Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin
Gender Studies nabízí v rámci projektu Rozmanitostí proti šikaně interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení.

Gender Studies nabízí v rámci projektu "Rozmanitostí proti šikaně" interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení. Přednáška zároveň pokrývá téma, kterému se v rámci běžné výuky nedostává příliš prostoru. Výklad a diskuze navazuje na cca 15timinutový film, který se mírně provokativní formou věnuje 4 oblastem: bisexualitě, lesbickým ženám, transsexualitě a gay mužům.

V průběhu přednášky budou v diskuzi navazující na film otevřena témata jako coming-out, partnerství, rodičovství, stereotypy, šikana atd. Součástí prezentace je také distribuce letáku s dalšími informacemi a komiksem, který atraktivní formou informuje o sexuální odlišnosti.

Přednášku vedou psycholožka a sociolog, kteří se dané tématice dlouhodobě věnují. Realizaci nabízíme zdarma v období: říjen 2009 – červen 2010 v Olomouckém a Zlínském kraji. Délka celé přednášky je přibližně 60 – 90 minut dle dohody. Optimální počet účastníků : 10 – 20. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna.ciprova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.