Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Hledáme zásadní feministické texty, které ovlivnily ženské hnutí

Hledáme zásadní feministické texty, které ovlivnily ženské hnutí

7. zaří 2009  | Michaela Svatošová
Knihovna Gender Studies, o.p.s. by Vás tímto chtěla oslovit a požádat o spolupráci při hledání feministických textů, které měly velký vliv na formování ženského hnutí a ženských studií na území ČR a bývalého Československa. Vybrané texty budou zařazeny do veřejné databáze QUING, která je spravována holandskou organizací International Information Centre and Archives for Women's Movement (IIAV).

Hledáme zásadní feministické texty, které ovlivnily ženské hnutí

Knihovna Gender Studies, o.p.s. by Vás tímto chtěla oslovit a požádat o spolupráci při hledání feministických textů, které měly velký vliv na formování ženského hnutí a ženských studií na území ČR a bývalého Československa.

Vybrané texty budou zařazeny do veřejné databáze QUING, která je spravována holandskou organizací International Information Centre and Archives for Women's Movement (IIAV). IIAV iniciovalo ojedinělý projekt Fragen, jehož cílem je oslovit země EU a vytvořit unikátní databázi textů, do které budeme mít příležitost přispět i my za Českou republiku.

V případě, že máte tipy na jakýkoliv text splňující kritéria uvedená níže, neváhejte nás oslovit a zapojit se do projektu.

Kritéria výběru textů

1/ hledáme 5-10 textů (můžete však poslat tip i na méně textů),

2/ z období pozdních šedesátých let do současnosti,

3/ text může být – manifest, publikovaný článek, kniha (fikce i odborná literatura), brožura nebo leták,

4/ tištěný nebo elektronický dokument,

5/ text musí být původem z České republiky (nebo území ČR bývalého Československa),

6/ alespoň jeden z textů by měl být zaměřen na gender a politiku rovných příležitostí, občanství, nezaměstnanost nebo násilí,

7/ autorství – kolektiv autorů, jednotlivci, neznámé autorství.

Vaše příspěvky posílejte do 15. října na adresu knihovna@genderstudies.cz. Nejlepší tipy budou oceněny.

Formát příspěvku by měl mít tyto náležitosti (název, jméno autora/ky (pokud je známo), zdroj, rok vydání (pokud je známo) a popřípadě elektronický odkaz.

Knihovna Gender Studies Vám děkuje za Vaše nápady a Váš čas.

Těšíme se na spolupráci,

Michaela Svatošová
Gender Studies, o.p.s. - knihovna a informační centrum
e: knihovna@genderstudies.cz
t: 420 224 913 350
www.genderstudies.cz
Gorazdova 20 120 00 Praha 2

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.