Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více

Konference Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

11.12.2017  Praha  | 

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. zve na konferenci Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Více
feminismus.czČlánky › GENDER A UMĚNÍ

GENDER A UMĚNÍ

16. listopad 2011  |  Nadace Heinrich-Böll-Stiftung
Rádi bychom Vás pozvali na moderovanou diskusi k tématu "GENDER A UMĚNÍ". Jakými způsoby se umění (a kulturní organizace) vztahuje k genderovým otázkám a jak reaguje na genderovou (ne)rovnost v současné společnosti? Jak ji chápou jednotlivé generace umělců a umělkyň po roce 1989? Kunsthistorička Martina Pachmanová představí svou rešerši k tématu a bude diskutovat s kunsthistoričkou, kurátorkou a badatelkou Marou Traumane, vytvarnicí Lenkou Klodovou, kunsthistoričkou Zuzanou Štefkovou a kurátorem Ladislavem Zikmundem-Lenderem.

Rádi bychom Vás pozvali na moderovanou diskusi k tématu "GENDER A UMĚNÍ".

Jakými způsoby se umění (a kulturní organizace) vztahuje k genderovým otázkám a jak reaguje na genderovou (ne)rovnost v současné společnosti? Jak ji chápou jednotlivé generace umělců a umělkyň po roce 1989?

Kunsthistorička Martina Pachmanová představí svou rešerši k tématu a bude diskutovat s kunsthistoričkou, kurátorkou a badatelkou Marou Traumane, vytvarnicí Lenkou Klodovou, kunsthistoričkou Zuzanou Štefkovou a kurátorem Ladislavem Zikmundem-Lenderem.

Mara Traumane pracuje v současnosti v Rize a Berlíně, studovala na Lotyšské akademii umění a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Ve své disertaci se zabývala uměleckými praktikami na území bývalého Sovětského svazu. Mara Traumane kurátorovala řadu výstav, mj. Gender Check v Muzeu moderního umění ve Vídni, kromě toho se podílela na projektech týkajících se nových médií.

Moderovanou diskusi organizuje Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Goethe-Institutem Prag a Gender Studies o.p.s.

Diskuse se uskuteční v úterý 22/11/2011 od 19 hodin v Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32, Praha 1.

Pozvánka ke stažení.

Těšíme se na Vás.

Veškeré dotazy směřujte na:
Zdeňka Lammelová (Project Coordinator)
Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Tel.: +420 251 814 173
Email: zdenka.lammelova@cz.boell.org
www.cz.boell.org

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.