžete ověřit a nahlédnout na příklady dobré praxe. Rovné příležitostí patří mezi principy každé férové společnosti a navíc vám přinesou zisk prostřednictvím loajálních, spokojených a produktivních zaměstnanců a zaměstnankyň. Nabízíme vám malou ochutnávku.

Chcete se dozvědět, zda jsou vaše rozhodnutí v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů a work-life-balance? Gender Studies pro vás připravilo hru pro zaměstnavatele, ve které si to můžete ověřit a nahlédnout na příklady dobré praxe. Rovné příležitostí patří mezi principy každé férové společnosti a navíc vám přinesou zisk prostřednictvím loajálních, spokojených a produktivních zaměstnanců a zaměstnankyň. Nabízíme vám malou ochutnávku.

Ženy ve vedení

Kolik žen pracuje ve firmě?

A. do 30 % ze všech zaměstnaných

B. 30 – 50 % ze všech zaměstnaných

C. 50 – 70 %

D. 70 – 100 %

Kolik žen pracuje v top-managementu?

A. do 30 %

B. 30 – 50 %

C. 50 – 70 %

D. 70 – 100 %

Procento žen v top-managementu by mělo přibližně odpovídat procentu žen ve firmě. Pokud je toto číslo menší, ženy pravděpodobně nemají ve firmě stejné kariérní možnosti jako muži.

Zde nabízíme několik tipů, jak zvýšit počet žen ve vedení:

1. Veďte statistiky týkající se postavení žen a mužů ve společnosti – počet žen a mužů v jednotlivých odděleních a úrovních hierarchie, jejich účast na školeních, počet povýšených žen a mužů, sledujte mzdy žen a mužů apod.

2. Poskytujte široké možnosti sladění pracovního a osobního života, např. nabídkou flexibilní pracovní doby či flexibilního pracovního místa. Udržujte kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené.

3. Soustřeďte se na řízení lidských zdrojů. Ujistěte se, že při náboru, odměňování a povyšování nedržíte ženy stranou. Mnohé zkušenosti ukazují, že speciální tréninky zaměřené na ženy jim dopomohou dostat se do vyšších pozic, ale také firmě vytipovat si talentky přímo ve vlastních řadách.

4. Podporujte ženské sítě a mentoring. Právě díky mentoringu si mohou ženy najít vzory, které během své kariéry následují.

Udržení kontaktu s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Jaká je návratnost rodičů z mateřské a rodičovské dovolené ve vašem oddělení či firmě?

A. Většina rodičů se vrací dříve než po třech letech

B. Vrací se nám po třech letech

C. Vrací se, ale v menším procentu než odchází

D. Spíše se nám nevrací/ nevrací se

K návratu rodičů z rodičovské dovolené (případně i dříve než po třech letech) napomáhá udržování kontaktu při rodičovské a mateřské dovolené. Rodičům pomůže udržet si kontakt se zaměstnáním a sledovat vývoj v oboru, zaměstnavateli napomůže neztratit zaměstnance/zaměstnankyni a získat spolupracovníky a spolupracovnice na jednorázovou práci.

Zde nabízíme několik tipů, jak udržovat kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené (následné kroky můžete formulovat do směrnice o udržení kontaktu s rodiči na MD/RD):

1. Před nástupem na MD/RD udělejte se zaměstnankyní (zaměstnancem) pohovor, jaké jsou její (jeho) vyhlídky na návrat, zda si přeje být v průběhu MD/RD kontaktována, s čím a jak často. Rodičům poskytněte informace o právech a povinnostech při odchodu na MD/RD a návratu do práce (formou letáku či webové stránky).

2. V průběhu MD/RD:

- ponechte zaměstnankyni (zaměstnanci) firemní e-mail, zachovejte benefity (mobil, auto, PC);

- nabídněte osobám na MD/RD účast na školení (také e-learning);

- vytvořte webovou stránku umožňující výměnu zkušeností rodičů („rodinný intranet“);

- zasílejte e-maily o dění ve firmě, firemní časopis a pozvánky na firemní akce, setkání rodičů s managementem, program pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň v zábavních centrech;

- zprovozněte dětský koutek (vyřizování administrativy na HR oddělení);

- nabídněte příležitostnou práci a práci na zkrácený úvazek;

- nabídněte finanční příspěvek na hlídání dětí či finanční pobídky jako motivaci pro dřívější návrat;

- informujte o nových pozicích ve firmě.

3. Před návratem do práce se se zaměstnankyní (zaměstnancem) v dostatečném předstihu sejděte a projděte podmínky návratu. Zachovejte zaměstnankyni (zaměstnanci) pracovní status, který měla před odchodem, navyšte plat dle aktuální výše platů uvnitř firmy, nabídněte možnost částečného úvazku, flexibilního pracovního režimu či částečné práce z domova.

Flexibilní pracovní uspořádání

Mají vaši zaměstnanci a zaměstnankyně možnost pracovat formou flexibilních pracovních režimů?

A. Ano

B. Někteří ano

C. Ne

Flexibilní pracovní uspořádání, pokud je využíváno zodpovědně ze strany zaměstnavatele, napomůže zaměstnancům a zaměstnankyním skloubit práci a rodinu. Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou pak více produktivní a k firmě loajálnější.

Zde nabízíme několik tipů, jaké flexibilní formy práce můžete svým zaměstnancům a zaměstnankyním nabídnout:

1. flexibilní pracovní doba - stanovte pevnou dobu, kdy musí být všichni v kanceláři, zbytek ponechte na individuální volbě a preferenci;

2. práce z domova – u pozic, kde je to možné, nabídněte práci z domova v kombinaci s prací z kanceláře;

3. sdílený pracovní úvazek – zkuste rozdělit jednu pozici mezi dvě zaměstnankyně (zaměstnance), kteří mají zájem o poloviční pracovní úvazek.

Příklady dobré praxe zaměstnavatelů a další tipy naleznete v připravované elektronické hře pro zaměstnavatele. Pokud vás hra zajímá, vyžádejte si ji na emailu mailto:alexandra.jachanova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.