Mezipatra Queer Film Festival

8.11.2018  

19. ročník filmového festivalu s queer tematikou Mezipatra proběhne 8.-15. listopadu v Praze a 16.-23. listopadu v Brně.

Více

Space for Women

15.11.2018  

Have you ever thought of working in the space area? Are you wondering about the secrets of the night sky but not sure how to approach it? Join us for an informal breakfast with the women who have found their way to the stars and let them inspire you by their stories from the field of science, psychology or law. This is Space for Women!

Více

Seminář Za branou: Proč roste počet žen ve vězení a kriminalita žen?

15.11.2018  Praha  | 

Kriminalita celkově v současné době nenarůstá, dle některých ukazatelů dokonce klesá, kriminalita žen však stoupá. Čím to? Liší se metody zacházení se ženami  a muži ve výkonu trestu? Co je pro kriminalitu žen typické a odlišuje ji od kriminality mužů?

Více
feminismus.czČlánky › Homofobie v žákovských kolektivech

Homofobie v žákovských kolektivech

Homofobie v žákovských kolektivech
Homofobní násilí a šikana mezi mladými lidmi není nic nového – naopak. Podle výzkumu Člověka v tísni téměř polovina mladých lidí vykazuje homofobní chování. Podle výzkumu psycholožky Olgy Pechové zažije ve škole přinejmenším třetina mladých lidí šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Přesto tomuto tématu nebyla do nedávné doby věnovaná významná pozornost.

Homofobní násilí a šikana mezi mladými lidmi není nic nového – naopak. Podle výzkumu Člověka v tísni téměř polovina mladých lidí vykazuje homofobní chování. Podle výzkumu psycholožky Olgy Pechové zažije ve škole přinejmenším třetina mladých lidí šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Přesto tomuto tématu nebyla do nedávné doby věnovaná významná pozornost. Doplňkový výukový materiál Homofobie v žákovských kolektivech, který pro Úřad vlády a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovala Irena Smetáčková a Richard Braun, lze proto považovat za materiál průlomový. Nejen proto, že nabízí vyučujícím ucelený přehled o homosexualitě, ale i proto, že vydání této příručky je jasným signálem do společnosti, že homofobie není akceptovatelná.

Důležité je uvědomit si, že vyučující musí nejen reagovat a aktivně vystupovat proti existujícím homofobním projevům, ale také jim systematicky předcházet. Sexualita obecně patří mezi témata, která mladé lidi zajímají, zároveň je však velice obtížné podat je formou, která by pro ně byla atraktivní a přínosná. Vyučující se často omezí na informace o reprodukci (resp. jak jí zabránit), další témata se jim těžko předávají. Otázky ohledně jiné sexuální orientace jako kdyby neexistovaly. Publikace proto kromě teoretické části nabízí i praktické aktivity, které je možné využít. Teoretická část přehledně a srozumitelně shrnuje hlavní pojmy, určuje příčiny homofobie, uvádí, jak homofobní šikanu rozpoznat a především, jak jí zamezit. Text doprovází příklady, které text velmi názorně dokreslují.

Radost z vydané publikace tak mírně kalí jenom nenápadná věta na předsádce, podle které „názory v této publikaci jsou názory autorů a nemusejí nezbytně odrážet oficiální politiku MŠMT ani Úřadu vlády“. Doufejme, že oficiální politika zmíněných institucí nekončí u vydání této publikace; naopak, že se jedná o začátek koncepční strategie, jak homofobii v České republice redukovat.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.