Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies, o.p.s. představuje nový Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

Gender Studies, o.p.s. představuje nový Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

19. březen 2004  | Lenka Simerská
Gender Studies, o.p.s. od března na vydává nový Zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Je určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem. Každý měsíc bude přinášet příklady iniciativ rovných příležitostí, ukázky dobré praxe z firem u nás i v zahraničí, rozhovor se zajímavou osobností a zprávy z ženských organizací. Možnost dostávat Rovné příležitosti do firem každý měsíc přímo do své emailové schránky máte i Vy! Stačí napsat na adresu gender.info@ecn.cz.

Lenka SimerskáGender Studies, o.p.s. od března na vydává nový Zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Je určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem. Možnost dostávat Rovné příležitosti do firem každý měsíc přímo do své emailové schránky máte i Vy! Stačí napsat na adresu gender.info@ecn.cz.

Co jsou to rovné příležitosti a proč právě do firem?

Rovnými příležitostmi mužů a žen na trhu práce a ve všech oblastech soukromého a veřejného života se zabýváme už od roku 1990, kdy byla obecně prospěšná společnost Gender Studies založena známou socioložkou Jiřinou Šiklovou, tehdy jako vzdělávací centrum. Dodávkou informací pomocí emailu chceme tuto širokou, zajímavou a tolik diskutovanou problematiku přiblížit firmám a dalším aktérům na trhu práce. A nejen to. Tento zpravodaj si klade za cíl podat každý měsíc takové informace, které budou využitelné přímo v práci v různých sektorech, ať už se jedná o personalistiku, management, marketing, public relations, rozvoj firemní kultury, filantropie a dalších profesních oblastí.

Princip rovných příležitostí se vyplatí!

V poslední době získaly různé nástroje uplatňování rovných příležitostí popularitu také v soukromém sektoru, businessu a podnikání. Ekonomické ukazatele totiž dokazují, že princip rovných příležitostí se vyplatí! Dát každému rovné šance bez ohledu na pohlaví nebo rodinný stav totiž umožňuje efektivní využití lidských zdrojů. Pro zaměstnavatele je již nevýhodné dívat se na ženy tak, že žena bude do práce investovat méně, protože její hlavní náplní zůstane rodina. Ženy jsou čím dál vzdělanější, mají zájem na své kvalifikaci a podle výzkumů veřejného mínění je pro ně práce životní hodnotou stejně důležitou jako pro muže (CVVM, říjen 2003).

Zkušenosti progresivních firem ukázaly, že ženy si šancí více váží a pokud jsou jim dány, například formou možnosti růstu ve firmě, jsou také loajálnější. Psychologie práce navíc upozorňuje, že firemní politika přátelská vůči rodině a umožňující skloubení rodinného a pracovního života příspívá k pracovnímu výkonu a zmírňuje napětí, a to jak u žen, tak i u mužů.

Odhodlání prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a zajistit jim rovné příležitosti je základní součástí všech iniciativ EU. Na úrovni politiky je tento princip obsažen v mezinárodních lidsko-právních dokumentech OSN. V roce 1998 se k rovným příležitostem přihlásila i česká vláda prostřednictvím programového dokumentu. Dnes již funguje Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a každé ministerstvo sleduje dodržování rovných příležitostí ve svém resortu.

Co můžete od Zpravodaje očekávat?

Existuje celá řada technik a metod, jakými se rovné příležitosti ve firmách uplatňují a jak lze stimulovat kreativní a pro obě pohlaví vstřícné (genderově senzitivní) firemní prostředí. Ve Zpravodaji budeme přinášet příklady těchto iniciativ. V rubrice Rovné příležistosti v praxi budete nacházet ukázky dobré praxe z firem u nás i v zahraničí. Dále nabídneme rozhovor se zajímavou osobností na genderové téma. V rubrice Zprávy z ženských organizací budete mít možnost sledovat novinky z neziskového sektoru a aktuání dění v oblasti rovných příležitostí, doplněné o Kalendář akcí.

Zpravodaj vychází v rámci projektu "Vytváření dárcovského prostředí pro ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR". Projekt je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost občanské společnosti. Jeho širším cílem je postavit komunikační most mezi soukromým sektorem a neziskovými ženskými organizacemi. Tyto dva světy se u nás doposud v blízkém kontaktu nesetkávají. Náš dvouletý projekt proto usiluje o to, aby firmy působící na našem trhu práce získaly přehled o ženské problematice a mohly se daleko více zapojit do jejich činnosti, ať už filantropicky nebo jinou spoluprací. Zaměřili jsme se na firmy se zahraniční účastí a to proto, že právě zahraniční investoři přicházejí často ze zemí s rozvinutějším vnímáním problematiky rovných příležitostí a stabilními vztahy mezi business a nevládním sektorem. S jejich pomocí bychom rádi představili koncept rovných příležitostí a ukázali zahraniční filantropické vzory, které by mohly najít úrodnou půdu i v ČR. Součástí projektu je také průzkum, který bude mapovat potřeby investorů vůči nevládním neziskovým organizacím. Bude si všímat otázek jako důvěryhodnost organizací, medializace donorství, důvody popularity určitých témat, hodnocení společenské prospěšnosti činnosti organizací a rozvoj firemní filantropie v českých podmínkách.V tvorbě obsahu jsme otevřeni také podnětům od Vás, našich čtenářů a čtenářek. Proto nám neváhejte napsat své názory a podělit se o zkušenosti!

Na zajímavou virtuální debatu i setkávání v různých fázích projektu se těší,

Mgr. Lenka Simerská

iniciátorka projektu "Vytváření dárcovského prostředí pro ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR", EU Phare

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel./fax: 224 91 56 66
lenka.simerska@ecn.cz
www.feminismus.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.