Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2
Vítejte u druhého vydání zpravodaje projektu EQ-TRAIN, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat o novinkách z oblasti genderově senzitivního profesního poradenství. Zaměřujeme se především na rovné odměňování. V tomto čísle se dočtete o největších překážkách na cestě k dosažení odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami.

Vítejte u druhého vydání zpravodaje projektu EQ-TRAIN, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat o novinkách z oblasti genderově senzitivního profesního poradenství. Zaměřujeme se především na rovné odměňování. V tomto čísle se dočtete o největších překážkách na cestě k dosažení odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami.

Česká republika: pracovní segregace vede k platovým nerovnostem mezi muži a ženami

Podle Evropské komise je rozdíl v odměňování mezi muži a ženami do značné míry ovlivňován diskriminací žen a strukturálními nerovnostmi, jako jsou například segregace v pracovních sektorech a povoláních. V České republice je horizontální a vertikální segregace jedním z nejvýznamnějších faktorů pro objasnění nerovnosti příjmů. Čeští ekonomové Jurajda a Franta vypočítali shrnující míru genderové segregace v povolání – Duncanův index segregace – u různých kategorií povolání. Tento index v rozmezí let 1994 – 2004 pomalu klesal. Pokles byl ovlivněn změnami v genderové skladbě povolání. Studie také ukázala, že pracovní segregace na základě pohlaví klesala jen u osob ve věku 35 let a méně, a že tento pokles byl poměrně rychlý. Více na: http://www.feminismus.cz/download/Kariera_rodina_rovne_prilezitosti.pdf

Itálie: Co se skrývá za statistikou platových rozdílů mezi muži a ženami?

Přestože Evropské hospodářské společenství (EEC) stanovilo již v roce 1957 (v Římské smlouvě) princip „stejné odměny za stejnou práci“, v zemích Evropské unie nadále existují rozdíly v odměňování mužů a žen, které v průměru činí 17,4 %.

Mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly a ty musí být ze statistického hlediska kvalitně interpretovány. Právě v Itálii zdánlivě nízké procento tzv. gender pay gap (genderová platová mezera) – 4,4 % - není odrazem větší genderové vyrovnanosti na trhu práce než v jiných evropských zemích. Ve skutečnosti je tento nízký ukazatel výsledkem velmi nízké zaměstnanosti žen. Na druhou stranu je vysoký rozdíl v odměňovaní v Rakousku (25, 5 %) ovlivněn vysokým podílem žen pracujících na částečné úvazky. Nejnovější průzkum institutu ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) porovnává zastoupení mužů a žen na pozicích v různých profesních sektorech. Analýza dat zaznamenala nejvyšší platové rozdíly právě v sektorech, ve kterých jsou zaměstnány ve velké míře ženy.

Slovenská republika: „Typické dívky?“ „Typičtí chlapci?“

Genderové stereotypy určují zájmy, dovednosti a očekávání žen a mužů. Také hrají klíčovou roli v nerovné dělbě práce mezi nimi a tím i ve vertikální a horizontální pracovní segregaci a rozdílném odměňování mužů a žen. Práce žen je ceněna a odměňována méně; ženy také vykonávají velkou spoustu neplacené práce – jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. To vše začíná výchovou dětí jako „typických dívek“ a „typických chlapců“ se všemi „holčičími“ a „klučičími“ hračkami a hrami. Výsledkem velmi často bývá výběr „ženské“ nebo „mužské“ profese. Genderově senzitivní vzdělávání a výchova se snaží zpochybnit toto přísné rozdělování a hierarchickou podobu „mužské“ a „ženské“ práce, protože, jak stojí v názvu kampaně projektu ruzovyamodrysvet.sk, „je jen práce, kterou je třeba udělat“. Více na: http://www.ruzovyamodrysvet.sk.

Kanárské ostrovy (Španělsko): odlišné odměňování žen je definováno jako násilí

Obecně je genderové násilí definováno jako fyzické násilí páchané na ženách. Na Kanárských ostrovech zaujímá jeden z regionálních zákonů „Prevence a ochrana žen proti rodovému násilí“ (16/2003, z 8. dubna) nový postoj k této problematice a pojetí konceptu genderového násilí rozšiřuje na: „…jakýkoli druh chování založený na příslušnosti k ženskému pohlaví…způsobující ženám újmu založenou na fyzické, psychologické, rodinné, pracovní a ekonomické závislosti na agresorovi.“

Třetí odstavec tohoto zákona popisuje různé druhy genderového násilí, ačkoli některé z nich ještě nejsou současnou legislativou považovány za trestný čin. Vedle trestného činu fyzického napadení nebo kuplířství můžeme v zákoně najít i ekonomickou agresi (včetně platové diskriminace) a v odstavci 4 mezi okolnostmi popisujícími genderové násilí i situaci pracovního násilí.

Rakousko: Ženy jsou v příjmech diskriminovány již na začátku pracovní kariéry

Nejnovější rakouské studie zabývající se rozdíly v odměňování žen a mužů odhalují, že ženy dostávají mnohem nižší platy již na začátku pracovní kariéry. Tento rozdíl už nemají šanci dohnat ani v průběhu celého svého profesního života. Počáteční znevýhodnění zapříčiňuje rozdíl v příjmech na základě pohlaví mnohem silněji než například fakt, že ženy jsou většinou odpovědné za výchovu dětí nebo jsou méně častěji povyšovány než muži. Rozdíly v nástupních platech mají za následek 62, 7% nerovností u hodinových mezd a 56, 9 % u ročních příjmů. Aktivity zaměřené na odstraňování nerovností u startovních povolání jsou proto víc než důležité, v příštím desetiletí by se jejich pomocí rozdíly v příjmech žen a mužů snížily o 6 %. Více na: http://www.frauen.bka.gv.at/site/5461/default.aspx#a1

O projektu

EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: hannah.steiner@netzwerk-frauenberatung.at.

Další informace o aktivitách projektu najdete na http://www.frauenberatung.eu/eq-train a http://www.genderstudies.cz/aktivity/projekt.shtml?cmd[2828]=x-2828-2182348.

Komentář k obrázku výše: Tento obrázek je značkou projektu ruzovyamodrysvet.sk, který je zaměřen na genderově citlivé vzdělávání. Původně byl obrázek ilustrací v jednom ze slovenských slabikářů. Aspekt obrázek upravil, aby bylo jasné, že i Kluk může mít dětský kočárek, Dívka kolo, Tatínek miminko a květiny a Maminka motorku. Nyní má text nový význam, ukazuje nový pohled na „ženské“ a „mužské“ aktivity. Musí být vždycky tak stereotypní?

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.