Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Hana Hašková a Alena Křížková: Možnosti skloubení prace a rodiny v životě žen

25. května 2004 (úterý) 18:00
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška Hany Haškové a Aleny Křížkové se jmenuje Možnosti skloubení prace a rodiny v životě žen. Koná se v úterý 25. května 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Úterky s Gender

„Role a postavení muže a ženy v rodině“

„Možnosti skloubení prace a rodiny v životě žen“
Mgr. Hana Hašková a Mgr. Alena Křížková

„Konflikt rodinných a pracovních rolí nabývá v životě současných žen stále většího významu. S rostoucí pracovní náročností, se kterou se setkáváme zejména, ale zdaleka ne výlučně, u žen vysokoškolaček, žen ve vedoucích a řídících pozicích a žen podnikatelek, se tyto ženy nehodlají vzdát své rodinné zátěže. Snahou, která rámuje život většiny žen, je snaha skloubit práci a rodinu dohromady. Je teprve otázkou času, kdy se i u nás, stejně jako na Západě, utvoří významná skupina žen, které budou volit mezi zaměstnáním – kariérou - a rodinou.“ (Gender – rovné příležitosti – výzkum)

Mgr. Hana Hašková – Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1999 pracuje v týmu „Gender & sociologie“ v Sociologickém ústavu AV ČR. V roce 2000 se stala koordinátorkou výzkumného projektu o stavu českého porodnictví. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum genderových rolí, a především vliv mateřství na životy žen. Na empirické i teoretické úrovni se dále zabývá pozicí žen na trhu práce a vlivem sociální politiky na rodinné a pracovní podmínky mužů a žen. Zajímá se o vývoj v oblasti politiky rovných příležitostí. Výsledky své výzkumné práce zveřejňuje v odborných i populárních mediích.
Mgr. Alena Křížková- Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. V současnosti je na této fakultě PhD. Studentkou se zaměřením na gender sociologii s tématem: Životní strategie v české podnikatelské sféře. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a je členkou týmu „Gender & sociologie“. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na sociologii rodiny a práce, a to zejména z hlediska možnosti sladit rodinu a práci v životě žen a mužů.

Úterý 25. května 2004 od 18. hodiny.
Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

místo:  knihovna Gender Studies, Gorazdova 20 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Alexandra Doleželová     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.