Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Helen Benedict: To není vaše vina!

Helen Benedict: To není vaše vina!

23. červenec 2003  | Marta Ljubková  |  Econnect
Podtitul knihy Helen Benedictové zní Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Benedictová ji věnovala všem, kdo tuto knihu potřebují. Nakladatelství One Woman Press tak po sérii beletristických i naučných knih přichází s vysloveně praktickou příručkou.
Helen Benedictová přednáší žurnalistiku na newyorské Kolumbijské universitě a problematikou sexuálního násilí se zabývá od chvíle, kdy při návštěvě ženské věznice zjistila, že ženy pykají za delikty, které jsou z téměř tří čtvrtin (ne)přímým důsledkem jejich někdejšího znásilnění rodinnými příslušníky. Knižní publikace na toto téma začala uveřejňovat již v osmdesátých letech a Není to vaše vina! (v orig. Recovery: How to Survive Sexual Assault for Women, Men, Teenagers, ant their Families) se ve Spojených státech dočkala opakovaného vydání. Tato publikace má – jak napovídá podtitul – nejširší čtenářské zacílení - pomůže obětem sexuálního násilí i těm, kteří žijí v jejich okolí.

Autorka pojednává téma citlivě, bez nádechu skandálnosti nebo senzace. S oběťmi soucítí, ale zároveň je prakticky a pevně instruuje, jak situaci zvládat. Počítá i se čtenářkami a čtenáři, kteří se obětí znásilnění stali v minulosti – jim může publikace nabídnout nové uvědomění si prožitého, případně ulehčující sdílení nelehkých pocitů. Praktických rad, jak pomoci oběti znásilnění, se dostane i těm, kteří s obětí žijí – ať už jako partneři (partnerky) nebo sourozenci či rodiče a přátelé.

V první části autorka definuje samotné znásilnění i následný proces zotavování. Pojmenovává základní mýty, které se ke znásilnění váží (např. při znásilnění nejde o sex, ženy si o znásilnění říkají, znásilňovány jsou pouze počestné ženy), a velmi pádně je vyvrací.

Ve vlastní, návodné části postupuje Benedictová krok za krokem – udílí rady, jak postupovat v prvních čtyřiadvacet hodin po znásilnění, jak si pomoci sama, jak mohou pomoci blízcí a co mohou nabídnout instituce, zejména policie. V dalším oddíle se zabývá specifickými případy sexuálního násilí, k němuž dochází v manželství, jednu kapitolu věnuje i znásilnění mužů, samostatnou pozornost věnuje starším obětem, dospívajícím, lesbám a gayům.

Svůj široký záběr Benedictová opírá o dlouholeté zkušenosti nabyté prací s oběťmi znásilnění, v textu hojně cituje autentické výpovědi i případy ze své praxe. Její přístup je nesentimentální, ale soucitný, snaží se ukázat, že trauma způsobené znásilněním je otřesné a neomluvitelné, zároveň však dává všem čtenářům i čtenářkám jasný impuls, že vyléčení existuje.

Znásilnění, ač závažný trestný čin, je v naší společnosti obestřeno pochybnou aurou mlčení, médii často prezentováno jako story s lechtivým přídechem, i na to autorka poukazuje a velmi ostře tento přístup kritizuje.* Knihu Benedictové by proto do rukou měli vzít i ti, kteří se se znásilněním nikdy nesetkali. Všichni bychom totiž měli přemýšlet o jevu, se kterým se musí naše civilizace vyrovnávat.

(Praha, One Woman Press 2003, 373 s. Z angl. orig. přel. Miroslav Korbelík.)

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.