Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Homofobie v žákovských kolektivech

Homofobie v žákovských kolektivech

Homofobie v žákovských kolektivech
Homofobní násilí a šikana mezi mladými lidmi není nic nového – naopak. Podle výzkumu Člověka v tísni téměř polovina mladých lidí vykazuje homofobní chování. Podle výzkumu psycholožky Olgy Pechové zažije ve škole přinejmenším třetina mladých lidí šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Přesto tomuto tématu nebyla do nedávné doby věnovaná významná pozornost.

Homofobní násilí a šikana mezi mladými lidmi není nic nového – naopak. Podle výzkumu Člověka v tísni téměř polovina mladých lidí vykazuje homofobní chování. Podle výzkumu psycholožky Olgy Pechové zažije ve škole přinejmenším třetina mladých lidí šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Přesto tomuto tématu nebyla do nedávné doby věnovaná významná pozornost. Doplňkový výukový materiál Homofobie v žákovských kolektivech, který pro Úřad vlády a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovala Irena Smetáčková a Richard Braun, lze proto považovat za materiál průlomový. Nejen proto, že nabízí vyučujícím ucelený přehled o homosexualitě, ale i proto, že vydání této příručky je jasným signálem do společnosti, že homofobie není akceptovatelná.

Důležité je uvědomit si, že vyučující musí nejen reagovat a aktivně vystupovat proti existujícím homofobním projevům, ale také jim systematicky předcházet. Sexualita obecně patří mezi témata, která mladé lidi zajímají, zároveň je však velice obtížné podat je formou, která by pro ně byla atraktivní a přínosná. Vyučující se často omezí na informace o reprodukci (resp. jak jí zabránit), další témata se jim těžko předávají. Otázky ohledně jiné sexuální orientace jako kdyby neexistovaly. Publikace proto kromě teoretické části nabízí i praktické aktivity, které je možné využít. Teoretická část přehledně a srozumitelně shrnuje hlavní pojmy, určuje příčiny homofobie, uvádí, jak homofobní šikanu rozpoznat a především, jak jí zamezit. Text doprovází příklady, které text velmi názorně dokreslují.

Radost z vydané publikace tak mírně kalí jenom nenápadná věta na předsádce, podle které „názory v této publikaci jsou názory autorů a nemusejí nezbytně odrážet oficiální politiku MŠMT ani Úřadu vlády“. Doufejme, že oficiální politika zmíněných institucí nekončí u vydání této publikace; naopak, že se jedná o začátek koncepční strategie, jak homofobii v České republice redukovat.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.