Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Evropský den akcí

29. září 2010 (středa) 14:00
ČESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM Vás zve na „Evropský den akcí“ proti finančním škrtům, které postihnou zejména marginalizované skupiny a mnoho žen v různých evropských zemích: EURO-MANIFESTACE proti utahování opasku. Praha, 29. 9. 2010. Paralelní akce se budou konat v Bruselu, Bratislavě, Vídni, Linci, Budapešti, Aténách, Kyjevě, Berlíně, Hannoveru a dalších evropských městech.

ČESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM

Vás zve na „Evropský den akcí“ proti finančním škrtům,

které postihnou zejména marginalizované skupiny a mnoho žen

v různých evropských zemích:

EURO-MANIFESTACE proti utahování opasku

Praha, 29. 9. 2010

Paralelní akce se budou konat v Bruselu, Bratislavě, Vídni, Linci, Budapešti, Aténách, Kyjevě, Berlíně, Hannoveru a dalších evropských městech

__________________________________________________________________________


„Evropský den akcí“ organizuje Evropská odborová konfederace (European Trade Union Confederation), k níž se připojilo Evropské sociální fórum (European Social Forum) a další občanské a odborové organizace. V Bruselu proběhne hlavní celoevropská demonstrace a konference, v dalších evropských městech se budou konat paralelní akce.
V Praze České sociální fórum ve spolupráci s občanskými sdruženími a odborovými organizacemi pořádá semináře a happening.

29.9. od 14:30 semináře ve velkém zasedacím sále Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 (prezence 14:15)

Program seminářů: 1. seminář: 14:30 - 16:00, 2. seminář: 16:15 - 17:45

Za České sociální fórum semináře zahájí Marek Hrubec a Mirek Prokeš. Poté svůj příspěvek přednese filosof Erazim Kohák a dále vystoupí Tereza Stöckelová (ProAlt), Jan Májíček (Ne základnám), Jan Černý (Masarykova demokratická akademie), Michael Hauser (SOK), Václav Klusák (MSD), Jaroslav Juryšek (Rada mladých ČMKOS), Tomáš Tožička (Social Watch), Ilona Švihlíková (Alternativa zdola), Zuzana Uhde (SOÚ), Linda Sokačová (Gender Studies, o.p.s.), Martin Mikula (NAL), Ondřej Slačálek (Freedom not Fear), Michaela Pixová (Praguewatch, o.s.), Jiří Silný (Ekumenická akademie), Milan Taraba (Sdružení pro ochranu nájemníků). Po příspěvcích bude následovat diskuse.

Semináře svým příspěvkem uzavře Anna Šabatová (Český helsinský výbor) a happening zahájí Petr Kužvart (Iniciativa za společenskou změnu).

29.9. od 18:00 happening a pochod, začne na Mariánském nám., Praha 1

V České republice bude součástí akcí odborářská demonstrace

21.9. od 13:00, nám. Jana Palacha, Praha 1


Všech akcí se zúčastní členové různých občanských sdružení, sociálních hnutí, odborových organizací a mnozí další. Připojte se!

Web: http://www.facebook.com/group.php?gid=155106604068

místo:  velký zasedací sál Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.