Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › I v Polsku si váží zaměstnavatelů podporujících slaďování práce a rodiny

I v Polsku si váží zaměstnavatelů podporujících slaďování práce a rodiny

I v Polsku si váží zaměstnavatelů podporujících slaďování práce a rodiny
V sousedním Polsku běží již několik let dvě soutěže oceňující firmy, které podporují zaměstnávání a podporu žen s malými dětmi. Jedna se jmenuje „Máma v práci“ a druhá „Firma přátelská matkám“. Zatímco ocenění „Firma přátelská matkám“ je iniciativou vydavatelství Agora, „Mámu v práci“ realizuje polská nadace Svatý Mikuláš v kooperaci s deníkem Rzeczpospolita a výzkumnou agenturou MillwardBrown.

V sousedním Polsku běží již několik let dvě soutěže oceňující firmy, které podporují zaměstnávání a podporu žen s malými dětmi. Jedna se jmenuje „Máma v práci“ a druhá „Firma přátelská matkám“. Zatímco ocenění „Firma přátelská matkám“ je iniciativou vydavatelství Agora, „Mámu v práci“ realizuje polská nadace Svatý Mikuláš v kooperaci s deníkem Rzeczpospolita a výzkumnou agenturou MillwardBrown.

Motivací k rozběhnutí obou soutěží byly výsledky průzkumů veřejného mínění, které ukázaly, že situace matek malých dětí na polském pracovním trhu není vůbec jednoduchá. Dle těchto průzkumů, Polky v reprodukčním věku se jen stěží odhodlávají k mateřství, protože ho vnímají jako zásadní důvod jejich diskriminace v pracovní oblasti. Jedna ze statistik mluví o tom, že v Polsku každá šestá žena vracející se na trh práce po rodičovské dovolené dostane od svého zaměstnavatele výpověď nebo je přinucena ji sama podat, a že každá pátá odkládá těhotenství ze strachu, že v jeho důsledku přijde o své pracovní místo. Obě ocenění se proto snaží zejména o hledání a zviditelnění dobrých firemních praxí v této oblasti, které by motivovaly a inspirovaly ostatní firmy působící v Polsku.

Zajímavým prvkem soutěží „Máma v práci“ a „Firma přátelská matkám“ je ten, že, na rozdíl od jiných evropských soutěží podobného typu, nepracují s cílovou skupinou firemního managementu, ale spíše řadových zaměstnanců a zaměstnankyň. V rámci „Firmy přátelské matkám“ můžou svého zaměstnavatele do soutěže nominovat jenom samotní zaměstnanci a zaměstnankyně, tedy nikoliv vedení podniku. V případě „Mámy v práci“ účast v soutěži spočívá ve vyplnění soutěžního online dotazníku „samozvanými“ deseti až třiceti zaměstnankyněmi firmy (aby se zabránilo strategické manipulaci s poskytovanými informacemi).

Dalším markantním znakem obou polských soutěží jsou jejich partnerství. Aby byla zajištěna naprostá nezávislost, má soutěž „Firma přátelská rodině“ několik spolupracujících partnerů, ale žádného sponzora. Roční náklady na realizaci přitom představují kolem 75 000 EUR. U „Mámy v práci“ se partneři soutěže věnují jejím jednotlivým fázím na pro bono bázi. Například agentura MillWardBrown analyzuje data získaná v dotaznících, zatímco deník Rzeczpospolita na svých stránkách zabezpečuje inzerci soutěže.

Z dobrých praxí oceněných v minulých ročnících soutěže „Máma v práci“ lze uvést firmu Hewitt Associates za zavedení čtyř týdnů mateřské dovolené navíc při zachování celé výše mzdy, nebo polskou pobočku společnosti Nike, která umožňuje zaměstnaným matkám dětí do dvou let jeden den v týdnu pracovat z domova. Vítězem soutěže „Firma přátelská matkám“ v roce 2009-2010 byla polská odnož Danone. První místo získala za poskytnutí třiceti dnů mateřské dovolené navíc, které musí matky vyčerpat do jednoho roku dítěte, dále za možnost pro matky navracející se do práce z mateřské dovolené pracovat šest hodin denně (za zachování mzdy odpovídající plnému pracovnímu úvazku) a za zákaz dát výpověď zaměstnankyním v rámci šesti měsíců od porodu. Polské Danone navíc cílové skupině matek malých dětí nabízí flexibilní pracovní úvazky a otcům jeden den volna navíc po narození dítěte.

Zdroje:

Bosničová, Nina.  "Promoting Family-Friendliness at Workplace through Awards, Audits and Labelling Schemes: Synthesis Report." Brusel: Evropská komise, 2010.

"Mother at work" competition (Poland)"

"Mother friendly company competition (Poland)"


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.