Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky
V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

Firmy působící v technických oborech se potýkají s malým zastoupením žen. Řada z nich (zejména zahraničních) se aktuálně zabývá problematikou, jak vzbudit zájem žen o práci právě v jejich oboru a jejich společnosti. Z tohoto důvodu přišlo ČVUT s myšlenkou, že nejprve je potřeba získat dívky a mladé ženy pro studium techniky. Mladé inženýrky pak budou hledat uplatnění na trhu práce právě u těchto firem. Vzhledem k tomu, že ČVUT již před třemi lety zvýšila aktivitu směrem k propagaci mezi studujícími středních škol, stala se výše zmíněná iniciativa jednou z cest, jak zvýšit povědomí o studiu techniky mezi potenciálními studenty a studentkami. V této souvislosti vznikl před časem webový portál Holky, pozor! (www.holkypozor.cz), prostřednictvím kterého jsou děvčata informována o zajímavostech na ČVUT, nových oborech, úspěšných ženách a dalších novinkách z oblasti techniky.

V návaznosti na tento první krok bude ČVUT letos na podzim realizovat soutěž pro studentky středních škol. Cílovou skupinou jsou zejména studentky gymnázií a průmyslových škol, které se zabývají, ať už v rámci školy nebo jako koníček, nějakým projektem technického nebo vědeckého charakteru, který by měly zájem prezentovat před komisí skládající se z odborníků z ČVUT a zástupců firemních partnerů. Tato komise všechny přihlášené projekty zhodnotí a určí ten nejzajímavější, jehož autorka nebo autorky získají zajímavé ocenění. Zkrátka nepřijdou ani ostatní účastnice. Každá ze “statečných“ dívek, která přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.holkypozor.cz a následně se dostaví na prezentaci, obdrží jako pozornost dárkový balíček. Své projekty mohou přihlašovat jak jednotlivě, tak i v týmech.

Závěrečné setkání s projekty a jejich autorkami proběhne v pondělí 5. prosince 2011 od 14:00 hodin v prostorách Národní technické knihovny, která se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích. Slavnostní vyhlášení v 18:00 hodin pak zakončí toto výjimečné odpoledne. Vstup bude otevřen všem, kteří mají zájem seznámit se s dívčími projekty, anebo chtějí povzbudit jednotlivé autorky.

Autorka nebo autorky vítězného projektu obdrží první cenu v podobě mininotebooku, který do soutěže věnovala společnost Hewlett-Packard. Tato firma je tradičním partnerem ČVUT a podporuje zejména genderově zaměřené projekty. ČVUT společně s firmami ČEPS a Škoda Auto ocení práci, odvahu i cílevědomost zúčastněných dívek.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.