Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou

Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou

24. listopad 2009  | Michaela Svatošová
Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou
V zimním semestru 2009 jsme pro vás s podporou Ministerstva kultury ČR uspořádali cyklus filmových projekcí spojených s diskuzemi, zaměřený tentokrát na významné české filmy posledních 50 let, na které bude nahlédnuto genderovou optikou. Genderová kritika filmu může přinášet nové podněty tvůrcům, kritikům, filmovým teoretikům, ale i široké veřejnosti, která bude mít možnost vnímat film z nového úhlu pohledu. Poslední přednáška tohoto cyklu se koná 25.11. od 18 hod. na FAMU Smetanovo nábřeží 2 116 65 Praha 1 - místnost č. 124. Vstup zdarma. Více informací: knihovna@genderstudies.cz t: 224 913 350.

PROGRAM CYKLU ŘEDNÁŠEK:

1. večer – 14.10. 2009 Tereza Brdečková – Účastníci zájezdu (Jiří Vejdělek, 2006), Pupendo (Jan Hřebejk, 2003), Děti noci (Michaela Pavlátová, 2008)

2. večer – 21.10. 2009 Eliška Děcká – Vražda Ing. Čerta (Ester Krumbachová, 197)

3. večer – 11.11. 2009 Lenka Vrbová – Pasti, pasti, pastičky (Věra Chytilová, 1998)

Lenka Vrbová vystudovala žurnalistiku a nyní dokončuje genderová studia na Karlově Univerzitě. Organizuje pravidelně genderová promítání, zajímá jí především transgenderová problematika ve filmu. V této přednášce a diskuzi se zaměří na pojímání vztahů mezi muži a ženami u Věry Chytilové a jaký je feminismus v jejím "pastičkovém" pojetí a dále pak na samotnou scénu znásilnění, kterou bude diskuzovat v širším společenském a mediálním kontextu.

4. večer – 25.11. 2009 Iva Baslarová - Lea (Ivan Fíla, 1996)

Iva Baslarová vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, kde dále pokračuje v doktorském studiu sociologie a kde také vyučuje na katedře genderových studií. Zaměřuje se na feministickou kritiku televize a filmu, spolupracuje s řadou filmových festivalů.

Ve své přednášce se zaměří na zobrazení mužských a ženských postav ve filmu Lea v rámci narativu. Upozorní na základní dějové stereotypy z hlediska genderu a začlení je do kontextu sociologických a antropologických výzkumů současné západní společnosti.

Cyklus vznikl ve spolupráci s FAMU a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Přednášky se konají vždy od 18 hod. na FAMU Smetanovo nábřeží 2 116 65 Praha 1 - místnost č. 124.

Přednáška doplněná ukázkami trvá vždy okolo hodiny a následuje krátká diskuze.

Vstup zdarma.

Více informací: knihovna@genderstudies.cz, 224 913 350.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.