Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Farářka Šilerová je kandidátkou na biskupku husitské církve

Farářka Šilerová je kandidátkou na biskupku husitské církve

14. únor 2001  | Michaela Marksová-Tominová
představiteli církví mají být pouze muži - ženám vstup zakázán

Zhoršení vztahů mezi církvemi hrozí, pokud se potvrdí negativní stanovisko kardinála Vlka k volbě ženy do funkce biskupa husitské církve.

PRAHA - Farářka Jana Šilerová z Rychvaldu na Karvinsku je podle mluvčího Církve československé husitské horkým kandidátem na biskupku v olomoucké diecézi této církve. Volby se mají uskutečnit na jaře. V podobné situaci jsme poprvé, ale téměř polovina našeho duchovenského sboru jsou ženy, a je proto logické, že jednoho dne může volba padnout na některou z nich, řekl husitský patriarcha Josef Špak. Primas české katolické církve kardinál Miloslav Vlk podle důvěryhodných zdrojů před nejvyššími představiteli ostatních církví v úterý řekl, že by volba první ženy do biskupského úřadu mohla znamenat zhoršení ekumenické atmosféry. Ekumenická rada církví chce vyjádření pražského arcibiskupa ještě podrobněji vysvětlit ve vzájemném rozhovoru. Mluvčí katolických biskupů Daniel Herman potvrdil, že kardinál Vlk nemá oprávnění hovořit do vnitřních záležitostí druhých církví, které se řídí svými předpisy, a zdůraznil, že žádný nátlak kardinál nečinil. Vlk je v těchto dnech v Římě,a proto se ho nepodařilo zastihnout. Mluvčí katolické církve upozornil na podobné zkušenosti ze světa, kdy rozdílné názory na službu ženy v církvi byly důvodem napětí v ekumenických vztazích. Olomoucký biskup Církve československé husitské Vlastimil Zítek řekl, že jeho funkční období končí v polovině dubna. Jana Šilerová se dostala mezi oficiální kandidáty na mého nástupce, kromě ní jsou jimi tři muži-duchovní, uvedl. Diecézní olomoucké shromáždění rozhodne o jménu budoucího biskupa v dubnu. Katolíci ani pravoslavní svěcení žen neuznávají Církev husitská podle patriarchy Špaka chápe, že římskokatolická církev- stejně jako pravoslavná- podle své teologie odmítá kněžskou funkci žen, natož aby připustila jejich biskupskou službu. Na Moravě je navíc religiózní situace jiná než v Čechách, poznamenal. Ani v budoucnu se o této otázce nebude v našícírkvi diskutovat, řekl ke svěcení žen ředitel úřadu eparchiální rady a děkan pražské pravoslavné katedrály Jaroslav Šuvarský. Ženy jako duchovní v protestantských a starokatolických církvích jsou podle Šuvarského důvodem zdrženlivosti ortodoxních křesťanů k účasti v ekumenických grémiích. Žen si vážíme, stejně jako bohorodičky Marie, ale každý má své poslání- a jsme přesvědčeni, že u žen je to jiná služba než kněžská, uvedl. Nechce se mi věřit, že by vpravdě státnická osobnost pana kardinála dala hlavě jiné církve ultimátum. Kdyby se tak opravdu stalo, na bod mrazu by se dostaly vztahy mezi církvemi ne až po případném zvolení farářky Šilerové biskupkou, ale v okamžiku, kdy byla výhrůžka řečena, komentoval mluvčí husitské církve Jiří Vaníček názory, že kardinál Vlk zasáhl do vnitřních záležitostí druhých církví. Někteří církevní pracovníci se domnívají, že takto vyhrocené informace měly za cíl vyvolat rozkol v ekumenickém hnutí. Ten by považovali za nešťastný zejména nyní, kdy církve deklarovaly jednotu pro nadcházející jednání s vládou o vztahu se státem. Vatikán nadále zastává jednoznačné stanovisko, že kněžími a biskupy mohou být svěceni jen neženatí muži. čtk

Lidové noviny, 15.1. 1999


Vida, vida. Představitelé katolické církve mají spoustu řečí o tom, jak se chce církev otevírat lidem, jak je důležité, aby bylo její poselství živé a aktuální i pro dnešní mladé lidi. Jestliže bude katolická církev i do budoucna trvat na tom, že ženy nejsou hodny toho, aby byly svěceny na kněze, bude se počet jejích příznivců pravděpodobně stále zmenšovat. Totéž platí pro pana Šuvarského z církve pravoslavné. Jako žena a feministka pevně věřím, že v budoucnu zde budou mít na církevním poli hlavní slovo církve protestantské. Jestliže například u Církve československé husitské tvoří farářky téměř polovinu duchovních, svědčí to podle mě o tom, že ženy nejsou k výkonu tohoto poslání zase tak nevhodné...

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.