We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin
Gender Studies nabízí v rámci projektu Rozmanitostí proti šikaně interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení.

Gender Studies nabízí v rámci projektu "Rozmanitostí proti šikaně" interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení. Přednáška zároveň pokrývá téma, kterému se v rámci běžné výuky nedostává příliš prostoru. Výklad a diskuze navazuje na cca 15timinutový film, který se mírně provokativní formou věnuje 4 oblastem: bisexualitě, lesbickým ženám, transsexualitě a gay mužům.

V průběhu přednášky budou v diskuzi navazující na film otevřena témata jako coming-out, partnerství, rodičovství, stereotypy, šikana atd. Součástí prezentace je také distribuce letáku s dalšími informacemi a komiksem, který atraktivní formou informuje o sexuální odlišnosti.

Přednášku vedou psycholožka a sociolog, kteří se dané tématice dlouhodobě věnují. Realizaci nabízíme zdarma v období: říjen 2009 – červen 2010 v Olomouckém a Zlínském kraji. Délka celé přednášky je přibližně 60 – 90 minut dle dohody. Optimální počet účastníků : 10 – 20. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna.ciprova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.