Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Gay a lesbická liga zveřejnila petici pro zákon o registrovaném partnerství

Gay a lesbická liga zveřejnila petici pro zákon o registrovaném partnerství

30. červen 2004  | Econnect, GLL  |  Econnect / GLL
V září tohoto roku bude Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat ve druhém čtení poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství. Tento návrh Gay a lesbická liga, která usiluje o prosazení legislativní úpravy o svazcích osob stejného pohlaví, uvítala a chce také využít všech zákonných prostředků k tomu, aby jeho přijetí podpořila. Proto sestavila petici pro zákon o registrovaném partnerství.

V září tohoto roku bude Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat ve druhém čtení poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství. Tento návrh Gay a lesbická liga, která usiluje o prosazení legislativní úpravy o svazcích osob stejného pohlaví, uvítala a chce také využít všech zákonných prostředků k tomu, aby jeho přijetí podpořila. Proto sestavila petici pro zákon o registrovaném partnerství.

"Vážené poslankyně, vážení poslanci, my, níže uvedení, vyjadřujeme svým podpisem podporu současnému poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství," uvádí se v petici, jejímž adresátem je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. "Jsme toho názoru, že všichni lidé jsou si rovni ve svých základních právech, přičemž jedním z těchto práv je možnost legitimním způsobem upravit své životní partnerství, a to bez ohledu ne pohlaví a citovou orientaci."

"Svým podpisem pod petici můžete ovlivnit schválení této normy, na kterou lesby a gayové v České republice čekají už řadu let," uvádí Gay a lesbická liga. "Vyplňte všechny údaje a petici podepište, případně ji dejte podepsat své partnerce či svému partnerovi, rodičům a dalším příbuzným, známým, kamarádkám i kamarádům, spolupracovníkům. Petiční archy zašlete do 20. srpna 2004 poštou na adresu GLL o.s., Šmejkalova 75, 616 00 Brno," vyzývají iniciátoři petice.

Registrované partnerství je institut, který má zajistit právní jistotu pro soužití dvojic stejného pohlaví. Zákon má upravovat uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu. Zákon o registrovaném partnerství má dát dvojicím gayů a dvojicím lesbiček právní jistotu v právním řádu České republiky.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.