Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“
Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Výzkum se zaměstnavateli

V první fázi projektu bude uskutečněn kvalitativní výzkum s firmami z výše uvedených sektorů a regionů. Mezi dotazovanými budou nejen zástupci a zástupkyně HR oddělení a managementu, ale také řadoví zaměstnanci a zaměstnankyně. Náplní šetření bude zjišťování specifických potřeb a možností rozvoje podniků v oblasti managementu lidských zdrojů.

Návrh metodik a realizace vzdělávacích programů pro firmy

V druhé fázi projektu Vám představíme metodiky zaměřené na malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Jejich součástí budou konkrétní praktická doporučení a dobré firemní praxe z ČR i zahraničí. Zároveň budeme firmám nabízet vzdělávací semináře, včetně celoplošných proškolení zaměstanců.

Informační služby zaměstnavatelům

V průběhu celého projektu bude Gender Studies sloužit jako virtuální infocentrum pro firmy. Budeme zdarma poskytovat konzultace po e-mailu i telefonicky a zprovozníme také online databázi dobrých firemních praxí v podobě přehledného katalogu konkrétních opatření na podporu harmonizace práce a rodiny. Budou vycházet informační balíčky a právní expertízy vážící se k „bílým místům“ české personalistiky. Široká veřejnost bude o problematice slaďování informována hlavně prostřednictvím mediální kampaně ve vybraných městech českých regionů.

Soutěž Firma roku

V rámci projektu bude vyhlášen regionální ročník soutěže Firma roku.

Zpravodaj „Rovné příležitosti do firem“

V rámci zpravodaje bude vytvořena speciální rubrika zaměřená na regiony, malé a střední firmy a sektor výroby, obchodu a služeb. Již v tomto čísle Vám přinášíme první příspěvek do této rubriky v podobě rozhovoru s prokuristkou DM drogerií. Z vybraných článků vyjde v rámci projektu i speciální tištěné vydání zpravodaje.

Konference

V rámci projektu Vás pozveme na dvě konference, na které budou jako vystupující pozváni regionální experti z firem, veřejné správy, neziskových organizací, vzdělávacích institucí a médií.

Máte-li zájem dozvědět se více o některé z uvedených aktivit, neváhejte kontaktovat manažerku projektu Ninu Bosničovou na e-mailu: nina.bosnicova@genderstudies.cz nebo telefonu: 224 915 666.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.