Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2009
V roce 2009 Gender Studies pokračovalo v již započatých aktivitách z oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a proti diskriminaci na základě pohlaví a věku. Podobně jako v minulých letech byla otevřena i nová témata. V červenci Gender Studies zahájilo projekt „Stop znásilnění“, jehož cílem je bořit mýty spojené s tímo tématem a zvyšovat povědomí o dopadech znásilnění na oběti i jejich blízké. Toto téma si organizace vybrala, protože je v české společnosti opomíjené, navíc nezřídka bývají spíše než pachatelé těchto násilných činů odsuzovány oběti. A i to chce Gender Studies spolu s organizací Persefona změnit.

V roce 2009 Gender Studies pokračovalo v již započatých aktivitách z oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a proti diskriminaci na základě pohlaví a věku. Podobně jako v minulých letech byla otevřena i nová témata. V červenci Gender Studies zahájilo projekt "Stop znásilnění", jehož cílem je bořit mýty spojené s tímo tématem a zvyšovat povědomí o dopadech znásilnění na oběti i jejich blízké. Toto téma si organizace vybrala, protože je v české společnosti opomíjené, navíc nezřídka bývají spíše než pachatelé těchto násilných činů odsuzovány oběti. A i to chce Gender Studies spolu s organizací Persefona změnit.

Projekt "Rozmanitostí proti šikaně" Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, ve kterém je Gender Studies partnerskou organizací, navazuje na aktivity zaměřené na rovné příležitosti gayů a leseb ve společnosti a odstraňování homofóbie. Gender Studies se také věnovalo odstraňování legislativních překážek registrovaných párů v individuálních adopcích.

V roce 2009 se podařilo Gender Studies za přispění donorů realizovat dva unikátní projekty. Jeden z nich je zaměřený na vytváření koncepce rodinné politiky respektující rovné příležitosti žen a mužů, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Druhý projekt, podpořený nadací Slovak-Czech Women’s Fund, je zaměřený na rozvoj knihovny a její udržitelnost. Hlavní úsilí je směřováno na vytvoření strategie individuálního a firemního fundraisingu a marketing knihovny.

Důležitou podporu získalo Gender Studies také od americké nadace Global Fund for Women. Poskytnuté finanční prostředky mohou být využívány na pokrývání režijních nákladů organizace a náklady, které ostatní projekty neumožňují financovat.

V roce 2009 Gender Studies také poprvé nabídlo zaměstnavatelům v Praze audit "Rovné příležitosti", který hodnotí stav programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života ve firmách a institucích a jehož součástí je i vytvoření akčního plánu pro nápravu zjištěných nedostatků a rozvoj pozitivního potenciálu v personální politice. Mezi prvními společnostmi, které auditem prošly, jsou firmy Ferring-Léčiva, Provident Financial a Česká spořitelna.

Zásadní pro fungování Gender Studies je i spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a kulturními projekty. Již podruhé zástupkyně Gender Studies moderovala diskuzi k filmu s genderovou tématikou a účastnila se panelové diskuze na filmovém festivalu Jeden svět Člověka v tísni. Gender Studies se také zapojilo do propagace Festivalu spisovatelů Praha, především pak návštěvy americké básnířky Anne Waldman.

Předsedkyně České ženské lobby a zástupkyně ředitelky Gender Studies, o.p.s. Alexandra Jachanová Doleželová zastupovala na jaře Evropskou ženskou lobby na 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku.

V témže roce se také organizace Gender Studies intenzivněji zapojila do aktivit koalice Social Watch, kterou v České republice koordinuje Ekumenická akademie Praha.

I přesto že Gender Studies má oproti roku 2008 mnohem méně zaměstnankyň, stále se daří realizovat všechny tyto aktivity a započaté projekty bez omezení. Zda to bude možné i v budoucích dvou až třech letech, ukáže rok 2010. Doufejme, že organizace bude fungovat i nadále a poskytovat služby a pomoc těm, kteří jsou diskriminováni nebo diskriminací ohroženi.

Tým Gender Studies, o.p.s.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.