Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Gender v Brně: Zažijte to s námi!

Gender v Brně: Zažijte to s námi!

Gender v Brně: Zažijte to s námi!
Přijďte na den otevřených dveří Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v pátek 21. ledna 2011 nebo si do konce února rovnou podejte přihlášku k bakalářskému studiu oboru genderová studia na katedře sociologie FSS MU v Brně. Obor lze studovat v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě spolu s dalším oborem otevíraným na FSS MU.

Přijďte na den otevřených dveří Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v pátek 21. ledna 2011 nebo si do konce února rovnou podejte přihlášku k bakalářskému studiu oboru genderová studia na katedře sociologie FSS MU v Brně. Obor lze studovat v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě spolu s dalším oborem otevíraným na FSS MU.

Proč studovat gender v Brně?

Genderová studia jsou ze své povahy oborem interdisciplinárním, který zkoumá společnosti a kultury z hlediska sociální pozice žen a mužů. V Brně klademe důraz na sociologický náhled na gender a zaměřujeme se především na sociální strukturu a nerovnosti, které jsou ovlivňovány jak tím, zda je někdo žena nebo muž, tak prostřednictvím etnicity, třídy, sexuality a dalších kategorií. Obor genderová studia nabízí kritické nazírání a přemýšlení o věcech, které jsou nám často zjednodušeně zprostředkovávány skrze média, politiku nebo „selský rozum“. Obor je vhodný především pro studující, které zajímá, jak funguje společnost, kterým záleží na jejím dalším vývoji. Doporučit jej lze těm, kdo považují za důležitá témata lidských práv, rovnosti a sociální spravedlnosti.

Co pak: uplatnění?

Uplatnění absolventek a absolventů sociálních věd obecně je velmi široké, od pozic ve státní správě přes nevládní organizace až po komerční sféru, např. v personalistice či marketingu. Absolventky a absolventi oboru genderových studií budou schopni nabídnout svým zaměstnavatelům fundované analýzy, podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech, jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. Vzhledem k důrazu na vytváření podmínek pro rovnost žen a mužů ze strany Evropské unie nabízí brněnská genderová studia také výuku tzv. gender mainstreamingu, tj. metod k zavádění rovných příležitostí do praxe.

Další informace:

http://www.gender.fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/prijimacirizeni_uvod

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.