Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Harfenista, pilotka, kadeřník nebo ředitelka továrny: už v mateřské škole mohou děti přemýšlet o zaměstnání bez stereotypů

Harfenista, pilotka, kadeřník nebo ředitelka továrny: už v mateřské škole mohou děti přemýšlet o zaměstnání bez stereotypů

Harfenista, pilotka, kadeřník nebo ředitelka továrny: už v mateřské škole mohou děti přemýšlet o zaměstnání bez stereotypů
Jak vychovávat děti bez stereotypů o tom, co je a není vhodné pro dívky či chlapce? Jak eliminovat růžové regály pro holčičky plné žehliček a vysavačů v hračkárnách? S podněcováním dětí k genderové rovnosti je třeba začít co nejdřív. V následujícím článku se seznámíte s inspirativním materiálem, který můžete kreativně využít.

Jak vychovávat děti bez stereotypů o tom, co je a není vhodné pro dívky či chlapce? Jak eliminovat růžové regály pro holčičky plné žehliček a vysavačů v hračkárnách? S podněcováním dětí k genderové rovnosti je třeba začít co nejdřív. V následujícím článku se seznámíte s inspirativním materiálem, který můžete kreativně využít.

Mateřská škola je většinou první veřejnou institucí, se kterou se děti ve svém životě setkají. Tráví zde hodně času a vliv pedagožek a pedagogů na ně je enormní. Je zde tedy velká šance, že mohou děti pozitivně ovlivnit v uvažování o jejich budoucí roli v rodině a ve společnosti bez ohledu na obecnou představu o tom, že „dívky jsou citlivé plačící bytosti a chlapci agresivní siláci“, ale naopak je vychovávat plnohodnotně a rozvíjet jejich individuální osobní charakteristiky.

Táta, máma – máma, táta v kuchyni i u fiata

Na existenci stereotypního uvažování ve výchově dětí reaguje Evropská kontaktní skupina o.s. tvořivou metodikou, která by pedagožkám a pedagogům v mateřských a na základních školách usnadnila jejich nelehký úkol v rozšiřování vhodných vzorů, které dětem mohou předložit.

V současné době vychází již druhá publikace, kterou EKS věnuje prosazování rovných příležitostí v nejmladší věkové skupině 5 – 8 let. Tou první byla omalovánka s názvem Táta, máma – máma, táta v kuchyni i u fiata, která se věnovala rolím otce a matky při péči o děti a domácnost. Na osmi obrázcích se představila rodina, kde se máma s tátou střídají při odvážení dětí do školy, při návštěvě lékařky či při přípravě svačiny. Podílejí se tedy na běžném chodu domácnosti jako rovnocenní partneři, kteří umí spolupracovat. Po velkém ohlasu, kdy se do mateřských a základních škol distribuovalo 12 000 kusů omalovánek, nyní EKS přichází s další metodikou, tentokrát zaměřenou na diskuzi o budoucím povolání.

Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva

Pracovní listy jsou koncipované jako vystřihovánky. Chlapci a dívky si mohou vystřihnout, vybarvit a slepit 14 profesí, které jsou však pojaty poněkud provokativně. Děti jsou totiž konfrontovány s poměrně netradičními profesemi pro muže a ženy. Děti se tak setkávají se starostkou, potapěčkou, hasičem a hasičkou, zdravotním asistentem či kadeřníkem… Nabízí se i tandemy, kde žena a muž spolupracují. Cílem metodiky je především otevřít širší prostor pro diskusi nad výběrem povolání a ujasnit dětem fakt, že při výběru povolání nejde o to, zda jsou dívkami či chlapci, ale o to, co je zajímá a co je bude bavit. Metodika obsahuje i návrhy na prožitkové hry a diskuse, které mohou pedagogové, pedagožky i rodiče dále rozvíjet podle vlastního uvážení.

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která od roku 2002 prosazuje rovné příležitosti, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Vystřihovánka Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva je distribuována za úhradu poštovného, praktickou část publikace lze libovolně kopírovat podle počtu dětí. Zájemci a zájemkyně si ji mohou objednat na adrese vystrihovanky@ecgnet.cz. Více informací o našich publikacích získáte na webové stránce http://www.ekscr.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.