Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Evropa a ženský hlas

Evropa a ženský hlas

24. červen 2003  | Alena Králíková
Ve dnech 7. – 11.června se v Bruselu uskutečnil seminář zaměřený na ženské organizace, které se v přístupových zemích zabývají problematikou rovných příležitostí a genderovou rovností. Organizoval jej Open Society Institute v rámci programu Women’s Network Program společně s European Women’s Lobby (EWL). Českou republiku reprezentovaly zástupkyně organizací Open Society Fund Praha, Otevřená společnost, o.p.s., Gender Studies, o.p.s., Aperio, o.s., a Nora, o.p.s., které je právě vznikajícím genderovým centrem v Brně.
Společně s nimi se semináře zúčastnily představitelky ženských organizací v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku s tím, že seminář pro zástupkyně z ostatních kandidátských zemí se uskuteční na začátku července.
Ve dnech 7. – 11.června se v Bruselu uskutečnil seminář zaměřený na ženské organizace, které se v přístupových zemích zabývají problematikou rovných příležitostí a genderovou rovností. Organizoval jej Open Society Institute v rámci programu Women’s Network Program společně s European Women’s Lobby (EWL). Českou republiku reprezentovaly zástupkyně organizací Open Society Fund Praha, Otevřená společnost, o.p.s., Gender Studies, o.p.s., Aperio, o.s., a Nora, o.p.s., které je právě vznikajícím genderovým centrem v Brně.
Společně s nimi se semináře zúčastnily představitelky ženských organizací v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku s tím, že seminář pro zástupkyně z ostatních kandidátských zemí se uskuteční na začátku července.

Program se podobal semináři, který se konal v polovině května 2003 paralelně se setkáním výboru EWL, v němž jsou zastoupeny národní koordinátorky střešních ženských organizací ze všech členských zemí Evropské unie, a také zástupkyně řady mezniárodních ženských sítí.
Oba semináře byly vedeny týmem tři zástupkyň EWL, Grainne Healy, která je lektorkou a koordinátorkou irské Národní rady žen (National Women’s Council of Women), a Mary McPhail a Malin Björk, které působí ve vedení EWL v jeho bruselském sídle.

Červnový seminář byl koncipován tak, aby účastnicím představil opatření EU týkající se genderové rovnosti a různé instituce EU zejména z pohledu legislativy a klíčových nástrojů evropské politiky. V pracovních skupinách pak zástupkyně jednotlivých zemí zhodnotily postupy a opatření svých států ve srovnání s direktivami a doporučeními EU, vyslovily konkrétní kritiky a doporučení pro budoucí politiku jednotlivých zemí.

Dalším krokem semináře bylo definování role ženských neziskových organizací ve vztahu k rozhodování EU a v rámci občanského dialogu, resp. posilování občanské společnosti. I tato fáze vyústila v diskusi, tentokrát úžeji specifikovanou podle témat tří pracovních skupin: na zaměstnanost žen a evropskou politiku, ženská lidská práva a násilí páchané na ženách, a ženy v rozhodovacích pozicích. Další diskuse se rozvinula na téma role národních neziskových organizací v ovlivňování rozhodování a příjímání opatření a politik na evropské úrovni.

Poslední den semináře byl zahájen účastí na jednání Komise pro ženská práva v Evropském parlamentu, které se mj. dotklo programu Daphne II, jež se zaměřuje na prevenci násilí páchaného na dětech, mládeži a ženách. Následovalo setkání s představitelem iniciativy Act 4 Europe Kontaktní skupiny pro občanskou společnost (Civil Society Contact Group), jež aktivně participuje na připomínkování Konventu o budoucnosti EU.

Seminář byl zajímavý zejména jako platforma pro setkání žen aktivních ve svých zemích v nastolování a přispívání k řešení otázek souvisejících se zaměstnaností žen, jejich participací v politice, rozhodovacích procesech a ve vysokých pozicích, s násilím páchaným na ženách a dalších souvisejících tématech. Mnohé aspekty, s nimiž se potýkají, jsou si podobné, což usnadňuje společnou diskusi a případnou identifikaci přenositelných úspěšných modelů přijatých politik, postupů či opatření.

European Women’s Lobby bylo založeno za účelem podporovat integraci genderové rovnosti na všech úrovních politiky a ve všech institucích Evropské unie. Cílem EWL je podporovat posílení žen, rozvíjet genderovou rovnost, potírat všechny formy diskriminace žen a násilí páchaného na ženách, a zajistit ženám plná lidská práva jejich aktivním zapojením ve společnosti, rozvoje politiky a její implementace. EWL sdružuje více než 3000 ženských organizací, které se zaměřují na dosažení rovnosti žen a mužů a na zajištění toho, že genderová rovnost a ženská lidská práva budou respektovány ve všech opatřeních EU. EWL je organizací, která uznává rozdílnost žen, jejich životů a zkušeností, a snaží se podporovat zájmy všech žen, jež čelí různým formám diskriminace.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.