Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky

Holky, pozor! – soutěž o nejlepší projekt z oblasti vědy a techniky
V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

V pondělí 3.10. 2011 odstartovalo České vysoké učení technické v Praze unikátní soutěž pro dívky ve věku 15 – 19 let studující střední školu a řešící školní nebo i mimoškolní projekt, se kterým by se mohly do soutěže přihlásit. Soutěž má za cíl podpořit u dívek, které baví technické předměty – matematika, fyzika a další – jejich zájem a motivovat je k podání přihlášky na nejstarší a největší technickou univerzitu u nás.

Firmy působící v technických oborech se potýkají s malým zastoupením žen. Řada z nich (zejména zahraničních) se aktuálně zabývá problematikou, jak vzbudit zájem žen o práci právě v jejich oboru a jejich společnosti. Z tohoto důvodu přišlo ČVUT s myšlenkou, že nejprve je potřeba získat dívky a mladé ženy pro studium techniky. Mladé inženýrky pak budou hledat uplatnění na trhu práce právě u těchto firem. Vzhledem k tomu, že ČVUT již před třemi lety zvýšila aktivitu směrem k propagaci mezi studujícími středních škol, stala se výše zmíněná iniciativa jednou z cest, jak zvýšit povědomí o studiu techniky mezi potenciálními studenty a studentkami. V této souvislosti vznikl před časem webový portál Holky, pozor! (www.holkypozor.cz), prostřednictvím kterého jsou děvčata informována o zajímavostech na ČVUT, nových oborech, úspěšných ženách a dalších novinkách z oblasti techniky.

V návaznosti na tento první krok bude ČVUT letos na podzim realizovat soutěž pro studentky středních škol. Cílovou skupinou jsou zejména studentky gymnázií a průmyslových škol, které se zabývají, ať už v rámci školy nebo jako koníček, nějakým projektem technického nebo vědeckého charakteru, který by měly zájem prezentovat před komisí skládající se z odborníků z ČVUT a zástupců firemních partnerů. Tato komise všechny přihlášené projekty zhodnotí a určí ten nejzajímavější, jehož autorka nebo autorky získají zajímavé ocenění. Zkrátka nepřijdou ani ostatní účastnice. Každá ze “statečných“ dívek, která přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.holkypozor.cz a následně se dostaví na prezentaci, obdrží jako pozornost dárkový balíček. Své projekty mohou přihlašovat jak jednotlivě, tak i v týmech.

Závěrečné setkání s projekty a jejich autorkami proběhne v pondělí 5. prosince 2011 od 14:00 hodin v prostorách Národní technické knihovny, která se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích. Slavnostní vyhlášení v 18:00 hodin pak zakončí toto výjimečné odpoledne. Vstup bude otevřen všem, kteří mají zájem seznámit se s dívčími projekty, anebo chtějí povzbudit jednotlivé autorky.

Autorka nebo autorky vítězného projektu obdrží první cenu v podobě mininotebooku, který do soutěže věnovala společnost Hewlett-Packard. Tato firma je tradičním partnerem ČVUT a podporuje zejména genderově zaměřené projekty. ČVUT společně s firmami ČEPS a Škoda Auto ocení práci, odvahu i cílevědomost zúčastněných dívek.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.