Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2
Vítejte u druhého vydání zpravodaje projektu EQ-TRAIN, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat o novinkách z oblasti genderově senzitivního profesního poradenství. Zaměřujeme se především na rovné odměňování. V tomto čísle se dočtete o největších překážkách na cestě k dosažení odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami.

Vítejte u druhého vydání zpravodaje projektu EQ-TRAIN, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat o novinkách z oblasti genderově senzitivního profesního poradenství. Zaměřujeme se především na rovné odměňování. V tomto čísle se dočtete o největších překážkách na cestě k dosažení odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami.

Česká republika: pracovní segregace vede k platovým nerovnostem mezi muži a ženami

Podle Evropské komise je rozdíl v odměňování mezi muži a ženami do značné míry ovlivňován diskriminací žen a strukturálními nerovnostmi, jako jsou například segregace v pracovních sektorech a povoláních. V České republice je horizontální a vertikální segregace jedním z nejvýznamnějších faktorů pro objasnění nerovnosti příjmů. Čeští ekonomové Jurajda a Franta vypočítali shrnující míru genderové segregace v povolání – Duncanův index segregace – u různých kategorií povolání. Tento index v rozmezí let 1994 – 2004 pomalu klesal. Pokles byl ovlivněn změnami v genderové skladbě povolání. Studie také ukázala, že pracovní segregace na základě pohlaví klesala jen u osob ve věku 35 let a méně, a že tento pokles byl poměrně rychlý. Více na: http://www.feminismus.cz/download/Kariera_rodina_rovne_prilezitosti.pdf

Itálie: Co se skrývá za statistikou platových rozdílů mezi muži a ženami?

Přestože Evropské hospodářské společenství (EEC) stanovilo již v roce 1957 (v Římské smlouvě) princip „stejné odměny za stejnou práci“, v zemích Evropské unie nadále existují rozdíly v odměňování mužů a žen, které v průměru činí 17,4 %.

Mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly a ty musí být ze statistického hlediska kvalitně interpretovány. Právě v Itálii zdánlivě nízké procento tzv. gender pay gap (genderová platová mezera) – 4,4 % - není odrazem větší genderové vyrovnanosti na trhu práce než v jiných evropských zemích. Ve skutečnosti je tento nízký ukazatel výsledkem velmi nízké zaměstnanosti žen. Na druhou stranu je vysoký rozdíl v odměňovaní v Rakousku (25, 5 %) ovlivněn vysokým podílem žen pracujících na částečné úvazky. Nejnovější průzkum institutu ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) porovnává zastoupení mužů a žen na pozicích v různých profesních sektorech. Analýza dat zaznamenala nejvyšší platové rozdíly právě v sektorech, ve kterých jsou zaměstnány ve velké míře ženy.

Slovenská republika: „Typické dívky?“ „Typičtí chlapci?“

Genderové stereotypy určují zájmy, dovednosti a očekávání žen a mužů. Také hrají klíčovou roli v nerovné dělbě práce mezi nimi a tím i ve vertikální a horizontální pracovní segregaci a rozdílném odměňování mužů a žen. Práce žen je ceněna a odměňována méně; ženy také vykonávají velkou spoustu neplacené práce – jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. To vše začíná výchovou dětí jako „typických dívek“ a „typických chlapců“ se všemi „holčičími“ a „klučičími“ hračkami a hrami. Výsledkem velmi často bývá výběr „ženské“ nebo „mužské“ profese. Genderově senzitivní vzdělávání a výchova se snaží zpochybnit toto přísné rozdělování a hierarchickou podobu „mužské“ a „ženské“ práce, protože, jak stojí v názvu kampaně projektu ruzovyamodrysvet.sk, „je jen práce, kterou je třeba udělat“. Více na: http://www.ruzovyamodrysvet.sk.

Kanárské ostrovy (Španělsko): odlišné odměňování žen je definováno jako násilí

Obecně je genderové násilí definováno jako fyzické násilí páchané na ženách. Na Kanárských ostrovech zaujímá jeden z regionálních zákonů „Prevence a ochrana žen proti rodovému násilí“ (16/2003, z 8. dubna) nový postoj k této problematice a pojetí konceptu genderového násilí rozšiřuje na: „…jakýkoli druh chování založený na příslušnosti k ženskému pohlaví…způsobující ženám újmu založenou na fyzické, psychologické, rodinné, pracovní a ekonomické závislosti na agresorovi.“

Třetí odstavec tohoto zákona popisuje různé druhy genderového násilí, ačkoli některé z nich ještě nejsou současnou legislativou považovány za trestný čin. Vedle trestného činu fyzického napadení nebo kuplířství můžeme v zákoně najít i ekonomickou agresi (včetně platové diskriminace) a v odstavci 4 mezi okolnostmi popisujícími genderové násilí i situaci pracovního násilí.

Rakousko: Ženy jsou v příjmech diskriminovány již na začátku pracovní kariéry

Nejnovější rakouské studie zabývající se rozdíly v odměňování žen a mužů odhalují, že ženy dostávají mnohem nižší platy již na začátku pracovní kariéry. Tento rozdíl už nemají šanci dohnat ani v průběhu celého svého profesního života. Počáteční znevýhodnění zapříčiňuje rozdíl v příjmech na základě pohlaví mnohem silněji než například fakt, že ženy jsou většinou odpovědné za výchovu dětí nebo jsou méně častěji povyšovány než muži. Rozdíly v nástupních platech mají za následek 62, 7% nerovností u hodinových mezd a 56, 9 % u ročních příjmů. Aktivity zaměřené na odstraňování nerovností u startovních povolání jsou proto víc než důležité, v příštím desetiletí by se jejich pomocí rozdíly v příjmech žen a mužů snížily o 6 %. Více na: http://www.frauen.bka.gv.at/site/5461/default.aspx#a1

O projektu

EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: hannah.steiner@netzwerk-frauenberatung.at.

Další informace o aktivitách projektu najdete na http://www.frauenberatung.eu/eq-train a http://www.genderstudies.cz/aktivity/projekt.shtml?cmd[2828]=x-2828-2182348.

Komentář k obrázku výše: Tento obrázek je značkou projektu ruzovyamodrysvet.sk, který je zaměřen na genderově citlivé vzdělávání. Původně byl obrázek ilustrací v jednom ze slovenských slabikářů. Aspekt obrázek upravil, aby bylo jasné, že i Kluk může mít dětský kočárek, Dívka kolo, Tatínek miminko a květiny a Maminka motorku. Nyní má text nový význam, ukazuje nový pohled na „ženské“ a „mužské“ aktivity. Musí být vždycky tak stereotypní?

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.