We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“
Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Projekt je zaměřený na práci v regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy). Jeho cílem je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstanců a zaměstnankyň, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o závislé osoby.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Výzkum se zaměstnavateli

V první fázi projektu bude uskutečněn kvalitativní výzkum s firmami z výše uvedených sektorů a regionů. Mezi dotazovanými budou nejen zástupci a zástupkyně HR oddělení a managementu, ale také řadoví zaměstnanci a zaměstnankyně. Náplní šetření bude zjišťování specifických potřeb a možností rozvoje podniků v oblasti managementu lidských zdrojů.

Návrh metodik a realizace vzdělávacích programů pro firmy

V druhé fázi projektu Vám představíme metodiky zaměřené na malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. Jejich součástí budou konkrétní praktická doporučení a dobré firemní praxe z ČR i zahraničí. Zároveň budeme firmám nabízet vzdělávací semináře, včetně celoplošných proškolení zaměstanců.

Informační služby zaměstnavatelům

V průběhu celého projektu bude Gender Studies sloužit jako virtuální infocentrum pro firmy. Budeme zdarma poskytovat konzultace po e-mailu i telefonicky a zprovozníme také online databázi dobrých firemních praxí v podobě přehledného katalogu konkrétních opatření na podporu harmonizace práce a rodiny. Budou vycházet informační balíčky a právní expertízy vážící se k „bílým místům“ české personalistiky. Široká veřejnost bude o problematice slaďování informována hlavně prostřednictvím mediální kampaně ve vybraných městech českých regionů.

Soutěž Firma roku

V rámci projektu bude vyhlášen regionální ročník soutěže Firma roku.

Zpravodaj „Rovné příležitosti do firem“

V rámci zpravodaje bude vytvořena speciální rubrika zaměřená na regiony, malé a střední firmy a sektor výroby, obchodu a služeb. Již v tomto čísle Vám přinášíme první příspěvek do této rubriky v podobě rozhovoru s prokuristkou DM drogerií. Z vybraných článků vyjde v rámci projektu i speciální tištěné vydání zpravodaje.

Konference

V rámci projektu Vás pozveme na dvě konference, na které budou jako vystupující pozváni regionální experti z firem, veřejné správy, neziskových organizací, vzdělávacích institucí a médií.

Máte-li zájem dozvědět se více o některé z uvedených aktivit, neváhejte kontaktovat manažerku projektu Ninu Bosničovou na e-mailu: nina.bosnicova@genderstudies.cz nebo telefonu: 224 915 666.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.