Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou

Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou

24. listopad 2009  | Michaela Svatošová
Filmové večery očima žen aneb česká filmová klasika generovou optikou - večer s Ivou Baslarovou
V zimním semestru 2009 jsme pro vás s podporou Ministerstva kultury ČR uspořádali cyklus filmových projekcí spojených s diskuzemi, zaměřený tentokrát na významné české filmy posledních 50 let, na které bude nahlédnuto genderovou optikou. Genderová kritika filmu může přinášet nové podněty tvůrcům, kritikům, filmovým teoretikům, ale i široké veřejnosti, která bude mít možnost vnímat film z nového úhlu pohledu. Poslední přednáška tohoto cyklu se koná 25.11. od 18 hod. na FAMU Smetanovo nábřeží 2 116 65 Praha 1 - místnost č. 124. Vstup zdarma. Více informací: knihovna@genderstudies.cz t: 224 913 350.

PROGRAM CYKLU ŘEDNÁŠEK:

1. večer – 14.10. 2009 Tereza Brdečková – Účastníci zájezdu (Jiří Vejdělek, 2006), Pupendo (Jan Hřebejk, 2003), Děti noci (Michaela Pavlátová, 2008)

2. večer – 21.10. 2009 Eliška Děcká – Vražda Ing. Čerta (Ester Krumbachová, 197)

3. večer – 11.11. 2009 Lenka Vrbová – Pasti, pasti, pastičky (Věra Chytilová, 1998)

Lenka Vrbová vystudovala žurnalistiku a nyní dokončuje genderová studia na Karlově Univerzitě. Organizuje pravidelně genderová promítání, zajímá jí především transgenderová problematika ve filmu. V této přednášce a diskuzi se zaměří na pojímání vztahů mezi muži a ženami u Věry Chytilové a jaký je feminismus v jejím "pastičkovém" pojetí a dále pak na samotnou scénu znásilnění, kterou bude diskuzovat v širším společenském a mediálním kontextu.

4. večer – 25.11. 2009 Iva Baslarová - Lea (Ivan Fíla, 1996)

Iva Baslarová vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, kde dále pokračuje v doktorském studiu sociologie a kde také vyučuje na katedře genderových studií. Zaměřuje se na feministickou kritiku televize a filmu, spolupracuje s řadou filmových festivalů.

Ve své přednášce se zaměří na zobrazení mužských a ženských postav ve filmu Lea v rámci narativu. Upozorní na základní dějové stereotypy z hlediska genderu a začlení je do kontextu sociologických a antropologických výzkumů současné západní společnosti.

Cyklus vznikl ve spolupráci s FAMU a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Přednášky se konají vždy od 18 hod. na FAMU Smetanovo nábřeží 2 116 65 Praha 1 - místnost č. 124.

Přednáška doplněná ukázkami trvá vždy okolo hodiny a následuje krátká diskuze.

Vstup zdarma.

Více informací: knihovna@genderstudies.cz, 224 913 350.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.