Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009
V roce 2009 Gender Studies pokračovalo v již započatých aktivitách z oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a proti diskriminaci na základě pohlaví a věku. Podobně jako v minulých letech byla otevřena i nová témata. V červenci Gender Studies zahájilo projekt „Stop znásilnění“, jehož cílem je bořit mýty spojené s tímo tématem a zvyšovat povědomí o dopadech znásilnění na oběti i jejich blízké. Toto téma si organizace vybrala, protože je v české společnosti opomíjené, navíc nezřídka bývají spíše než pachatelé těchto násilných činů odsuzovány oběti. A i to chce Gender Studies spolu s organizací Persefona změnit.

V roce 2009 Gender Studies pokračovalo v již započatých aktivitách z oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a proti diskriminaci na základě pohlaví a věku. Podobně jako v minulých letech byla otevřena i nová témata. V červenci Gender Studies zahájilo projekt "Stop znásilnění", jehož cílem je bořit mýty spojené s tímo tématem a zvyšovat povědomí o dopadech znásilnění na oběti i jejich blízké. Toto téma si organizace vybrala, protože je v české společnosti opomíjené, navíc nezřídka bývají spíše než pachatelé těchto násilných činů odsuzovány oběti. A i to chce Gender Studies spolu s organizací Persefona změnit.

Projekt "Rozmanitostí proti šikaně" Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, ve kterém je Gender Studies partnerskou organizací, navazuje na aktivity zaměřené na rovné příležitosti gayů a leseb ve společnosti a odstraňování homofóbie. Gender Studies se také věnovalo odstraňování legislativních překážek registrovaných párů v individuálních adopcích.

V roce 2009 se podařilo Gender Studies za přispění donorů realizovat dva unikátní projekty. Jeden z nich je zaměřený na vytváření koncepce rodinné politiky respektující rovné příležitosti žen a mužů, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Druhý projekt, podpořený nadací Slovak-Czech Women’s Fund, je zaměřený na rozvoj knihovny a její udržitelnost. Hlavní úsilí je směřováno na vytvoření strategie individuálního a firemního fundraisingu a marketing knihovny.

Důležitou podporu získalo Gender Studies také od americké nadace Global Fund for Women. Poskytnuté finanční prostředky mohou být využívány na pokrývání režijních nákladů organizace a náklady, které ostatní projekty neumožňují financovat.

V roce 2009 Gender Studies také poprvé nabídlo zaměstnavatelům v Praze audit "Rovné příležitosti", který hodnotí stav programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života ve firmách a institucích a jehož součástí je i vytvoření akčního plánu pro nápravu zjištěných nedostatků a rozvoj pozitivního potenciálu v personální politice. Mezi prvními společnostmi, které auditem prošly, jsou firmy Ferring-Léčiva, Provident Financial a Česká spořitelna.

Zásadní pro fungování Gender Studies je i spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a kulturními projekty. Již podruhé zástupkyně Gender Studies moderovala diskuzi k filmu s genderovou tématikou a účastnila se panelové diskuze na filmovém festivalu Jeden svět Člověka v tísni. Gender Studies se také zapojilo do propagace Festivalu spisovatelů Praha, především pak návštěvy americké básnířky Anne Waldman.

Předsedkyně České ženské lobby a zástupkyně ředitelky Gender Studies, o.p.s. Alexandra Jachanová Doleželová zastupovala na jaře Evropskou ženskou lobby na 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku.

V témže roce se také organizace Gender Studies intenzivněji zapojila do aktivit koalice Social Watch, kterou v České republice koordinuje Ekumenická akademie Praha.

I přesto že Gender Studies má oproti roku 2008 mnohem méně zaměstnankyň, stále se daří realizovat všechny tyto aktivity a započaté projekty bez omezení. Zda to bude možné i v budoucích dvou až třech letech, ukáže rok 2010. Doufejme, že organizace bude fungovat i nadále a poskytovat služby a pomoc těm, kteří jsou diskriminováni nebo diskriminací ohroženi.

Tým Gender Studies, o.p.s.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.