Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Guerillagirls.org - boj proti diskriminaci prostřednictvím webu

Guerillagirls.org - boj proti diskriminaci prostřednictvím webu

16. červenec 2003  | Léňa Zemanová  |  Econnect
Guerillagirls.org - boj proti diskriminaci prostřednictvím webu
Internetové stránky americké aktivistické skupiny Guerilla girls /www.guerillagirls.org/
mohou sloužit jako dobrý příklad toho, jak promítnout do webu stěžejní filosofii a témata aktivistické práce. Boj proti diskriminaci na základě pohlaví či barvy pleti v politice, umění, filmovém průmyslu a kultuře obecně je základním cílem skupiny amerických umělkyň Guerilla Girls a jejich web tyto skutečnosti reflektuje.
Internetové stránky americké aktivistické skupiny Guerilla girls /www.guerillagirls.org/ mohou sloužit jako dobrý příklad toho, jak promítnout do webu stěžejní filosofii a témata aktivistické práce. Boj proti diskriminaci na základě pohlaví či barvy pleti v politice, umění, filmovém průmyslu a kultuře obecně je základním cílem skupiny amerických umělkyň Guerilla Girls a jejich web tyto skutečnosti reflektuje.

Webová stránka GG účelně využívá hesel svých plakátů, které zapracovává do celkového konceptu stránek tak, aby charakterizovaly cíle organizace - vygumujme diskriminaci- ; musí být žena svlečená, aby mohla vystavovat v Metropolitním Museu“?; “Americký senát je pokrokovější než Hollywood“. Hesla jsou umístěna na obrazech reálných věcí - např. heslo vygumujme diskriminaci je umístěno na obrázku růžové gumy, která skutečně existuje a je součástí jedné z aktivit GG. Další hesla jsou součástí obrázků, plakátů, samolepek etc. Tyto obrázky pak slouží jako navigační vstupy k získání podrobnějších informací o současných kampaních, způsobech podpory organizace či aktualitách .

Kromě obrázků s hesly obsahuje hlavní stránka stručnou historii organizace, emailové kontakty a též slogan vyjadřující společenskou úlohu Guerilla Girls GG - vaše kulturní svědomí. Horní horizontální navigační lišta home page pak opakuje některé vstupy do míst, kam se můžeme dostat i prostřednictvím obrázků, zároveň však obsahuje také cesty k dalším informacím, např. Emails - reakce příznivců GG - seznam článků a rozhovorů - interviews nebo přehled performancí Guerilla Girls/On tour/

. Podstatnou výhodou stránek Guerrilla Girls je jejich výtvarné pojetí, které prostřednictvím zvolených barev, aktivních obrázků a hesel provokuje čtenáře k akci. Nespornou předností je též skutečnost, že ihned z hlavní stránky poznáte témata, jimiž se GG právě zabývají. GG také mistrně pracují s jazykem, který volí tak, aby podporoval celkovou akčnost a údernost.

Jako problematické se jeví dva způsoby navigace - ten odvíjející se od obrázkových vstupů a druhý promítnutý do horní lišty webu. Je nejasné, nakolik jsou tyto dva způsoby navigace propojené a k jakým informacím se prostřednictvím nich dostaneme. Poněkud zmatečná navigace pak vede k nejistotě, kde jsem, kam vede tahle cesta, jaké informace zde dostanu a nezískal jsem je již někde jinde.

I přes určité navigační nedostatky zůstává orientace na stránkách Guerilla Girls vpodstatě velmi dobrá. Stránky zároveň plní svou primární úlohu. Aktivizují čtenáře, přitahují ho k problémům diskriminace nápaditou a kreativní formou. Strávíte - li několik minut na webu Guerilla girls dozvíte se nejen zajímavé skutečnosti, ale také si trochu zahrajete a zasmějete. Stránky si zapamatujete a jednou se možná stanete dárcem/kyní, kamarádem/rádkou či aktivistou/tkou této v mnoha směrech avantgardní skupiny.

http://www.guerillagirls.org web design a obsah: Guerilla girls

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.