Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou

I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou

I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou
Malé a střední podniky zaměstnávají kolem 50 procent obyvatelstva v České republice. V souvislosti s prosazováním rovných příležitostí žen a mužů a sladěním osobního a pracovního života ovlivňují velkou část populace. Většina malých a středních podniků se o tuto problematiku příliš nezajímá, s tím, že podobné programy jsou pro takto malé podniky příliš finančně náročné. I přesto se ale najdou malé a střední podniky, které se podpoře rovných příležitostí a skloubení práce a rodiny svých zaměstnanců a zaměstnankyň věnují.

Malé a střední podniky zaměstnávají kolem 50 procent obyvatelstva v České republice. V souvislosti s prosazováním rovných příležitostí žen a mužů a sladěním osobního a pracovního života ovlivňují velkou část populace. Většina malých a středních podniků se o tuto problematiku příliš nezajímá, s tím, že podobné programy jsou pro takto malé podniky příliš finančně náročné. I přesto se ale najdou malé a střední podniky, které se podpoře rovných příležitostí a skloubení práce a rodiny svých zaměstnanců a zaměstnankyň věnují.

Příklad dobré praxe ze zahraničí

Stormberg AS je norská společnost maloobchodního prodeje sportovního oblečení. Mezi zaměstnanými je 45 žen a 55 mužů. Ve správní radě jsou 2 ženy z 5 osob a ve vedoucí skupině 3 z 8.

V souvislosti s rovností žen a mužů firma provedla několik konkrétních opatření, mezi něž patří: zavedení flexibilní pracovní doby, možnosti posunutí směn, tele-konference, možnost práce z domova, zaměstnanci a zaměstnankyně si mohou v případě nutnosti přivést do práce své dítě, společnost se také rozhodla motivovat muže k čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Stormberg zdůrazňuje, že opatření na skloubení práce a rodiny uvítali nejen zaměstnanci a zaměstnankyně, ale těží z něj i celá organizace hned několika způsoby: upevnila se stabilita zaměstnaneckého týmu, razantně se snížila nepřítomnost z důvodu nemoci a společnost Stomberg se stala atraktivnějším pracovištěm pro muže i ženy.

Nechte se inspirovat neziskovými organizacemi

Neziskové organizace, i když mají omezené finanční prostředky, se věnují oblasti sladění práce a osobního života více než většina firem. V organizaci Gender Studies může každá zaměstnankyně pracovat jeden den v týdnu z domova a v organizaci funguje flexibilní pracovní doba – zaměstnankyně si stanoví pracovní dobu dle své potřeby, která ale odpovídá výši pracovního úvazku a tu následně dodržují.

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně Ekumenické akademie, která prošla auditem Rovné příležitosti, mají možnost využívat flexibilní formy práce: částečné úvazky, ale i práci z domova – buď kombinovaný model s prací z kanceláře, ale organizace má zkušenost i s plnou externí prací z domova při řízení projektu. Vedení organizace se také snaží o to, aby práce na částečný úvazek nebyla prací nucenou, jak tomu někdy z důvodu nedostatku finančních prostředků v neziskových organizacích bývá. A co víc: existuje také strategie, jak zpět do pracovního procesu začleňovat zaměstnankyně a zaměstnance vracející se z mateřské a rodičovské dovolené.

Flexibilní pracovní dobu umožňuje i Multikulturní centrum Praha (další nezisková organizace absolvující audit Rovné příležitosti), kdy od 10 do 15 hodin by měli být všichni zaměstnanci a zaměstnankyně na pracovišti a zbytek času si mohou rozvrhnout dle potřeby. Organizace umožňuje zaměstnankyním a zaměstnancům práci z domova, v případě péče o malé dítě i ve větší míře. Zaměstnankyně a zaměstnanci v období pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku mají možnost pracovat formou externí spolupráce nebo pokračovat ve svém dosavadním zaměstnání.

Firemní zařízení péče o děti nejsou jenom pro velké firmy

Impact-Corti je realitní společnost, která poskytuje kompletní služby v oblasti nemovitostí zejména v Praze. Firma, které má kolem sta zaměstnanců a zaměstnankyň, patří mezi první vlaštovky, které založily firemní školku. Zřízení firemní mateřské školky je v ČR velmi náročné, převážně po legislativní a hygienické stránce, proto si zaměstnanci a zaměstnankyně a jejich partneři a partnerky založili občanské sdružení, které zajišťuje její provoz. Občanské sdružení je sponzorováno společností Impact-Corti. Školka je otevřená pondělí až pátek 7.30 až 17.00 a její kapacita je deset až dvanáct dětí.

Odkazy a zdroje:

Firemní školka je konkurenční výhodou

Férové zacházení a obchod v Ekumenické akademii Praha

Non-legislative Initiatives for Companies to Promote Gender Equality at the Workplace

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.