Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“
Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Výzkum se zaměstnavateli

V první fázi projektu bude uskutečněn kvalitativní výzkum s firmami z výše uvedených sektorů a regionů. Mezi dotazovanými budou nejen zástupci a zástupkyně HR oddělení a managementu, ale také řadoví zaměstnanci a zaměstnankyně. Náplní šetření bude zjišťování specifických potřeb a možností rozvoje podniků v oblasti managementu lidských zdrojů.

Návrh metodik a realizace vzdělávacích programů pro firmy

V druhé fázi projektu Vám představíme metodiky zaměřené na malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Jejich součástí budou konkrétní praktická doporučení a dobré firemní praxe z ČR i zahraničí. Zároveň budeme firmám nabízet vzdělávací semináře, včetně celoplošných proškolení zaměstanců.

Informační služby zaměstnavatelům

V průběhu celého projektu bude Gender Studies sloužit jako virtuální infocentrum pro firmy. Budeme zdarma poskytovat konzultace po e-mailu i telefonicky a zprovozníme také online databázi dobrých firemních praxí v podobě přehledného katalogu konkrétních opatření na podporu harmonizace práce a rodiny. Budou vycházet informační balíčky a právní expertízy vážící se k „bílým místům“ české personalistiky. Široká veřejnost bude o problematice slaďování informována hlavně prostřednictvím mediální kampaně ve vybraných městech českých regionů.

Soutěž Firma roku

V rámci projektu bude vyhlášen regionální ročník soutěže Firma roku.

Zpravodaj „Rovné příležitosti do firem“

V rámci zpravodaje bude vytvořena speciální rubrika zaměřená na regiony, malé a střední firmy a sektor výroby, obchodu a služeb. Již v tomto čísle Vám přinášíme první příspěvek do této rubriky v podobě rozhovoru s prokuristkou DM drogerií. Z vybraných článků vyjde v rámci projektu i speciální tištěné vydání zpravodaje.

Konference

V rámci projektu Vás pozveme na dvě konference, na které budou jako vystupující pozváni regionální experti z firem, veřejné správy, neziskových organizací, vzdělávacích institucí a médií.

Máte-li zájem dozvědět se více o některé z uvedených aktivit, neváhejte kontaktovat manažerku projektu Ninu Bosničovou na e-mailu: nina.bosnicova@genderstudies.cz nebo telefonu: 224 915 666.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.