Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Intendant/ka – programová ředitel/ka divadla ALFRED VE DVOŘE

Intendant/ka – programová ředitel/ka divadla ALFRED VE DVOŘE

3. únor 2010  |  Alfred ve dvoře
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, vyhlašuje výběrové řízení na místo: INTENDANT/KA – PROGRAMOVÝ/Á ŘEDITEL/KA DIVADLA ALFRED VE DVOŘE.
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, vyhlašuje výběrové řízení na místo: INTENDANT/KA   –   PROGRAMOVÝ/Á  ŘEDITEL/KA DIVADLA ALFRED VE DVOŘE. Alfred ve dvoře je otevřenou scénou pro autorské projekty a progresivní uměleckou tvorbu. Funguje jako produkční dům. Poskytuje servis a zázemí umělcům, kteří pracují projektovým způsobem. Každoročně vyhlašuje otevřenou výzvu a z vybraných projektů vzniká program divadla. Provozovatelem divadla Alfred ve dvoře je občanské sdružení Motus.

Požadujeme:
Předložení programové koncepce divadla - produkčního domu a aktivit o.s. Motus  na 3 léta (2011-2013), v českém nebo anglickém jazyce
Schopnost vést umělecky a organizačně kulturní organizaci    
Výborné komunikační a organizační schopnosti
Zodpovědnost a tvůrčí přístup
Znalost angličtiny

Náplň práce:
Tvorba programu divadla Alfred ve dvoře a zodpovědnost za jeho realizaci po dobu 3 let
Rozvoj aktivit mimo divadelní budovu
Personální a koncepční vedení realizačního týmu o.s. Motus
Odpovědnost za finanční chod organizace (hledání a realizace grantových příležitostí, fundraising)
Zastupování organizace na domácí i mezinárodní kulturní scéně

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení (v češtině nebo angličtině):
motivační dopis
profesní životopis
vlastní programová koncepce divadla typu produkční dům na léta 2011 – 2013 s přihlédnutím k aktivitám mimo divadelní budovu na léta 2011-2013 v intencích cílů o.s. Motus (jak vyplývají ze stanov (http://www.alfredvedvore.cz/motus_stanovy.php) a grantu hlavního města Prahy, schváleného na příslušné období (obdržíte na vyžádání).

Dotazy a přihlášky zasílejte do 15. 3. 2010 na adresu divadlo@alfredvedvore.cz nebo Motus, o.s., Veverkova 28, Praha 7, 170 00.
Podrobné informace na www.alfredvedvore.cz/intendant

Zahájení spolupráce v září 2010, nástup na plný úvazek od 1.1. 2011.
www.alfredvedvore.cz
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.