Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Evropská "pro a proti": vstup do EU a registrované partnerství

Evropská "pro a proti": vstup do EU a registrované partnerství

14. červenec 2003  | Jana Sobotková  |  Econnect / STUD
Před blížícím vstupem do Evropské unie nabízí brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu. "Vstup do Evropské unie by pro české gaye a lesbické ženy a pro uznání jejich partnerských vztahů měl znamenat spíše pozitivní přínos," říká zástupce STUDu Martin Strachoň.
Před blížícím vstupem do Evropské unie nabízí brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu. "Vstup do Evropské unie by pro české gaye a lesbické ženy a pro uznání jejich partnerských vztahů měl znamenat spíše pozitivní přínos," říká zástupce STUDu Martin Strachoň.

Dosud nejvýznamnější krok, který Evropský parlament učinil ke zrovnoprávnění partnerství gayů a lesbiček, není starého data: v letošním roce otevřeně vyzval všechny členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví. Jaká je ale reálná situace v zemích Evropské unie? Co nabízí gayům a lesbičkám Česká republika nyní – a může se vstupem do EU nastat změna? A jak vůbec oblast upravuje evropská legislativa?

Partnerství lidí stejného pohlaví a evropské právní normy

 •   otázky manželství, partnerství a rodičovství jsou v Evropské unii tradičně považovány za záležitosti ve výhradní kompetenci národních legislativ, evropská konvence lidských práv pouze garantuje právo na manželství a založení rodiny společně s právem na respektování soukromí a rodinného života
 •   manželství uzavřené v jednom státě je považováno za platné i na území ostatních členských států; na registrované partnery se však toto nevztahuje a legislativa EU registrovaným párům stejného pohlaví nepřiznává žádná práva (pouze mezi skandinávskými zeměmi existuje dohoda o vzájemném uznání registrovaných partnerství, avšak chybí kompatibilita s francouzským paktem solidarity či nizozemskou legislativou)
 •   existuje trend směřující ke koordinaci rodinných a partnerských právních úprav na úrovni celé unie - v prosinci 2002 předložila Komise pro občanská práva a svobody Evropskému parlamentu Zprávu o situaci lidských práv v EU, kde označuje nevyřešenou otázku vzájemného uznání nesezdaných partnerství členskými státy za "překážku práva na svobodu pohybu, což je jeden z pilířů vnitřního trhu, který EU musí chránit"; Evropský parlament poté schválil rezoluci vyzývající všechny země EU k uznání sňatků mezi osobami stejného pohlaví ve všech zemích EU a k právnímu uznání forem partnerství mimo manželství: doslova "žádá členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví"
 •   rezoluci Evropského parlamentu by nyní měly přijmout všechny země EU a po vstupu i Česká republika; celý proces harmonizace nové právní úpravy se stávající národní legislativou může trvat i několik let

  Současná situace v zemích EU

 •   Belgie – sňatky osob stejného pohlaví umožněny letos (na rozdíl od Nizozemí bez možnosti adoptovat děti
 •   Francie – roku 1999 vytvořila zvláštní zákon upravující vztahy nesezdaných párů homo- i heterosexálních formou tzv. občanského paktu solidarity; partnerům, kteří přistoupí k této smlouvě, přiznává určitá vzájemná práva a povinnosti, avšak jejich občanský status se nemění, zůstávají svobodnými
 •   Nizozemí – sňatky osob stejného pohlaví možné od roku 2001, možnost adopce dětí
 •   Německo – v roce 2001 přijalo zákon o registrovaném partnerství (ovšem oproti skandinávským úpravám v omezeném rozsahu)
 •   Portugalsko – od roku 2001 užívají stejnopohlavní páry žijící společně nejméně dva roky některých práv, která byla již dříve přiznána nesezdaným heterosexuálním párům (vztah na úrovni "druh-družka")
 •   Skandinávské země – institut registrovaného partnerství přisuzuje homosexuálním párům podobná práva povinnosti jako manželům, avšak odděleně od legislativní úpravy manželství a s rozdílným přístupem k rodičovství (společnou adopci dětí oběma partnery umožňují Dánsko, Švédsko a Island)
 •   Španělsko – v některých oblastech platí úprava vztahu na úrovni "druh-družka"
 •   (zpráva evropské lesbické a gay asociace ILGA-Europe zmiňuje také určité snahy o uzákonění partnerských práv pro nesezdané páry probíhající v současnosti v Lucembursku a Anglii)

  Registrované partnerství a česká společnost

 •   mezi kandidátskými zeměmi EU patří česká společnost v otázce homosexuality a partnerského života lesbických žen a gayů mezi ty vstřícnější a otevřenější: za své sousedy by nechtělo mít homosexuály 60 % Slovinců, 68 % Lotyšů či 86 % Rumunů, Čechů se takto vyjádřilo 42 %
 •   již v roce 1961 – mezi prvními zeměmi na světě – byl u nás dekriminalizován homosexuální styk
 •   v roce 1990 došlo ke sjednocení věkové hranice pro homo- i heterosexuální pohlavní styk
 •   od roku 2001 v ČR platí zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v oblasti pracovního práva (v Ústavě však antidiskriminační klauzule chybí)

  Související

 • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.