Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › FRAGEN – FRAMES ON GENDER

FRAGEN – FRAMES ON GENDER

8. březen 2011  | Michaela Svatošová  |  Gender Studies
FRAGEN – FRAMES ON GENDER
Představujeme Vám unikátní databázi plných verzí feministických textů, které jsou výstupem evropského projektu FRAGEN (Frames on Gender). Fragen je projekt koordinovaný holandskou organizací Aletta (Institute for women’s history). Cílem projektu bylo sesbírat zásadní feministické texty druhé vlny a představit je široké veřejnosti v podobě fulltextové databáze, která bude hodnotným zdrojem především pro výzkumné účely, pro srovnání historie ženského hnutí v evropských zemích. Vybrané texty (knihy, články, letáky, manifesty, písně, atp.) jsou produkty 27 zemí Evropské Unie, Turecka a Chorvatska.

FRAGEN – FRAMES ON GENDER

Představujeme Vám unikátní databázi plných verzí feministických textů, které jsou výstupem evropského projektu FRAGEN (Frames on Gender).

Fragen je projekt koordinovaný holandskou organizací Aletta (Institute for women’s history). Cílem projektu bylo sesbírat zásadní feministické texty druhé vlny a představit je široké veřejnosti v podobě fulltextové databáze, která bude hodnotným zdrojem především pro výzkumné účely, pro srovnání historie ženského hnutí v evropských zemích.

Vybrané texty (knihy, články, letáky, manifesty, písně, atp.) jsou produkty 27 zemí Evropské Unie, Turecka a Chorvatska.

Z každé evropské země byla vybrána jedna partnerská organizace genderového charakteru, nejčastěji knihovny, informační centra, univerzity nebo ženské neziskové organizace. Za Českou republiku projekt koordinovalo Gender Studies, o.p.s.

Kritéria pro výběr feministických textů:

  • lokace - původem Česká republika nebo bývalé Československo
  • časové ohraničení - období od pozdních šedesátých let do současnosti s prokazatelnou historickou relevancí
  • formát – manifest, publikovaný článek, kniha (fikce i odborná literatura), brožura nebo leták, tištěný nebo elektronický dokument
  • tematické ohraničení - alespoň jeden z textů by měl být zaměřen na gender a politiku rovných příležitostí, občanství, nezaměstnanost nebo násilí, texty by měly poukázat na diverzitu názorových proudů v každé zemi

Databáze a veškeré informace o projektu naleznete na adrese www.fragen.nu.

Leták ke stažení.

Dotazy směřujte na knihovnu Gender Studies.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.