Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Evropská "pro a proti": vstup do EU a registrované partnerství

Evropská "pro a proti": vstup do EU a registrované partnerství

14. červenec 2003  | Jana Sobotková  |  Econnect / STUD
Před blížícím vstupem do Evropské unie nabízí brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu. "Vstup do Evropské unie by pro české gaye a lesbické ženy a pro uznání jejich partnerských vztahů měl znamenat spíše pozitivní přínos," říká zástupce STUDu Martin Strachoň.
Před blížícím vstupem do Evropské unie nabízí brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu. "Vstup do Evropské unie by pro české gaye a lesbické ženy a pro uznání jejich partnerských vztahů měl znamenat spíše pozitivní přínos," říká zástupce STUDu Martin Strachoň.

Dosud nejvýznamnější krok, který Evropský parlament učinil ke zrovnoprávnění partnerství gayů a lesbiček, není starého data: v letošním roce otevřeně vyzval všechny členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví. Jaká je ale reálná situace v zemích Evropské unie? Co nabízí gayům a lesbičkám Česká republika nyní – a může se vstupem do EU nastat změna? A jak vůbec oblast upravuje evropská legislativa?

Partnerství lidí stejného pohlaví a evropské právní normy

 •   otázky manželství, partnerství a rodičovství jsou v Evropské unii tradičně považovány za záležitosti ve výhradní kompetenci národních legislativ, evropská konvence lidských práv pouze garantuje právo na manželství a založení rodiny společně s právem na respektování soukromí a rodinného života
 •   manželství uzavřené v jednom státě je považováno za platné i na území ostatních členských států; na registrované partnery se však toto nevztahuje a legislativa EU registrovaným párům stejného pohlaví nepřiznává žádná práva (pouze mezi skandinávskými zeměmi existuje dohoda o vzájemném uznání registrovaných partnerství, avšak chybí kompatibilita s francouzským paktem solidarity či nizozemskou legislativou)
 •   existuje trend směřující ke koordinaci rodinných a partnerských právních úprav na úrovni celé unie - v prosinci 2002 předložila Komise pro občanská práva a svobody Evropskému parlamentu Zprávu o situaci lidských práv v EU, kde označuje nevyřešenou otázku vzájemného uznání nesezdaných partnerství členskými státy za "překážku práva na svobodu pohybu, což je jeden z pilířů vnitřního trhu, který EU musí chránit"; Evropský parlament poté schválil rezoluci vyzývající všechny země EU k uznání sňatků mezi osobami stejného pohlaví ve všech zemích EU a k právnímu uznání forem partnerství mimo manželství: doslova "žádá členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví"
 •   rezoluci Evropského parlamentu by nyní měly přijmout všechny země EU a po vstupu i Česká republika; celý proces harmonizace nové právní úpravy se stávající národní legislativou může trvat i několik let

  Současná situace v zemích EU

 •   Belgie – sňatky osob stejného pohlaví umožněny letos (na rozdíl od Nizozemí bez možnosti adoptovat děti
 •   Francie – roku 1999 vytvořila zvláštní zákon upravující vztahy nesezdaných párů homo- i heterosexálních formou tzv. občanského paktu solidarity; partnerům, kteří přistoupí k této smlouvě, přiznává určitá vzájemná práva a povinnosti, avšak jejich občanský status se nemění, zůstávají svobodnými
 •   Nizozemí – sňatky osob stejného pohlaví možné od roku 2001, možnost adopce dětí
 •   Německo – v roce 2001 přijalo zákon o registrovaném partnerství (ovšem oproti skandinávským úpravám v omezeném rozsahu)
 •   Portugalsko – od roku 2001 užívají stejnopohlavní páry žijící společně nejméně dva roky některých práv, která byla již dříve přiznána nesezdaným heterosexuálním párům (vztah na úrovni "druh-družka")
 •   Skandinávské země – institut registrovaného partnerství přisuzuje homosexuálním párům podobná práva povinnosti jako manželům, avšak odděleně od legislativní úpravy manželství a s rozdílným přístupem k rodičovství (společnou adopci dětí oběma partnery umožňují Dánsko, Švédsko a Island)
 •   Španělsko – v některých oblastech platí úprava vztahu na úrovni "druh-družka"
 •   (zpráva evropské lesbické a gay asociace ILGA-Europe zmiňuje také určité snahy o uzákonění partnerských práv pro nesezdané páry probíhající v současnosti v Lucembursku a Anglii)

  Registrované partnerství a česká společnost

 •   mezi kandidátskými zeměmi EU patří česká společnost v otázce homosexuality a partnerského života lesbických žen a gayů mezi ty vstřícnější a otevřenější: za své sousedy by nechtělo mít homosexuály 60 % Slovinců, 68 % Lotyšů či 86 % Rumunů, Čechů se takto vyjádřilo 42 %
 •   již v roce 1961 – mezi prvními zeměmi na světě – byl u nás dekriminalizován homosexuální styk
 •   v roce 1990 došlo ke sjednocení věkové hranice pro homo- i heterosexuální pohlavní styk
 •   od roku 2001 v ČR platí zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v oblasti pracovního práva (v Ústavě však antidiskriminační klauzule chybí)

  Související

 • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.