Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin

Interaktivně s Gender Studies na téma sexuálních menšin
Gender Studies nabízí v rámci projektu Rozmanitostí proti šikaně interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení.

Gender Studies nabízí v rámci projektu "Rozmanitostí proti šikaně" interaktivní přednášku pro mladé lidi na téma Sexuální menšiny. Prezentace si klade za cíl eliminovat projevy šikany, které se vůči mladým lidem s odlišnou sexuální orientací často objevují, a podpořit rozmanitou a tolerantní společnost, v níž má každý člověk právo na rovné zacházení. Přednáška zároveň pokrývá téma, kterému se v rámci běžné výuky nedostává příliš prostoru. Výklad a diskuze navazuje na cca 15timinutový film, který se mírně provokativní formou věnuje 4 oblastem: bisexualitě, lesbickým ženám, transsexualitě a gay mužům.

V průběhu přednášky budou v diskuzi navazující na film otevřena témata jako coming-out, partnerství, rodičovství, stereotypy, šikana atd. Součástí prezentace je také distribuce letáku s dalšími informacemi a komiksem, který atraktivní formou informuje o sexuální odlišnosti.

Přednášku vedou psycholožka a sociolog, kteří se dané tématice dlouhodobě věnují. Realizaci nabízíme zdarma v období: říjen 2009 – červen 2010 v Olomouckém a Zlínském kraji. Délka celé přednášky je přibližně 60 – 90 minut dle dohody. Optimální počet účastníků : 10 – 20. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna.ciprova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.