Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Hlídací fena: 2008 hodin pro prezidentku

21. května 2003 (středa) 18:00
Dovolujeme si Vás pozvat na 1. pracovní debatu na téma školství a vzdělávání v rámci projektu "2008 hodin pro prezidentku", která se bude konat ve středu 21.května 2003 v 18.hodin v Blue Velvet Cafe, ul. Čerchovská 2, na Vinohradech. "2008 hodin pro prezidentku" je šestiletý podprojekt nezávislého internetového občasníku www.hlidacifena.cz. Za tímto symbolickým názvem se skrývá politicko-vzdělávací záměr: jednak rozšířit výklad slova politika, jednak podnítit i prohloubit zájem žen o věci "veřejné".

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. pracovní debatu na téma školství a vzdělávání v rámci projektu "2008 hodin pro prezidentku", která se bude konat ve středu 21.května 2003 v 18.hodin v Blue Velvet Cafe, ul. Čerchovská 2, na Vinohradech.

"2008 hodin pro prezidentku" je šestiletý podprojekt nezávislého internetového občasníku www.hlidacifena.cz. Za tímto symbolickým názvem se skrývá politicko-vzdělávací záměr: jednak rozšířit výklad slova politika, jednak podnítit i prohloubit zájem žen o věci "veřejné". Chceme přivést k pravidelnému dialogu zástupkyně celého politického spektra, ať političky, "bývalé" političky, jejichž znalosti a zkušenosti by rozhodně měly být využity, politické komentátorky nebo tzv. laikyně.

V českém politickém prostředí chybí ženy jak v exekutivě, tak v legislativě. V rámci "2008 hodin pro prezidentku" si mohou libovolné zájemkyně vytvořit lepší představu o práci zastupitelek, rozšířit si kulturně-politický přehled a po čase se rozhodnout ke vstupu do politiky . Mohou pracovat jako poradkyně, rešeršérky, tiskové mluvčí, politické komentátorky. Pokud by se nerozhodly pro (polo-)profesionální politickou dráhu, mohou se “přinejmenším” jako občanky a voličky informovaněji a sebevědoměji rozhodovat.

Naše uzavřená pracovně-debatní setkání mají určitá pravidla. Průběh debaty je následující: každá účastnice je v roli poradkyně prezidentky. Na základě vylosování jedna z přítomných představuje prezidentku, která klade otázky svým poradkyním. Na závěr se snaží shrnout podněty všech do určité ucelené vize a vymezit další témata, vznést nové otázky či nastínit problémy.

Důležité pravidlo: každá z účastnic před pracovně-debatním setkáním nastuduje určitou odbornou knihu a připraví z ní krátké výpisky (nejdůležitější termíny, tématické okruhy, nové otázky a další doporučená literatura - na jednu až dvě stránky). Ve společné debatě se tak každá z přítomných o dané problematice dozví více a z vícero úhlů.

Knihu si mohou zájemkyně vybrat z níže doporučeného seznamu literatury www.hlidacifena.cz (podtržené tituly si už vybrala nějaká účastnice debaty), nebo navrhnout po dohodě s organizátorkami vlastní knihu nebo materiál.

Literatura:
Bílá kniha o vzdělání (vládní koncepce vzdělávací reformy - dostupná na internetu)
Miroslav Cipro: Galerie světových pedagogů III.díl (stačí jen výběr osobností)
Susan Kovaliková : Integrovaná tematická výuka
Jan Průcha : Alternativní školy a inovace ve vzdělávání
Education for Peace and Disarmament - Teachers College Record, Colombia University
Global Campaign for Peace Education + Hague Appeal for Peace (tiskové materiály, brožury, agenda)
dále: knihy věnující se ekonomickým aspektům vzdělávání, přehled tiskových zpráv o školství za uplynulých 6 měsíců - 1 rok, vzdělávání z aspektu gender

Těšíme se na Vaši účast!

Máte-li zájem o další informace, napište prosím pí. Aleně Rubešové na alena.orten@seznam.cz nebo Miluš Kotišové na mkotisova@iol.cz. Napište nám také, kterou knihu chcete číst.

místo:  Blue Velvet Cafe, ul. Čerchovská 2, na Vinohradech
pořádá:  Hlídací fena
kontakt:  Alena Rubešová, Miluš Kotišová    
http://www.hlidacifena.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.