Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › EROTICS: Sex, práva a internet

EROTICS: Sex, práva a internet

EROTICS:  Sex, práva a internet
Jak internet přispívá k vyjádření sexuality a jejích různých forem a prosazování práv různých skupin? Jak facilituje situaci žen žijících v různorodých podmínkách? Jak svobodné vyjádření sexuality ovlivňuje regulace internetu? To jsou některé z otázek, jež se snažil prozkoumat výzkum Asociace pro progresivní komunikaci (APC) v pěti zemích světa – Indii, Brazílii, Jižní Africe, Libanonu a Spojených státech. V následujícím článku se dočtete více o výzkumu a některých zajímavých zjištěních.

Jak internet přispívá k vyjádření sexuality a jejích různých forem a prosazování práv různých skupin? Jak facilituje situaci žen žijících v různorodých podmínkách? Jak svobodné vyjádření sexuality ovlivňuje regulace internetu? To jsou některé z otázek, jež se snažil prozkoumat výzkum Asociace pro progresivní komunikaci (APC)  v pěti zemích světa – Indii, Brazílii, Jižní Africe, Libanonu a Spojených státech. V následujícím článku se dočtete více o výzkumu a některých zajímavých zjištěních.

Východiskem pro výzkum se stala tvrzení jako „Právo na svobodné vyjádření na internetu souvisí i s užíváním dalších práv jako je právo na vzdělání, shromažďování a jiná kulturní i ekonomická práva“ (Frank La Rue, zpravodaj OSN, 2011). Jaký je ale opravdu v praxi význam internetu pro naplňování lidských práv? Internet umožňuje formovat vztahy, hledat příjem, získávat nové znalosti. Rychle a relativně lacino překonává velké vzdálenosti. Umožňuje vyjednávat o sdílených významech, o „pravdách“ v naší společnosti zapojením rozmanitých cílových skupin, které tak získají prostor formulovat svůj diskurs, svůj pohled na svět, ale i ovlivňovat mainstreamové postoje.

Ale i přes tato optimistická vyjádření o svobodách, které internet umožňuje, je nutné si uvědomit, že situace se mění. Internet je předmětem zvyšujícího se počtu regulací směrujících ze státní i nestátní sféry, stejně tak reflektuje řadu mocenských nerovností existujících ve společnosti. Potřeba usměrňování volného toku informací často doprovází mobilizaci obav ze sexuálního obsahu i interakcí. Nejviditelnějším příkladem je vyjádření potřeby regulace pornografie a jiných aktivit považovaných za škodlivé pro děti. Výzkumníci a výzkumnice v popisované studii reflektovali zásadní potřebu, a to otevření dialogu se samotnými uživateli a uživatelkami a to zejména v mladém věku a různými minoritními skupinami otevírajícími různá témata spojená se sexualitou.

Sexuální práva (WHO) jsou součástí již uznaných lidských práv. Zahrnují v sobě práva všech lidí bez nátlaku a násilí:

- k získání nejvyššího možného standardu sexuálního zdraví, což zahrnuje přístup k sexuálním a reprodukčním službám

- k hledání, získání a sdělování informace týkající se sexuality

- k sexuální výchově

- k respektu k tělesné integritě

- k volbě partnera

- k rozhodnutí zda být sexuálně aktivní či ne

- ke konsensuálnímu manželství

- k rozhodnutí o tom, zda mít děti či ne, a kdy

- věnovat se uspokojivému, bezpečnému a potěšujícímu sexuálnímu životu

Zodpovědné dodržování lidských práv znamená respekt k právům ostatních.

Právo veřejné participace, sdružování a shromažďování

První z oblastí, které byly společně zkoumány, je právě účast na veřejném dění – zprostředkovaná internetem. Účastníci a účastnice výzkumu potvrzují hypotézu o významu internetu jako veřejné sféry politických diskusí. Internet umožňuje ovlivňovat společenské představy o normách i veřejné politiky. V Jižní Africe byl například zkoumán detailně online život transgender žen a mužů, kteří si prostřednictvím webu sdělovali informace o léčebných postupech, ale i o oslavovali úspěchy a důležité životní mezníky, stejně tak jako sdíleli zkušenosti s diskriminací. V Libanonu je registrace webové stránky www.gaylebanon.com vnímána jako bod určující začátek organizovaného hnutí.

Právo na svobodu vyjádření, názorů a informací

Například v Indii se výzkumnému týmu podařilo objevit komplexní způsoby, kterými se mladé ženy angažují ve vyjádření vlastní identity a zvládání rizik na webových stránkách věnovaných seznamování a vztahům. Díky tomu jsou schopné posouvat hranice kulturních a sociálních bariér, které drží ženskou sexualitu pod drobnohledem. Mladé ženy získaly prostor pro experimentování se svými představami o tom, co je „sexy“, zatímco jejich matky blogují o svých zkušenostech a poskytují další formu podpory i informací a zpochybňují tradiční indické představy udržující mateřství v svaté a morální rovině.

Výsledky z Brazílie poukazují na komunitu mužů na serveru Orkut, kteří vedou diskuse o mezigeneračních vztazích. I přestože se jedná o výbušné téma, umožňují dialog o neobvyklý proti-diskurs týkající se porozumění pedofilii. Mluví o rozdílech mezi adolescenty a dětmi, zneužíváním dětí a emoční a sexuální přitažlivostí k adolescentům, otevírají možnost informovaného souhlasu a sexuálního aktérství adolescentů.

Velmi zajímavý problém pochází možná překvapivě ze Spojených států. Pro mládež do 17 let je velmi těžké získat nezkreslené informace o sexuálním životě. Sexuální výchova chybí, zdroje ve veřejných knihovnách podléhají výběru. Nedostatek srozumitelných informací však limituje možnosti vlastního uvědomělého rozhodování v kritických okamžicích. Toto téma má i další aspekt – chudší děti budou spíše spoléhat na veřejné knihovny.

Projekt EROTICS (Explanatory Research on Sexuality and the Internet – Vysvětlující výzkum sexuality a internetu) byl iniciován v roce 2008, kompletní výsledky byly publikovány v roce 2011. Cílem výzkumu je napomoci překlenutí mezery mezi opatřeními k regulaci internetové praxe a vlastními žitými zkušenostmi a zájmy uživatelů a uživatelek internetu, který jej využívají jako nástroj výkonu svých sexuálních práv.

Kompletní výstupy v angličtině jsou k dispozici zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.