Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou

I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou

I v malých společnostech potřebují zaměstnanci a zaměstnankyně skloubit práci s rodinou
Malé a střední podniky zaměstnávají kolem 50 procent obyvatelstva v České republice. V souvislosti s prosazováním rovných příležitostí žen a mužů a sladěním osobního a pracovního života ovlivňují velkou část populace. Většina malých a středních podniků se o tuto problematiku příliš nezajímá, s tím, že podobné programy jsou pro takto malé podniky příliš finančně náročné. I přesto se ale najdou malé a střední podniky, které se podpoře rovných příležitostí a skloubení práce a rodiny svých zaměstnanců a zaměstnankyň věnují.

Malé a střední podniky zaměstnávají kolem 50 procent obyvatelstva v České republice. V souvislosti s prosazováním rovných příležitostí žen a mužů a sladěním osobního a pracovního života ovlivňují velkou část populace. Většina malých a středních podniků se o tuto problematiku příliš nezajímá, s tím, že podobné programy jsou pro takto malé podniky příliš finančně náročné. I přesto se ale najdou malé a střední podniky, které se podpoře rovných příležitostí a skloubení práce a rodiny svých zaměstnanců a zaměstnankyň věnují.

Příklad dobré praxe ze zahraničí

Stormberg AS je norská společnost maloobchodního prodeje sportovního oblečení. Mezi zaměstnanými je 45 žen a 55 mužů. Ve správní radě jsou 2 ženy z 5 osob a ve vedoucí skupině 3 z 8.

V souvislosti s rovností žen a mužů firma provedla několik konkrétních opatření, mezi něž patří: zavedení flexibilní pracovní doby, možnosti posunutí směn, tele-konference, možnost práce z domova, zaměstnanci a zaměstnankyně si mohou v případě nutnosti přivést do práce své dítě, společnost se také rozhodla motivovat muže k čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Stormberg zdůrazňuje, že opatření na skloubení práce a rodiny uvítali nejen zaměstnanci a zaměstnankyně, ale těží z něj i celá organizace hned několika způsoby: upevnila se stabilita zaměstnaneckého týmu, razantně se snížila nepřítomnost z důvodu nemoci a společnost Stomberg se stala atraktivnějším pracovištěm pro muže i ženy.

Nechte se inspirovat neziskovými organizacemi

Neziskové organizace, i když mají omezené finanční prostředky, se věnují oblasti sladění práce a osobního života více než většina firem. V organizaci Gender Studies může každá zaměstnankyně pracovat jeden den v týdnu z domova a v organizaci funguje flexibilní pracovní doba – zaměstnankyně si stanoví pracovní dobu dle své potřeby, která ale odpovídá výši pracovního úvazku a tu následně dodržují.

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně Ekumenické akademie, která prošla auditem Rovné příležitosti, mají možnost využívat flexibilní formy práce: částečné úvazky, ale i práci z domova – buď kombinovaný model s prací z kanceláře, ale organizace má zkušenost i s plnou externí prací z domova při řízení projektu. Vedení organizace se také snaží o to, aby práce na částečný úvazek nebyla prací nucenou, jak tomu někdy z důvodu nedostatku finančních prostředků v neziskových organizacích bývá. A co víc: existuje také strategie, jak zpět do pracovního procesu začleňovat zaměstnankyně a zaměstnance vracející se z mateřské a rodičovské dovolené.

Flexibilní pracovní dobu umožňuje i Multikulturní centrum Praha (další nezisková organizace absolvující audit Rovné příležitosti), kdy od 10 do 15 hodin by měli být všichni zaměstnanci a zaměstnankyně na pracovišti a zbytek času si mohou rozvrhnout dle potřeby. Organizace umožňuje zaměstnankyním a zaměstnancům práci z domova, v případě péče o malé dítě i ve větší míře. Zaměstnankyně a zaměstnanci v období pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku mají možnost pracovat formou externí spolupráce nebo pokračovat ve svém dosavadním zaměstnání.

Firemní zařízení péče o děti nejsou jenom pro velké firmy

Impact-Corti je realitní společnost, která poskytuje kompletní služby v oblasti nemovitostí zejména v Praze. Firma, které má kolem sta zaměstnanců a zaměstnankyň, patří mezi první vlaštovky, které založily firemní školku. Zřízení firemní mateřské školky je v ČR velmi náročné, převážně po legislativní a hygienické stránce, proto si zaměstnanci a zaměstnankyně a jejich partneři a partnerky založili občanské sdružení, které zajišťuje její provoz. Občanské sdružení je sponzorováno společností Impact-Corti. Školka je otevřená pondělí až pátek 7.30 až 17.00 a její kapacita je deset až dvanáct dětí.

Odkazy a zdroje:

Firemní školka je konkurenční výhodou

Férové zacházení a obchod v Ekumenické akademii Praha

Non-legislative Initiatives for Companies to Promote Gender Equality at the Workplace

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.