Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje možnost ucházet se o neplacenou studijní/ pracovní stáž

Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje možnost ucházet se o neplacenou studijní/ pracovní stáž

29. zaří 2010  |  Rovné příležitosti do firem
Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje možnost ucházet se o neplacenou studijní/ pracovní stáž (možnost placené práce na vybraných aktivitách organizace na základě aktuální potřeby). Příjem přihlášek průběžně, přihlášky zasílejte na adresu linda.sokacova@genderstudies.cz. Případné dotazy směřujte linda.sokacova@genderstudies.cz nebo 777 910 933. Zahájení spolupráce na základě dohody, výše úvazku dohodou.
Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje možnost ucházet se o neplacenou studijní/ pracovní stáž (možnost placené práce na vybraných aktivitách organizace na základě aktuální potřeby):

Náplň práce:
- práce na odborných aktivitách organizace na základě orientace stážisty/ stážistky: rovné příležitosti u zaměstnavatelů, rodinná politika, slaďování rodinného a pracovního života, (anti)diskriminace, knihovní a informační práce
- podílení se na tvorbě grantových žádostí organizace
- komunikace s cílovými skupinami organizace
- prezentace organizace
- organizační a administrativní práce

Požadujeme:
- komunikační dovednosti
- organizační a koordinační schopnosti
- základní znalosti problematiky rovných příležitostí žen a mužů a (anti)diskriminace nebo základy informační a knihovní práce
- znalost práce na PC a práce s internetem (znalost práce s kancelářskými aplikacemi je podmínkou)
- znalost alespoň jednoho světového jazyka
- zájem o získání zkušeností z neziskového sektoru a praktické aplikace rovných příležitostí žen a mužů

Nabízíme:
- pozice je vhodná pro získání zkušeností s koordinací projektů a fungováním neziskové organizace
- možnost získat praktické zkušenosti z oblasti (anti)diskriminace, slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí
- benefity ve formě flexibilního pracovního uspořádání
- práci v etablované neziskové organizaci
- možnost podílet se na dalších projektech organizace (národních i mezinárodních)


Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
• motivační dopis
• životopis včetně referenčních kontaktů

Kdo jsme?
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp. Více informací na www.genderstudies.cz.

Příjem přihlášek průběžně, přihlášky zasílejte na adresu linda.sokacova@genderstudies.cz. Případné dotazy směřujte linda.sokacova@genderstudies.cz nebo 777 910 933.

Zahájení spolupráce na základě dohody, výše úvazku dohodou.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.