Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › FORUM DIVERZITA 360°

FORUM DIVERZITA 360°

FORUM DIVERZITA 360°
18. září 2012, 09:00 - 15:00, Česká spořitelna a.s., Rytířská 536/29, Praha 1 Diverzita GENDERU: Myslíme a rozhodujeme se stejně?, „Co pomáhá ženě, aby byla úspěšná v businessu?“, Otázka genderu očima sociologa Diverzita NÁRODNOSTNÍ: Smíšené týmy a jejich výkonnost, kulturní rozdíly, Prolínání zahraničních kultur do českého prostředí a naopak - expanze po česku / moderovaná diskuse, Otázka národnostních a náboženských odlišností očima sociologa Diverzita VĚKU: Kontrast věku a zkušeností / moderovaná diskuse, Milénium – Jaká jsou očekávání nejmladší generace na pracovním trhu?

18. září 2012, 09:00 - 15:00, Česká spořitelna a.s., Rytířská 536/29, Praha 1

Diverzita GENDERU

Myslíme a rozhodujeme se stejně?, „Co pomáhá ženě, aby byla úspěšná v businessu?“, Otázka genderu očima sociologa

Diverzita NÁRODNOSTNÍ

Smíšené týmy a jejich výkonnost, kulturní rozdíly, Prolínání zahraničních kultur do českého prostředí a naopak - expanze po česku / moderovaná diskuse, Otázka národnostních a náboženských odlišností očima sociologa

Diverzita VĚKU

Kontrast věku a zkušeností / moderovaná diskuse, Milénium – Jaká jsou očekávání nejmladší generace na pracovním trhu?

Burza informací a zajímavostí k tématu diverzity

 V programu vystoupí:

podplukovnice Kateřina Bernardová - Ministerstvo obrany ČR, Lenka Bočková - Rada vlády pro seniory a stárnutí, MPSV, Tomáš Březina - BEST, Rostya Gordon-Smith - PMF a PeopleIMPACT, EMEA, Alena Křížková - Sociologický ústav AV ČR, Michal Lukeš - Národní Muzeum v Praze, Vadim Petrov - TPCA, Libor Stodola - PricewaterhouseCoopers ČR, Eva Syková - Ústav experimentální medicíny AV ČR a další řečníci.

Konference je určena pro: HR manažery, manažery oblasti diverzity, CSR, ale i ředitele společností a všechny řídící pracovníky se zájmem o rovné příležitosti v zaměstnávání.

Cena pro členy PMF: 2290,- Kč / osoba + DPH

Cena pro ostatní zájemce: 3390,- Kč / osoba + DPH

Více informací zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.