Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › FORUM DIVERZITA 360°

FORUM DIVERZITA 360°

FORUM DIVERZITA 360°
18. září 2012, 09:00 - 15:00, Česká spořitelna a.s., Rytířská 536/29, Praha 1 Diverzita GENDERU: Myslíme a rozhodujeme se stejně?, „Co pomáhá ženě, aby byla úspěšná v businessu?“, Otázka genderu očima sociologa Diverzita NÁRODNOSTNÍ: Smíšené týmy a jejich výkonnost, kulturní rozdíly, Prolínání zahraničních kultur do českého prostředí a naopak - expanze po česku / moderovaná diskuse, Otázka národnostních a náboženských odlišností očima sociologa Diverzita VĚKU: Kontrast věku a zkušeností / moderovaná diskuse, Milénium – Jaká jsou očekávání nejmladší generace na pracovním trhu?

18. září 2012, 09:00 - 15:00, Česká spořitelna a.s., Rytířská 536/29, Praha 1

Diverzita GENDERU

Myslíme a rozhodujeme se stejně?, „Co pomáhá ženě, aby byla úspěšná v businessu?“, Otázka genderu očima sociologa

Diverzita NÁRODNOSTNÍ

Smíšené týmy a jejich výkonnost, kulturní rozdíly, Prolínání zahraničních kultur do českého prostředí a naopak - expanze po česku / moderovaná diskuse, Otázka národnostních a náboženských odlišností očima sociologa

Diverzita VĚKU

Kontrast věku a zkušeností / moderovaná diskuse, Milénium – Jaká jsou očekávání nejmladší generace na pracovním trhu?

Burza informací a zajímavostí k tématu diverzity

 V programu vystoupí:

podplukovnice Kateřina Bernardová - Ministerstvo obrany ČR, Lenka Bočková - Rada vlády pro seniory a stárnutí, MPSV, Tomáš Březina - BEST, Rostya Gordon-Smith - PMF a PeopleIMPACT, EMEA, Alena Křížková - Sociologický ústav AV ČR, Michal Lukeš - Národní Muzeum v Praze, Vadim Petrov - TPCA, Libor Stodola - PricewaterhouseCoopers ČR, Eva Syková - Ústav experimentální medicíny AV ČR a další řečníci.

Konference je určena pro: HR manažery, manažery oblasti diverzity, CSR, ale i ředitele společností a všechny řídící pracovníky se zájmem o rovné příležitosti v zaměstnávání.

Cena pro členy PMF: 2290,- Kč / osoba + DPH

Cena pro ostatní zájemce: 3390,- Kč / osoba + DPH

Více informací zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.