Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky
V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

Firmy působící v technických oborech se potýkají s malým zastoupením žen. Řada z nich (zejména zahraničních) se aktuálně zabývá problematikou, jak vzbudit zájem žen o práci právě v jejich oboru a jejich společnosti. Z tohoto důvodu přišlo ČVUT s myšlenkou, že nejprve je potřeba získat dívky a mladé ženy pro studium techniky. Mladé inženýrky pak budou hledat uplatnění na trhu práce právě u těchto firem. Vzhledem k tomu, že ČVUT již před třemi lety zvýšila aktivitu směrem k propagaci mezi studujícími středních škol, stala se výše zmíněná iniciativa jednou z cest, jak zvýšit povědomí o studiu techniky mezi potenciálními studenty a studentkami. V této souvislosti vznikl před časem webový portál Holky, pozor! (www.holkypozor.cz), prostřednictvím kterého jsou děvčata informována o zajímavostech na ČVUT, nových oborech, úspěšných ženách a dalších novinkách z oblasti techniky.

V návaznosti na tento první krok bude ČVUT letos na podzim realizovat soutěž pro studentky středních škol. Cílovou skupinou jsou zejména studentky gymnázií a průmyslových škol, které se zabývají, ať už v rámci školy nebo jako koníček, nějakým projektem technického nebo vědeckého charakteru, který by měly zájem prezentovat před komisí skládající se z odborníků z ČVUT a zástupců firemních partnerů. Tato komise všechny přihlášené projekty zhodnotí a určí ten nejzajímavější, jehož autorka nebo autorky získají zajímavé ocenění. Zkrátka nepřijdou ani ostatní účastnice. Každá ze “statečných“ dívek, která přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.holkypozor.cz a následně se dostaví na prezentaci, obdrží jako pozornost dárkový balíček. Své projekty mohou přihlašovat jak jednotlivě, tak i v týmech.

Závěrečné setkání s projekty a jejich autorkami proběhne v pondělí 5. prosince 2011 od 14:00 hodin v prostorách Národní technické knihovny, která se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích. Slavnostní vyhlášení v 18:00 hodin pak zakončí toto výjimečné odpoledne. Vstup bude otevřen všem, kteří mají zájem seznámit se s dívčími projekty, anebo chtějí povzbudit jednotlivé autorky.

Autorka nebo autorky vítězného projektu obdrží první cenu v podobě mininotebooku, který do soutěže věnovala společnost Hewlett-Packard. Tato firma je tradičním partnerem ČVUT a podporuje zejména genderově zaměřené projekty. ČVUT společně s firmami ČEPS a Škoda Auto ocení práci, odvahu i cílevědomost zúčastněných dívek.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.