Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Gender v Brně: Zažijte to s námi!

Gender v Brně: Zažijte to s námi!

Gender v Brně: Zažijte to s námi!
Přijďte na den otevřených dveří Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v pátek 21. ledna 2011 nebo si do konce února rovnou podejte přihlášku k bakalářskému studiu oboru genderová studia na katedře sociologie FSS MU v Brně. Obor lze studovat v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě spolu s dalším oborem otevíraným na FSS MU.

Přijďte na den otevřených dveří Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v pátek 21. ledna 2011 nebo si do konce února rovnou podejte přihlášku k bakalářskému studiu oboru genderová studia na katedře sociologie FSS MU v Brně. Obor lze studovat v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě spolu s dalším oborem otevíraným na FSS MU.

Proč studovat gender v Brně?

Genderová studia jsou ze své povahy oborem interdisciplinárním, který zkoumá společnosti a kultury z hlediska sociální pozice žen a mužů. V Brně klademe důraz na sociologický náhled na gender a zaměřujeme se především na sociální strukturu a nerovnosti, které jsou ovlivňovány jak tím, zda je někdo žena nebo muž, tak prostřednictvím etnicity, třídy, sexuality a dalších kategorií. Obor genderová studia nabízí kritické nazírání a přemýšlení o věcech, které jsou nám často zjednodušeně zprostředkovávány skrze média, politiku nebo „selský rozum“. Obor je vhodný především pro studující, které zajímá, jak funguje společnost, kterým záleží na jejím dalším vývoji. Doporučit jej lze těm, kdo považují za důležitá témata lidských práv, rovnosti a sociální spravedlnosti.

Co pak: uplatnění?

Uplatnění absolventek a absolventů sociálních věd obecně je velmi široké, od pozic ve státní správě přes nevládní organizace až po komerční sféru, např. v personalistice či marketingu. Absolventky a absolventi oboru genderových studií budou schopni nabídnout svým zaměstnavatelům fundované analýzy, podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech, jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. Vzhledem k důrazu na vytváření podmínek pro rovnost žen a mužů ze strany Evropské unie nabízí brněnská genderová studia také výuku tzv. gender mainstreamingu, tj. metod k zavádění rovných příležitostí do praxe.

Další informace:

http://www.gender.fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/prijimacirizeni_uvod

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.