Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin
Gender Studies nabízí v rámci projektu Rozmanitostí proti šikaně interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení.

Gender Studies nabízí v rámci projektu "Rozmanitostí proti šikaně" interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení. Přednáška zároveň pokrývá téma, kterému se v rámci běžné výuky nedostává příliš prostoru. Výklad a diskuze navazuje na cca 15timinutový film, který se mírně provokativní formou věnuje 4 oblastem: bisexualitě, lesbickým ženám, transsexualitě a gay mužům.

V průběhu přednášky budou v diskuzi navazující na film otevřena témata jako coming-out, partnerství, rodičovství, stereotypy, šikana atd. Součástí prezentace je také distribuce letáku s dalšími informacemi a komiksem, který atraktivní formou informuje o sexuální odlišnosti.

Přednášku vedou psycholožka a sociolog, kteří se dané tématice dlouhodobě věnují. Realizaci nabízíme zdarma v období: říjen 2009 – červen 2010 v Olomouckém a Zlínském kraji. Délka celé přednášky je přibližně 60 – 90 minut dle dohody. Optimální počet účastníků : 10 – 20. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna.ciprova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.